torsdag 4 februari 2010

Arbetstidsförkortningen

Jag vill idag hålla med Birger Schlaug då han pratar om att arbetstidsförkortningen verkar vara bortglömd av ledande miljöpartister. Det sker just nu en alltför stor anpassning till den etablerade blockpolitiken från Miljöpartiets de Grönas sida. Det är inte denna anpassning som är anledningen till uppsvinget i opinionsmätningarna utan tvärtom Miljöpartiets härliga ovilja till anpassning som är anledningen, det är något som Miljöpartiet bör och skall stå fast vid.

Människor/väljare är mer mogna och öppna än de någonsin varit för en omställning av samhället. Jag skulle önska att man i partiledningen satte sig ner och tänkte igenom vad som faktiskt är rimligt att göra avkall på i partiprogrammet. Arbetstidsförkortningen är enligt mig mycket viktigt att föra fram och visa rimligheten i, och hur det faktiskt skall finansieras. Väljarna vill tro på att det fungerar att korta arbetsveckan, det ger möjlighet till att fler människor hamnar i arbete, precis som 8 timmars arbetsdag gjorde. Nu är vi redo för en ny sänkning av arbetstiden. Vi har kommit så långt tekniskt att det är fullt möjligt att ersätta stora delar av dagens arbete med robotar och automatik, precis som Schlaug skriver.

Vi måste inse att den fortsatta strävan efter ekonomisk utveckling tär på jordens ekosystem. Vi måste inse att frigörelsen av fossil koldioxid som inte längre ingår i kretsloppen inte kan tas om hand av jordens plantor och växter som dessutom blir allt färre.

Vi måste precis som Schlaug förordar börja prata om alternativen till konsumtionssamhället. Vi måste börja prata i andra termer och andra världsbilder än den som Moderaterna med allianskamrater matar oss med, och som är deras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar