lördag 30 januari 2010

Alternativ energi betyder kärnkraft...eller?

Det som 1980 då man folkomröstade om kärnkraften var ett drömscenario och en vision, är idag verklighet. Vi kan idag utvinna stora energimängder ur sol, vind och vatten men också berg och jord. Vi behöver inte längre någon kärnkraft för att ersätta de fossila bränslena.

Glesbygd och höjd bensinskatt

Ofta hör man att höjda bensinpriser skulle vara förödande för alla glesbygdsbor i Sverige då dessa är beroende av bilen i sitt dagliga liv.
Men är det verkligen så?

Var blev ni av?


Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? "Ett nytt sätt att leva", var det bara tomma ord?
Så skrev Tage Danielsson och Monica Zetterlund sjöng dessa ord, då handlade det om arbetarklassens förlorade kampvilja och begynnande pragmatism som sedermera kulminerade i Kjell-Olof Feldt och Göran Perssons fullständiga urholkning av Socialdemokratin.

Men jag har fortfarande drömmar om en rimligare jord och ett nytt sätt att leva. En värld där Sveriges riksdag inte tillåter fler undantag för vapenexport!


fredag 29 januari 2010

SJ sj gamle vän..

Jag är glad att jag inte är i Sverige just nu.. För då hade jag antagligen varit betydligt mycket mer irriterad än vad jag är just nu på SJ då jag vanligtvis är en ganska frekvent användare av tåg som färdmedel. Jag förstår inte varför SJ är så oerhört illa skött som det är!
Jag undrar om det krävs någon slags examen i inkompetens för att hamna i SJ:s styrelse och att de genomgår någon form av utbildning som resulterar i fullkomligt hjärnhaveri innan denna styrelse fattar sina beslut.

Klicka vet ja'...

Klicka gärna i om du håller med om vad jag skrivit eller ej i de två rutorna som finns under varje inlägg. Detta är helt anonymt och bara något jag lagt till för att jag är intresserad av om folk tycker som jag eller ej.

korruption...

Jag har under de senaste 3 månaderna befunnit mig i Thailand och har under min tid här fått en liten inblick i hur samhället fungerar.

Man undrar hur lång tid det ska ta innan denna del av världen ska få en chans att uppleva den välfärd som vi har i Sverige.
Det är visserligen så att sjukvården är bra i Thailand, och även tandvården är bra -men hur många av landsbygdens thailändare eller de som har dåligt ställt ekonomiskt har egentligen möjlighet att använda sig av denna? Hur många har råd att gå då de behöver vård?
Jag har inget korrekt svar på detta, men kan utifrån egna observationer säga att det är en försvinnande liten del. På sjukhusen ser de flesta vårdtagare ut att komma ifrån andra länder än just Thailand.

endast 4 miljarder använda!

Av de 28 miljarder som regeringen avsatte till fordonsindustrin till forskning och snabba lån, har endast 4 miljarder använts. Hur är det möjligt? Jo regeringen och då främst den ansvarige ministern, näringsminister Maud Olofsson har gjort det praktiskt taget omöjligt för underleverantörerna till Volvo och SAAB att uppnå de krav som ställs för att få lån.

mentalt handikappade?!

Man undrar ju om svenska folket inte är lite "mentalt handikappade" (Inte mina ord, utan detta är statsminister reinfeldts beskrivning av det svenska folket i hans av MUF utgivna bok "det sovande folket" anno 1993) då man i tidningarna läser att de rödgrönas försprång obegripligt nog har minskat i senaste synovate-undersökningen!

torsdag 28 januari 2010

Orättvist!

Jag tycker att det är orättvist att tidningarna blåser upp stora rubriker om den fruktansvärda försäkringskassan som jagar sjukskrivna som kriminella. Det är väl för katten inte försäkringskassans fel!

Försäkringskassan jobbar på uppdrag av staten. De utför endast de order som kommer uppifrån. Visst kan man ifrågasätta regler, och även tumma på dem emallanåt och det är jag övertygad om att enskilda handläggare gör. Men i grunden är man så illa tvungna att verkställa de beslut som kommer från högre ort.

Ytterligare en för mycket!!!

En varg för mycket visste vi att det redan hade skjutits i dalarnas län. Att det dessutom skulle ske en överskjutning till är ju fullkomligt idiotiskt!!! Hur kan det vara möjligt att man låter fritidsjägare sköta den här avskjutningen?! Dessutom när man redan kände till att en överskjutning hade ägt rum borde man naturligtvis stoppat jägarna från att jaga fler vargar och man borde låtit statligt avlönade veterinärer eller dylikt sköta avlivningen av den sista vargen i Örebro län om man nu tvunget skulle genomföra denna.

onsdag 27 januari 2010

Våld mot judar i Malmö... :(

Det är inte klokt att konflikter sprider sig så som de gör idag. Hur kan det vara så att civila, unga judiska invånare i Malmö ska behöva vara rädda för att gå ut pga. något som sker 100-tals mil bort i ett land som många av dem antagligen inte ens har besökt. För jag har svårt att se att anledningen till den våg av våldsbrott som har uppstått med antisemitiska förtecken, är någon annan än Israels apartheid-politik.

Tillägg om debatten

Måste säga att jag imponerades av Monas förmåga att skicka komplimanger till utrikesminister Carl Bildt exempelvis. reinfeldt har mig veterligt aldrig sagt ett gott ord om någon deltagare i det rödgröna samarbetet.

Dessutom måste jag säga att jag gärna vill höra mer om integrationspolitiken som de båda sidorna står för. Alliansen som talade om utanförskap innan förra valet har totalt misslyckats med att minska utanförskapet och de integrationsproblem som finns i Sverige. Om de hade lyckats så hade vi inte haft ett Sverigedemokraterna på väg in i riksdagen. reinfeldt verkade inte särdeles bekväm heller över att prata om franska burka-förbud. Dvs. ett område öppet för angrepp helt klart! Vi får inte låta alliansen styra dagordningen för debatterna i en valrörelse till!

Debatt mellan Sahlin och reinfeldt

Jaha. Vad ska man då säga om dagens debatt mellan Sahlin och Reinfeldt? Jo, det jag har att säga är att Sahlin måste bli bättre på att visa skillnaderna mellan de Rödgröna och Alliansens politik. Jag måste tyvärr erkänna att jag tycker att reinfeldt klarade sig ganska bra i dagens debatt. Han klarade sig alltför lätt undan Mona Sahlins angrepp. Jag vill inte säga att reinfeldt vann debatten för det tycker jag inte att han gjorde, men jag hade hoppats att Sahlin skulle kunna punktera honom och alliansens politik mer än vad hon gjorde.

Oerhört skrämmande

Påmindes idag om 17-åringen som i Trollhättan i höstas sparkade ihjäl en 48-årig man hemma i 17-åringens brors lägenhet och förfasas över vilket sinnessjukt samhälle vi lever i där sådant kan hända. Jag är i allmänhet inte förespråkare av hårda straff, men maximalt 4 år inom den slutna ungdomsvården känns inte rimligt. För det första är det naturligtvis psykiatrin som ska ta hand om denna unge man.

måndag 25 januari 2010

Var finns alternativen?

Valdebatterandet är som sagt igång och de två statsministerkandidaterna Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt försöker febrilt visa på skillnaderna mellan "Allians för Sverige" och "De RödGröna", men frågan är om skillnaderna är så värst stora.


Visst finns det skillnader mellan dem när det gäller människosyn, visst finns det skillnader när det kommer till skattepolitik och fördelningspolitik. Men i grunden är det två kapitalismvänliga partier och två partier som ser ekonomisk tillväxt som något eftersträvansvärt och positivt. Alternativen för oss som vill se en början till en helt annan samhällsordning och struktur är inte särdeles lockande. Jag kommer att lägga min röst såsom jag alltid har gjort - på det parti där jag är medlem. Men jag är också medveten om att det indirekt är en röst på en av statsministerkandidaterna, och ytterligare fyra år av politik som strävar mot ekonomisk tillväxt och som ser kapitalismen som det enda fungerande systemet.
Enligt mig så har kapitalismen haft sin chans. Visst har den förbättrat den materiella standarden för väldigt många människor, men detta har också lett till ökade samhällsklyftor inte bara i Sverige utan i hela världen. Skillnaden mellan fattig och rik är större än någonsin, skillnaden mellan I-länder och U-länder är större än någonsin. Och i ärlighetens namn så görs inte särdeles mycket för att detta ska förändras, varken ifrån Sveriges eller något annat västerlands håll.

Jag hoppas att det eventuella regeringssamarbetet med Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet skall få Socialdemokraterna att återgå lite till det som gjorde att de fick över 40% av svenska folkets röster i riksdagsval efter riksdagsval mellan 1932 och 1988.
Inte för att jag vill att de ska få det i fortsättningen för jag vill se en omfördelning av maktstrukturen som gör att MP vid valet 2014 blir riksdagens största parti och därmed kan börja omstrukturera Sverige till ett fungerande kretsloppssamhälle, men jag hoppas att Sossarna under denna valperiod ändå förstår att det är den gröna kretsloppspolitiken som är framtidens politik och den typen av politik som de borde anpassa sig efter i fortsättningen och inte ligga kvar i den anpassning till de nyliberala 1980- och 1990-talen som Palme inledde och som Göran Persson fastnade i fullständigt.
Ingen människa kan väl idag se Socialdemokraterna som ett vänsterorienterat parti efter den politik som Persson förde i slutet av 1990-talet och 2000-talets inledning, och som tyvärr Mona Sahlin var och är en av de viktigaste kuggarna i. Mona har dock visat att hennes lyssnarförmåga och vilja att samarbeta är betydligt mycket större än vad Göran Perssons var, vilket är positivt och det är något som kan rädda den svenska socialdemokratin i längden. Allt detta är dock framtidstankar. Nu gäller det för de rödgröna att vinna valet i höst och framförallt för miljöpartiet att slå vakt om de 10 % som de har fått i de senaste månadernas opinionsundersökningar, med en snyggt förd valrörelse skulle man kanske kunna hoppas på 15 % också. Men fortfarande vore 10 % en fullständigt fantastisk siffra för ett parti som har 5,5 % som sitt bästa valresultat tidigare och detta rekord är nu 22 år gammalt. Dags att radera det ur historieböckerna tycker jag!

första debatten

Så är då den första TV-sända valdebatten avklarad. Då jag befinner mig i Thailand så har jag inte haft möjlighet att se den vilket grämer mig. Jag har dock förstått utifrån de olika analyser som jag har läst, att Mona Sahlin försökte sig på en mjukare framtoning än vad hon normalt har i debatter. De flesta väljare verkar dock överens om att Reinfeldt vann debatten medan de flesta analytiker snarare verkar luta åt att Sahlin tog hem det hela.

Jag förstår mig egentligen inte på det här med att man ska avgöra om vilken person som vinner en debatt eller ej. Titta på deras politik istället, säger jag. Vem har den bästa politiken? Väljarna verkar dock avgöra vem som vinner en debatt utifrån vem de tycker är snällast eller snyggast eller tuffast etc. Därför hoppas jag att Mona tar de siffror som säger att hon förlorade debatten med en nypa salt. På't igen bara :)

Det kommer fler debatter, och det viktigaste inför valet är egentligen inte de två största partierna utan de mindre partierna som följer me, även om de två största partierna politik är den som kommer slå igenom mest efter valet.

Jag skulle vilja se debatter mellan centern och miljöpartiet de gröna. Eller en debatt mellan vänsterpartiet och KD. Sen kan folkpartiet och Sverigedemokraterna ha en egen debatt om vem som lyckas göra det svårast för invandrare och nysvenskar...

Jag tycker att det är bra att sjukförsäkringen är en stor valfråga, men jag hoppas att det inte blir den enda stora frågan. Jag tycker också att pensionsbeskattningen bör debatteras men det gäller också här att frågan inte får bli alltför central då man riskerar att återigen förlora ungdomsväljarna.
De rödgröna har en bättre ungdomspolitik, och företräder de frågor som ungdomar oftast bryr sig mest om. Därför måste man få fram det till förstagångsväljarna.
Man måste vinna de som inte varit med i något riksdagsval tidigare, för lyckas man vinna dem första gången så är chansen stor att man har vunnit en väljare för livet.
Jag vet inte hur stor benägenhet människor har att byta parti många gånger under en livstid, men något säger mig att man oftast håller kvar vid det parti som man röstar på första gången. Även om man någon gång emellanåt proteströstar på några andra.
Det är dock endast spekulationer från min sida och därmed inte något att ta fasta på kanske. Det viktiga är framförallt valet nu i höst och då måste man vinna tillbaka ungdomarna som i 2006 års val var blåare än medelhavets vatten någonsin varit!

söndag 24 januari 2010

Lite inför valet

Valet i september kommer bli spännande. Sverige står inför ett vägval, ska man ge fortsatt förtroende till alliansen som har gjort i princip precis som de tänkte att de skulle göra och därmed spika att socialdemokraterna inte längre är det enda makthållande partiet i Sverige. Tidigare har socialdemokraterna i princip bara förlorat regeringsmakten pga. proteströster med undantag för åren 1976-82 då de borgerliga satt i två kaosartade mandatperioder med utbytta partiledare och eviga bråk.

Svenskarna verkar inte helt nöjda med att alliansen har gjort precis som svenskarna sa sig vilja 2006. Det verkar som att "Svensson" inte riktigt hade lyssnat och läst på inför det valet utan bara ville ha bort Göran Persson från makten. Att A-kasseavgifterna skulle öka och att fackföreningsavgifterna skulle öka var inte någon hemlighet. Att skatterna skulle sänkas och att de sjukskrivna och arbetslösa skulle få det betydligt svårare var inte heller någon hemlighet. Det var precis vad som pratades om i valrörelsen. Avsaknaden av både miljöpolitik och egentlig integrationspolitik var inte heller någon hemlighet. Allting som skulle ske lades fram på bordet, men ändå så verkar människor missnöjda med detta. Nej hör ni väljare, ni får se till att vara lite mera förberedda och pålästa inför höstens val. Jag tror att ni kommer bli betydligt mycket mera nöjda om ni vet vad ni röstar på. Och ni kommer garanterat bli mer nöjda med en rödgrön regering de kommande 4 åren.

Frågan är nu om Mona Sahlin är populärare än Persson... tyvärr tror jag inte det och det är det som gör att den rödgröna oppositionen riskerar att förlora detta val. Mona har inte lyckats återkomma till att bli folkets Mona efter Toblerone- och kontokortsaffärerna. Människor verkar helt enkelt inte ha något större förtroende för henne. Hon måste dessutom välja om hon ska vara statskvinneMona eller folkets Mona. Det sistnämnda kommer hon får svårt att lyckas med vilket men jag vet inte om den förstnämnda linjen är så mycket bättre. Om det ska lyckas så måste Mona bli mera saklig, mindre känslosam, måste börja tilltala sina konkurrenter och kollegor vid antingen titel + efternamn eller både för- och efternamn istället för att stå i riksdagen och kalla Statsminister Reinfeldt för Fredrik och jag vet inte om det är så värst lyckat ur någon vinkel.
Vi behöver veta hur mycket av eftervalspolitiken som kommer styras av socialdemokraterna, vi vill veta om vänstern och MP kommer bli helt uteslutna ifrån utrikespolitiken som de har varit vid tidigare samarbeten. För om det är så så vet i katten om jag tycker att det är klokt att kampanja tillsammans. Vi behöver något nytt i Sverige och förstår inte Mona det då Miljöpartiet numera ligger stadigt på 10 % av rösterna så har hon inte på statsministerposten att göra!

Först och främst vill jag se tydligare utspel i medierna ifrån de tre partierna. De måste få in i folks medvetande vad som kommer hända efter valet om de rödgröna vinner. Vem kommer styra vad, vilka är de viktigaste frågorna?

Man måste också tona ner det faktum att Mona Sahlin blir statsminister vid en eventuell valseger, för i ärlighetens namn så spelar det inte någon jättestor roll vem som är statsminister då denna har mycket begränsad personlig makt, men många människor kan bli avskräckta från att rösta på ett parti där de inte uppskattar ledaren, trots att partiets politik kanske överensstämmer mycket med personens egna åsikter.

Man måste också klargöra vad som kommer att ske med Eriksson och Wetterstrand då dessa kommer att avgå som språkrör nästa år. Kommer de då sitta kvar på sina eventuella ministerposter (vilket jag tycker är självklart) eller kommer dessa lämnas åt de tillträdande språkrören?

Jag fortsätter att hålla tummarna inför valet på att vi får ett regeringsskifte i Sverige!