fredag 5 februari 2010

Dagens mest oroande paranoia...

Dagens mest oroande paranoia ges till Ryssland som bestämt sig för att NATO och en utvidgning av samarbetet är ett nationellt hot som ger Ryssland rätt att använda kärnvapen i värsta fall för att försvara sig.
Jag är visserligen emot ett svenskt medlemskap i NATO och emot NATO:s existens. Detta för att jag anser att det är ett globalt hot mot världsfreden. Men att NATO skulle utgöra ett militärt hot mot Ryssland som stat, anser jag vara synnerligen ogrundat. Inte för att NATO i teorin inte skulle utgöra ett hot, utan för att det inte finns några som helst intressen som jag kan se det för NATO att attackera Ryssland. Utspelet är dessutom märkligt, bara en dag efter att Rysslands president Dmitri Medvedev skall ha kommit överens (om än muntligt) med USA dito Barack Obama om en gemensam början till nedrustning av kärnvapen. Hmm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar