tisdag 2 februari 2010

Vätgas, Bränsleceller, solenergi

Här är en del av framtiden:Kritiker har tidigare avfärdat vätgas- och bränslecellsteknik som tekniska lösningar i en avlägsen framtid. Den inställningen är i dag felaktig – teknikutvecklingen har avancerat. Många av världens stora bilkoncerner har utvecklat elbilar som får sin energi från bränsleceller och batterier. Restprodukten är rent vatten. Den långa raden av fordon visade konkret att elbilar som drivs av bränsleceller nu finns på vägarna och att tekniken fungerar i praktiken.
Efter kortegen samlades politiker och representanter för ledande fordonsproducenter och energibolag i Köpenhamn för att diskutera den senaste utvecklingen och möjligheterna inom bränslecells- och vätgasområdet, samt vilka satsningar som behövs för att snabba på utvecklingen. Slutsatserna från mötet utgjorde ett av många underlag för en fortsatt diskussion om framtidens energi- och transportsystem under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.


Tidigare i höst undertecknade biltillverkarna Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan och Toyota en avsiktsförklaring om att serieproducera flera hundra tusen elbilar med bränsleceller från år 2015. Fordonsproducenterna uttrycker nu starka önskemål om att infrastrukturen för vätgasfordon ska byggas ut i Europa. Det räcker inte med att tillverka bilar som inte släpper ut avgaser – de måste också gå att tanka. För att nå dit måste näringsliv och makthavare, både på det nationella och det lokala planet, arbeta tillsammans för att prova tekniken och för att skapa en handlingsberedskap för kommande transportlösningar.
Fordon med bränsleceller och batterier rullar ut på gatorna under de kommande åren, vilket kortegen över Öresundsbron gav en förhandsvisning av. Utöver de miljömässiga fördelarna kan tekniken också leda till framväxten av en ny och lönsam industri som genererar tillväxt, sysselsättning och exportmöjligheter.

Men för att nå framgång och minska klimatutsläppen från trafiken krävs också offensiva, och långsiktiga, politiska satsningar på vätgastekniken. EU-kommissionen beslutade 2008 att satsa 470 miljoner euro på att etablera ett initiativ för forskning och demonstration inom vätgas och bränsleceller. Målet är att påskynda en storskalig marknadsintroduktion för tekniken, så att den på allvar kan bidra till att reducera utsläppen efter 2020.
I Tyskland satsar staten och näringslivet tillsammans en miljard euro på forskning och marknadsintroduktion av vätgas och bränsleceller. Även Norge och Danmark har påbörjat demonstrationsverksamhet för vätgas som fordonsbränsle. Det är hög tid att även den svenska regeringen ser och agerar på de möjligheter som står till buds.


Detta är en artikel ur Stockholms Fria Tidning, den 20/12 2009. Det som beskrivs är en kortege med 12 vätgas- och bränslecellsdrivna bilar som körde över Öresundsbron under klimatkonferensen i Köpenhamn som avslutades för en och en halv månad sedan ungefär. Det finns precis som artikeln talar om, en vilja och intresse inom fordonsindustrin för den nya tekniken och framförallt finns en mängd mindre företag inom fordonsindustrin som är beredda att satsa på vätgasdrivna och bränslecellsdrivna fordon. Nu måste som sagt regeringarna i världen underlätta för dessa företag, underlätta för de som väljer att köpa dessa bilar, och göra det ekonomiskt lockande att göra så. Det är den här vägen som jag och säkerligen många med mig hade hoppats att regeringen kunde ha styrt in SAAB på, men nu blir det inte så. Då säger jag; Strunta i de stora bilföretagen som vägrar tro, som inte vågar satsa. Strunta i oljebolagen, se till att ge ekonomiskt underlag till de som vill göra något positivt för miljön och framtiden. Börja bygga stationer för tankning av vätgasbilar

Se också till att ge ordentligt med stöd åt de företag som sysslar med solcellsteknik för fordon. Här finns också möjligheter som kan leda till längre körtid innan elbilar behöver laddas. Genom att de automatiskt laddas samtidigt som de körs under soliga dagar. Det fungerar naturligtvis sämre på mulna dagar, men all teknik som kan ge energivinster är värda att ta i beaktande och att stödja forskningen på.

Vi måste också förenkla reglerna när det gäller marknadsföring av ny bränsleteknologi, inom hela EU, men låt oss börja i Sverige för att visa vägen. Sluta vänta på att andra hinner först, våga vara ledande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar