lördag 6 februari 2010

RödGrön Försvarspolitik

Jag har suttit och roat mig genom att läsa igenom den rödgröna gemensamma försvarspolitiken och måste säga att jag inte riktigt förstår vad det är för klara besked som alliansen säger sig sakna i detta. Visst är inte alla världens konflikter och den enskilda hanteringen av dem uppradade. Jag anser trots allt att det är tydliga besked som ges dock. Jag förvånas faktiskt ska jag erkänna hur mycket miljöpartiet har fått igenom av sin politik. Det är tydliga besked angående den svenska vapenexporten och att dagens regelsystem skall kvarstå och dessutom skall tydliga tillägg göras, men regelverket MÅSTE också följas striktare än vad som görs idag!

Det är bra att en Rödgrön regering skall verka för en förstärkning av vissa punkter i vapenexportlagstiftningen. Idag "bör" man inte sälja till länder som tydligt kränker och bryter mot de mänskliga rättigheterna, detta skall, enligt den rödgröna överenskommelsen, vara uteslutet. Dessutom skall Oslokonventionen ratificeras, dvs. slut på klusterbomber och liknande vapen som enbart riktar sig mot att döda civila.

Det är trots allt förbjudet enligt svensk lag att utföra krigsmateriel ur Sverige. Att "De Rödgröna" dessutom skall kämpas för en internationell lagstiftning på området är välkommet. Jag gillar också att det talas om att eventuellt införa ett demokratikriterium i reglerna för dispensgivning till vapenexport. Dvs. att man inte får sälja vapen till diktaturer. Jag förstår inte varför det bara är ett eventuellt visserligen, men det betyder att frågan trots allt ligger uppe för diskussion och förhoppningsvis får man med sig sossarna på det. Jag känner tyvärr inte till vänsterns hållning i vapenexportfrågor skall jag erkänna och vågar därför inte uttala mig om vad de har tillfört eller har att tillföra eller hur mycket eftergifter de har gått med på.

De rödgröna kommer med ett tydligare besked än vad alliansen någonsin gjorde innan de
tillträdde 2006. De säger nämligen definitivt NEJ till ett svenskt medlemskap i NATO, vilket allianspartierna inte var överens om och fortfarande inte är. De framhåller att Sverige skall fortsätta vara militärt alliansfritt, och enbart delta i FN-sanktionerade försvarsinsatser.

Om detta inte är klara besked så undrar jag vad som är det...

Skälen till alliansfrihet är bl.a för att:

Sverige ska behålla sin handlingsfrihet. Sverige skulle förlora sin
• handlingsfrihet i en försvarsallians med ömsesidiga försvarsförpliktelser.
• Möjligheten att bedriva en självständig utrikespolitik på vissa områden skulle
• inskränkas med ett Natomedlemskap.

  • Konfliktförebyggande arbete. Sverige värnar freden bäst genom
  • konfliktförebyggande arbete. Det gör vi främst genom de politiska
  • organisationer där Sverige redan är medlem. Bland annat har EU civila
  • verktyg till sitt förfogande såsom exempelvis diplomati, handel och bistånd.

Slutligen är det ju så att, i likhet med vad som framhålls i överenskommelsen, fred bygger på konfliktförebyggande åtgärder, civila och humanitära åtgärder, inte på militära.


Hela dokumentet med överenskommelsen kan du finna här


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar