lördag 4 september 2010

Unken människosyn!

På bloggen "medborgarperspektiv" ser vi ett tydligt exempel på den unkna människosynen som vissa allianspartiers politik står för. Skribenten tycker att Linda, den partiellt förlamade kvinna som figurerade i Aftonbladet idag, är lat eftersom hon inte har arbetat på de senaste 10 åren ungefär.
I "medborgarperspektivs"värld, liksom i gamla som nya moderaters värld, är nämligen alla som inte arbetar just lata.

Denna fullkomligt ogrundade åsikt är anledningen till de nya sjukförsäkringsreglerna, anledningen till reglerna och ersättningsnivåerna i a-kassorna, det som ligger bakom den sk. arbetslinjen. Myten om att människor som inte arbetar är fuskare och lata börjar dessvärre också sprida sig bland andra människor i samhället. Många är de människor som man stöter på, vilka ifrågasätter andra människors rätt till sjukpenning, rätt till ersättning under tiden de befinner sig mellan två jobb, rätt till en dräglig tillvaro även om de råkar ha blivit av med jobbet pga. nedskärningar.
De människor som ifrågsätter verkar inte överhuvudtaget reflektera över det faktum att de själva kan sitta i exakt samma båt precis när som helst. Dessa människor lever antagligen i den fasta övertygelsen att de heller aldrig kommer dö, att de inte ens är födda utan att de alltid har funnits och alltid kommer att finnas och att hela världen kretsar runt just dem.

Jag kan inte förstå denna människosyn, kan inte förstå hur man kan vara så totalt utan hjärta och så totalt okänslig inför djupt tragiska människoöden! Bakom varje siffra finns en människa, men det verkar inte röra alliansens ledarparti i ryggen. Jag har svårt att förstå hur man som kristdemokrat exempelvis kan ställa sig bakom den inhumana politiken och hur man som liberal folkpartist kan stå ut med att förknippas med ett sådant människoförakt!

Få människor är långtidsarbetslösa, och bakom de siffror som visar hur många som är långtidsarbetslösa finns oftast mycket tragiska människoöden och stora sociala problem som behöver lösas på helt andra sätt än att dra bort de ekonomiska medlen från de utsatta.
Alla de som är arbetslösa kortare perioder skall givetvis kunna få ersättning från a-kassan eller alfa-kassan utan att detta ifrågasätts in absurdum. De rent ut sagt överjävliga regler som nu gäller är omänskliga och skickar en mängd människor till försörjningstödskontoren runtom i landet. Man har från alliansens sida ersatt en delvis självfinansierad arbetslöshetsförsäkring med socialbidrag. Detta har resulterat i att siffrorna bara har flyttats från ett papper till ett annat. Den sk. arbetslinjen har inte gett fler jobb, den har inte löst några sociala problem, den har inte löst något utanförskap och den har inte gjort någon av de utsatta i samhället lyckligare. Allt arbetslinjen har skapat är större klyftor, mer pengar i plånboken till den som arbetar och i det långa loppet kommer den leda till lönedumpningar och enorma sociala problem och även ökad brottslighet till följd av de ökade sociala klyftorna.

Vi måste få ett stopp på detta! Vi måste få fler människor i arbete, vi måste få fler människor som är beredda och vågar starta egna företag! Vi måste fortsätta kämpa för så jämn lönenivå som möjligt och fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har råd att leva och inte bara överleva!

I min värld förstår jag inte varför inte pengarna från utförsäljning av statliga bolag går till att starta ett nytt statligt bolag som arbetar med grön energiutvinning och gröna transporter, grön matproduktion. Det kan ses som kommunistiskt, men vi måste göra något drastiskt för marknaden löser inte de problem som vi står inför. Den fria marknaden är intresserad av ekonomi samt vinster och inte miljö samt klimat i första hand.

Jag förstår inte varför regeringen väljer att hårdbeskatta små lokala elproducenter istället för att uppmuntra dem och ge dem stöd!
Jag förstår inte varför samhället fortsätter rakt in i en återvändsgränd med full fart. När ska man ta chansen att ställa om?! När ska man ta chansen att välja en annan inriktning? Vi kommer snart bränna rakt in i bergväggen, jag vill inte uppleva detta. Lägg i backen och vänd om, kör in på en annan väg, kör in på den Gröna vägen!

Intressant

Det finns en fråga viktigare än alla!

Maxtaxor, fastighetsskatter, utförsäkringar och sjukskrivningar, arbetslöshet, bostadsbrist, integration och migrationspolitik, frågorna är många som engagerar i valrörelsen.
Många av dessa frågor är oerhört viktiga, och flera av dem kan lösas genom att man gör satsningar på det område som är överordnat alla andra nämligen MILJÖN!

Vi lever i en värld i förändring -  en värld som dessutom är i förändring till stor del pga. oss människor och vår livsstil, framförallt vi människor i den industrialiserade västvärlden. Det är dock inte vi som lever i den rika världen som i första hand drabbas av förändringarna, det är fattiga människor i världens "ytterområden". Det är indian- och inuitgrupper i arktiska miljöer, det är ursprungsbefolkningar i Söderhavet och i Afrika, det är stammar i Amazonas och Pantanals skogar och träskmarker. Det är skogar och djur, vattendrag och växter. Det känns i detta läge fullkomligt hjärtlöst och cyniskt att säga att vi i Sverige är färdiga med vårt arbete när det gäller klimatpolitik! Att vi kommer uppnå våra mål utan några vidare satsningar. Hur kan man som politiker hävda något så oansvarigt och dumt?!

Det finns några få partier som driver på för att vi ska satsa ännu mer i en grön omställning, att vi i Sverige skall bli ett sk. "föregångsland" och att vi ska ta vårt ansvar för klimatet, och dessutom driva på för större internationellt ansvarstagande. Dessa partier ingår i det RödGröna samarbetet och Miljöpartiet De Gröna är den hårdast drivande kraften och den mest trovärdiga garanten för att Sverige drar sitt strå till stacken.
Visst är det viktigt att, som alliansen vill, satsa pengar i tredje världens utveckling. Visst är det viktigt att investera i klimatsmarta lösningar även där och att fattiga länder skall kunna utvecklas hållbart redan från början, men detta fråntar oss inte vårt ansvar. Detta gör inte att Sverige kan strunta i att jobba ännu mer för att ställa om.
Så fort ett mål är uppnått måste nästa sättas upp! Att minska utsläppen av växthusgaser innebär inte problemet försvinner! Det långsiktiga målet måste väl ändå vara att få bort utsläppen helt och hållet och att även mänskligheten skall ingå i det ekologiska kretsloppet.
Målet som alliansen har satt upp för minskningar av växthusgasutsläpp är 40 % av 1990 års nivåer. Detta skall vara uppnått 2020. Det är bara det att i realiteten är målet endast 27 % eftersom en tredjedel skall uppnås i andra länder!

Det handlar inte bara om utsläppsminskningar dessutom, utan en total omställning av samhället. Att samhället bygger enbart på förbrukningsbara energikällor och naturresurser är inte hållbart i längden. Vi måste tänka om, ställa om och agera!
Med ett starkt miljöparti i Sveriges Riksdag och ett miljöparti med riktigt inflytande kan vi göra någon skillnad i Sverige. Vi kan dessutom bli en starkare röst i världen för en omställning av samhället globalt! Vi måste komma bort från oljeberoendet och vårt nuvarande sätt att leva i en "slit- och slängvärld".
Låt oss inte vänta längre, låt oss agera!
Rösta grönt i valet den 19:e september för en grönare värld, ett grönare Sverige och en mer långsiktigt hållbar livsstil!

PS: Om du är i Örebro måndagen den 13/9, torsdagen den 16/9 eller lördagen den 18/9 kan du alldeles gratis komma och se filmen "Home" på Bio Roxy kl. 16.45! DS

Intressant

fredag 3 september 2010

Vinden vänder!

De senaste två dagarna har alliansvinden börjat mojna, och kanske till och med börjar det blåsa åt det RödGröna hållet igen. Efter att Mona Sahlin sopade banan med Statsministern i Aktuellt-debatten i förrgår och Statsministern totalsumpade SVT-utfrågningen igår börjar jag återigen få upp hoppet efter att ha känt en viss uppgivenhet under ett par veckor.
Jag tycker att det är märkligt att Statsministern enligt Aftonbladet fick högst betyg hittills av partiledarna som utfrågats, då det var ganska tydligt att han inte ens lyckades övertyga de egna, med tanke på att det varken applåderades eller jublades i studion i någon större utsträckning.

Nu visar också en ny opinionsundersökning på att avståndet krymper mellan blocken. Att Alliansen troligtvis kommer söka stöd hos SD för att kunna bilda regering borde också få fler människor att ge sina röstsedlar åt ett annat håll.
Vi RödGröna kommer ALDRIG, inte under några som helst omständigheter använda oss av SD för att bilda regering punkt slut. En röst på alliansen kan alltså innebära inflytande i svensk politik för SD, kom ihåg det när du går till vallokalen.

Jag undrar också varför det görs en enorm sak av att Jörg Teicherts fall togs upp i SVTs utfrågning av statsministern. Fallet hade redan varit på tapeten i ett flertal tidningar och bloggar. Att både SVT och Sossarna har letat upp detta specifika fall är därför knappast konstigt. Att Teichert inte tänkte på att deklarera att han skulle vara med på en (S)-presskonferens är inte heller märkligt då man som överläkare antagligen inte har mediatränats fullt ut. Det finns inga som helst anledningar att lägga fokus på detta heller utan det stora problemet är väl ändå att dylika situationer överhuvudtaget tillåts existera och att statsministern säger sig vara nöjd med detta, eller?

Arrogansen vill enbart flytta fokus ifrån problemet med sjukförsäkrningssystemen, arbetslöshetsförsäkringarna och nedskärningarna inom välfärden genom att anklaga SVT för jäv. Att göra detta löser inte problematiken och gör inte den moderata människosynen bättre!

Vi ska dessutom komma ihåg att Mona Sahlin  under sin utfrågning i SVT frågades ut av en person som absolut inte var objektiv - nämligen "Änklingen Gustav", ordförande i Villaägarnas förening i Solna med en årsinkomst på 600 000 kronor. Denne Holmius har tidigare uttalat sig i media angående skattepolitik då han de facto varit ordförande i en ren lobbyorganisationer med tydliga sympatier åt höger.

Låt er inte luras mer av dessa gamla moderater!

Läs gärna:
Alltid Rött alltid Rätt
Lasse Strömberg

Intressant

I reinfeldts Skugge

Linda Skugge har många gånger uttalat sig minst sagt obegåvat om allt från Björn Ranelid till feminism. Nu har hon dessutom fått för sig att arbetslösheten och framförallt då ungdomsarbetslösheten är en myt och synvilla och att ungdomar bara är lata och dåliga på att arbeta. Därmed sällar hon sig till statsministern och allas vår folkliga Bert Karlsson (ni vet han som drev partiet som lade ut den röda mattan för Sverigedemokraterna).

Först och främst undrar jag över hur man kan hävda att ungdomar å ena sidan skall ha lägre löner eftersom de besitter mer ringa kunskaper och erfarenhet än äldre i branschen och å andra sidan skall utföra jobben på precis samma perfekta sätt som de som jobbat i 30 år? Det är inte alls konstigt att man är sämre på sitt jobb initialt då man inleder sitt arbetsliv. Men enligt Linda Skugges är det märkligt att hennes nyanställda inte kan utföra jobbet lika bra som hon själv.
Hon hävdar också att hon kan rada upp ett otal exempel på "odugliga" ungdomar, men jag skulle kunna rada upp ett flertal exempel på "odugliga" äldre som jag stött på under mitt yrkesverksamma liv. Det är rysligt ovetenskapligt och ignorant att uttala sig på detta vis om en stor grupp människor vilka Skugge själv har ytterst ringa erfarenhet av. Det finns individer som är på ett eller annat sätt men att generalisera på detta vis är oerhört obegåvat. Jag skulle definitivt om jag var arbetsgivare hävda att Skugge är direkt oduglig med de värderingar som hon skulle föra in i min verksamhet. Om någon är oduglig eller ej är knappast något som Linda Skugge har ensamrätt på att avgöra.

Man har redan idag som ung människa eller ny på en arbetsplats en lägre lön än andra som utför samma arbete och detta är enligt mig rimligt, men att lönen skulle behöva vara ännu lägre vilket en hel del föreslår, exempelvis CUF (Centerns ungdomsförbund) förstår jag inte alls.
Jag undrar också i vilken värld Linda Skugge lever i där hon tror att man som ungdom kan fixa ett jobb på 2 timmar. Det fungerar nog om man, som Skugge, är känd från TV och media, har alla papper i ordning och exakt rätt utbildning för varenda jobb man söker och dessutom är oerhört socialt begåvad så att man tar sig igenom intervjusituationer utan att försämra sina chanser etc.

Oavsett vad Linda Skugge tror sig veta så finns det trots allt ganska många ungdomar som jobbar på exempelvis McDonald's, och det förekommer till och med rejäl konkurrens om dessa jobb. Den typen av jobb försvinner dessutom fort i exempelvis universitetsstäder då studenter är mycket attraktiv arbetskraft för butiker och restauranger.

Möjligtvis är dagens ungdomar inte beredda att ta jobb som bärplockare vilket Bert Karlsson tycker att de ska, men detta beror inte alls på lättja utan på att detta är ett jobb som möjligtvis passar en 12-åring att utföra över sommaren, men knappast värdigt en 20-åring som har gått ut gymnasiet och vill pröva sina vingar eller kanske till och med har börjat utbilda sig - framförallt inte med rådande löner och avtal. Jag hade själv hemskt gärna plockat bär om jag hade fått en skälig ersättning för det eftersom jag älskar att vara ute i naturen, men idag får man inte det och det handlar inte om att jag är för lat för att plocka bär utan att jag måste kunna försörja mig också. Nu tillhör jag inte de som räknas in i kategorin ungdomar visserligen, men jag tillhör däremot de som inte har en fast och säker anställning.

Det finns dessutom ytterligare en aspekt i detta som inte tas i beaktande av Skugge; Har det någon gång slagit henne att man kanske står så långt ifrån McDonald's värderingsmässigt att man vägrar att arbeta för just detta företag? Det handlar inte om att man är "för fin" för dessa jobb, utan om att man inte vill sluta existera  fullkomligt genom att ta ett jobb som så starkt går emot ens principer och värderingar. Jag skulle exempelvis själv inte ta jobb som VD för BP i något läge. Jag har svårt att tro att någon skulle hävda att detta beror på att jag anser mig vara "för fin" för detta jobb.
Jag tror dock inte att Skugge kan tänka så långt eftersom hon själv verkar vara beredd hora på vilket sätt som helst i vilken bransch eller verksamhet som helst. Skall man som jude tvingas arbeta för nazistpartiet? Skall man som vegan tvingas jobba på Scan? Inte i den värld som jag vill leva i!

Läs Gärna:
KajsaLisa
WordCrap

Intressant

Oprofessionell journalistik och Statsministerutfrågning

Anna Hedenmo och Mats Knutsson lyfte sig ikväll rejält måste jag säga! De skall ha mycket beröm efter att vid tidigare utfrågningar varit lite mjäkiga och släpphänta. De satte nämligen riktig press på statsministern som fick svara för sig. Han försökte för allt vad han var värd värja sig, men klarade sig riktigt riktigt dåligt enligt mig. Inte heller drog han ned tillnärmelsevis så många applåder som tidigare partiledare har gjort, trots att det enbart var moderata sympatisörer i studion.
Det var faktiskt lite oväntat att han skulle få så mycket pisk och att han skulle vara så svarslös och slirig. Framförallt var det sjukförsäkringsreformerna och a-kassereformerna som ställde till det för statsministern vilket kanske inte var helt oväntat.
Det fanns möjligtvis ett område där jag tycker att utfrågarna kunde ha satt hårdare press och det var angående klimatkonferensen i vintras och alliansens miljöpolitik. Statsministern  skötte sig något bättre mot slutet av utfrågningen men i mina ögon är han utan tvekan den som har skött sig allra sämst av partiledarna som har frågats ut (jag ska erkänna att jag tycker att Göran Hägglund har skött sig bäst hittills, hans politiska övertygelser ligger dock långt från mina). Ikväll känns det som att valvinden åtminstone stannade av lite granna och i kombination med debatten i Aktuellt igår så undrar jag om inte valvinden till och med är på väg att vända tillbaka.

Inte helt oväntat ger Lena Mellin i Aftonbladet ett överbetyg till reinfeldt trots att inte ens hon verkade nöjd med hans framträdande (jag tycker att det är ytterst märkligt att Aftonbladet håller sig med en politisk "expert" med så tydligt borgerliga sympatier).
Mitt betyg blir underkänt till en man som försökt skapa en bild av sig själv som ansvarsfull landsfader. I mina ögon var han idag på sin höjd en springpojke i äppelknyckarbyxor. Hade reinfeldt varit oppositionspolitiker hade jag kanske gett honom godkänt, men som statsminister och ytterst ansvarig för de senaste fyra årens politik skall han ha mer att komma med, mindre undvikande och vara mer lättbegriplig än vad som var fallet ikväll.

Slutligen vill jag kommentera media och då främst tidningarnas rapportering inför valet. Mona Sahlin tapetserar nämligen förstasidorna i de allra flesta tidningar - både rikstäckande och lokala. ExpressenAftonbladet, Nerikes Allehanda m.fl. och detta trots att hon är oppositionsledare. Är det inte rimligare att man i en valrörelse granskar den sittande regeringen och statsministern, eller åtminstone granskar dessa något mer än oppositionen? Gör man verkligen sitt jobb som journalist om man enbart koncentrerar sig på att skriva ner oppositionen och framförallt då Mona Sahlin som person?! Jag har själv inte alltid varit odelat positiv till Mona, men detta har varit i stunder då hon har klantat sig eller inte gjort så lysande ifrån sig som politiker. Just nu handlar det från mediernas sida mest om att bara förstöra förtroendet för henne som person vilket jag anser är djupt oprofessionellt.
Denna valrörelse har inte bara styrts av moderaterna och alliansen utan även av journalisterna i framförallt tidningsmedia. Agendan har satts av alliansen och alla "intressanta" frågor har spelat alliansen i händerna. Vart tog sjukförsäkringsdebatten vägen? Vart tog kritiken för det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn vägen? Vart tog kritiken mot att man tvingas försörja sig på socialbidrag istället för a-kassa vägen?
Visst är det lätt att vara kritisk då man tillhör det RödGröna laget, men det är svårt att se det på något annat sätt då i princip varenda tidning i Sverige är borgerligt ägd och de flesta journalister förefaller ha borgerliga sympatier. För 20-30 år sedan var förhållandet inte alls på detta sätt och på många sätt kanske till och med det omvända eftersom många journalister då beskylldes ha tydliga vänstersympatier. Enligt min mening skall det överhuvudtaget inte märkas vilken politisk tillhörighet man har som journalist!

Läs gärna:
Peter Andersson (jag tror i likhet med Peter att reinfeldt förlorade fler röster än han vann ikväll)
Emil Broberg (om borgerliga mediers kamp för en alliansseger i valet)
Alliansfritt Sverige (som har letat fram pappret som reinfeldt frågade efter i utfrågningen!)
Intressant

onsdag 1 september 2010

Oseriöst Borg!

Anders Borg är mannen som har skapat ett budgetunderskott på 70 miljarder kronor trots att han hade 70 miljarder i överskott då han tillträdde som finansminister. Utöver dessa 140 miljarder (70 + 70) har han och hans regering lånat ca 60 miljarder kronor till skattesänkningar. Sammanlagt ca 200 miljarder kronor har alltså nuvarande regering satt sprätt på under den gångna mandatperioden. Är det verkligen rimligt att skylla allting på finanskrisen? Är det dessutom rimligt att under en finanskris sänka skatterna för de som redan har det gott ställt, de som knappt har märkt av finanskrisen inte mindre än 3 gånger? Jag tycker att det är direkt löjligt att säga att vi har "ordning i statsfinanserna" efter de senaste 4 åren. Ordning i förhållande till Grekland eller ordning i förhållande till vad? Det är ju definitivt inte ordning i jämförelse med för 4 år sedan då vi hade ett överskott i statsbudgeten.

Att då anklaga de RödGröna för att inte veta hur man tar ansvar för ekonomin känns minst sagt magstarkt. Moderaterna är själva inte direkt kända för att hålla ordning på ekonomin. Vi vet att vi har befunnit oss i djup kris tidigare efter en moderatstyrd regering (1991-94). Det enda partiet i nuvarande regering som egentligen hade någon tidigare erfarenhet av ett ansvarsfullt budgetarbete var Centerpartiet. Det är därför allt annat än trovärdigt då Anders Borg står och snackar goja om de RödGrönas reformer.

Aftonbladet rapporterar fullständigt oreflekterat Borgs ideologiskt grundade åsikter som han uttalar. Det handlar inte ett dugg om varken kunskap, räkenskap eller vetenskap utan det handlar om direkt subjektiva bedömningar. Var finns det kritiska tänkandet hos journalisterna egentligen? Hur kommer det sig att aftonbladet inte genast ifrågasätter att Borg med 4 års erfarenhet av politik på högre nivå skulle ha större kunskaper än exempelvis Östros som har mer än 10 års erfarenhet av regeringsarbete och ekonomisk politik. Det är ju befängt naturligtvis.
Jag kan lova att om de RödGröna hade gjort likadant om Arrogansens förslag så hade de hamnat i Aftonbladets "Lögndetektor" och antagligen hade Aftonbladets analytiker placerat allting som lögn.

Intressant

Lilla söta Danmark

Rasisterna i vårt lilla lilla grannland i sydväst - Danmark - har fått för sig att Sverige är en "bananrepublik" och att man borde sända internationella valobservatörer till Sverige för att övervaka valet den 19:e september.
Jag struntar faktiskt i vilket, de kan få sända hur många observatörer de vill (det är dock djupt beklagligt ur miljöhänseende att orsaka detta onödiga resande), det hela är bara oerhört pinsamt och löjligt.

Anledningen till den onödiga debatten är TV4:s beslut att inte sända sverigedemokraternas valreklamfilm. Detta beslut grundade sig på att man från TV4:s håll var osäkra på om filmen verkligen höll sig inom lagens gränser. Beslutet är därför fullständigt förståeligt och inte alls konstigt. TV4 har dessutom mig veterligt inte heller någon uppgift att visa alla partiers reklam om de inte vill.

Att den oerhört obehagliga Pia Kjærsgaard (Dansk Folkepartis ordförande) m.fl uttalar sig på detta vis är visserligen inte oväntat, men det är riktigt illa att detta har skapat en reell debatt i dansk media. Vad sjutton håller de på med?! Hur kan de på fullaste allvar ta upp detta trams i media? Dansk media saknar visserligen all trovärdighet och har gjort så under lång tid. Man har i stort sett inga riktigt seriösa dagstidningar, och ifall man anser att den svenska kvällspressen är oseriös så vet jag inte vad man skall kalla den danska (sid 9-piger i ekstrabladet exempelvis).
I Danmark kan man se politiska affischer med direkt rasistiska texter, oerhört kränkande budskap och dessutom hör man titt som tätt islamofobiska uttalanden i media och detta accepteras av både etablissemang samt gemene man. Danmark har de senaste åren öppnat upp för en vardagsrasism och en politisk rasism som jag verkligen inte vill skall vandra över sundet. Jag är glad över att svenska medier inte gjort någon större sak av detta utan låtit det hela anta de proportioner som frågan är värd.

Intressant

Så slår politiken

Det är inget snack om saken, siffrorna talar sitt tydliga språk.
Vilka är det som får det bättre ekonomiskt med en RödGrön politik?
Jo, fattiga, arbetslösa, sjuka, barnfamiljer, pensionärer och människor med låga eller medelinkomster. Om man dessutom är beredd att välja klimatsmarta lösningar i sitt boende och på bilsidan så finns ännu mer att hämta. Dessutom vinner planeten Tellus och landet Sverige på en RödGrön politik.
De som förlorar är rika människor men dessa kommer aldrig att bli utfattiga, och kommer aldrig någonsin att lida någon nöd. Vi kan inte bygga en politik på oron att rika människor kanske försvinner från Sverige, eller bygga en politik på att miljöskadlig industri försvinner från Sverige. Vad skall vi med miljöskadlig industri eller giriga människor till?
Vilka är det som tjänar på mindre klyftor socialt och ekonomiskt?
Jo, alla! Brottsligheten minskar, sociala problem minskar och detta ger mer pengar till ett fungerande och jämlikt samhälle! Detta är ingenting annat än ren och skär fakta.

Den svenska välfärdsmodellen handlar om solidaritet, jämlikhet och allas lika rätt. Den handlar inte om att straffa människor som tjänar mycket eller hindra människor från att tjäna pengar. Det handlar om att hindra människor från att bli fattiga och hamna i utanförskap. Det handlar om att det skall finnas ett socialt skyddsnät som fångar upp de som faller utanför. blir sjuka eller blir av med jobbet.
Den RödGröna modellen handlar också om att satsa på miljön, ge investeringsstöd till de som vill dra sitt strå till stacken. Det skall kosta att spjärna emot och det skall löna sig att bidra.
Vi måste blicka framåt och göra allt vi kan för att lösa de enorma miljöproblem och klimatproblem som vi står inför och mitt i. Vi måste göra vårt yttersta för att begränsa effekterna av industrisamhället. Det gör inte Arrogansen, de väljer att blunda för problemet eller att resonera i ekonomiska termer, istället för att inse att ekonomin fullkomligt kommer kollapsa om jorden gör det.

Jag är också förfasad över mediarapporteringen. De RödGrönas valmanifest åtföljdes av en mängd kritiska kommentarer och analyser där som vanligt Lena Mellin spydde galla över allting, medan Arrogansens valmanifest inte ifrågasattes det allra minsta. Vad sjutton är det frågan om?! Till och med i USA ges en mer nyanserad mediarapportering än i Sverige. Där kan man välja att se både CBS, CNN, ABC, FOX etc. och skaffa sig en bild genom att jämföra de olika. I Sverige verkar hela mediabruset vara totalkontrollerat av de borgerliga. Vad har hänt med journalistkåren? För 20-30 år sedan eller mer var de tydligt vänstervridna vilket är lika förkastligt, men idag verkar det vara precis tvärtom. Skäms de inte? Var är professionalismen? I en demokrati finns det få yrken där det är så viktigt att vara professionell som inom nyhetsjournalistiken.
Jag tycker att det är obehagligt och det riskerar att avgöra valet till Arrogansens fördel på helt felaktiga och djupt odemokratiska grunder.

Läs gärna:
Annarkia
Annarkia igen
Peter Andersson

Intressant

tisdag 31 augusti 2010

Fy fan för knösar och pampar som kallar sig sossar!

Det finns pampar inom näringslivet som är ärliga, de som står för sina högeråsikter, som både i ord och handling står för att de vill ha större klyftor och att de föraktar fattiga. Sen finns det sossegubbarna; Persson, Feldt, Rosengren, Karlsson och Nuder. Gubbar som vuxit upp i arbetarrörelsen men som svikit denna å det grövsta och som idag sitter med månadsinkomster på 100 000-tals kronor eller mer, gubbar med förakt för kvinnor, gubbar som aldrig varit beredda att kompromissa och gubbar som egentligen föraktar fattiga och älskar ökade klyftor. Gubbar som alltid gjort vad de kunnat i handling för att öka dessa klyftor men sagt något annat i ord och pratat om sina arbetarhem och hårdarbetande föräldrar. Dessa gubbar symboliserar det som "de nya moderaterna" handlar om och de symboliserar en tid som flytt och som vi aldrig vill ha igen. Dessa gubbar är moderater, har alltid varit moderater och kommer alltid att vara moderater.

Gubbarna spär bara på en bild som människor har fått av Mona Sahlin och de bidrar starkt till det ras som drabbat sossarna i opinionsmätningarna. Att det skulle vara ett minus att Mona är beredd att lyssna på andra partier och att det skulle vara ett minus att Mona är beredd att förhandla är ju fullständigt befängt! Politik handlar ju just om att förhandla, kompromissa och att finna lösningar på svåra problem. Vi kan inte ha ett läge där småpartierna i mandatperiod efter mandatperiod agerar passivt stöd och där de inte får något egentligt inflytande. Denna lösning var den enda tänkbara och det måste dessa gamla gubbar förstå.
De borde ha vett nog att inte uttala sig om något som de inte har med att göra och som de inte har någon kunskap om och framförallt inte uttala sig offentligt. De måste väl rimligen med den erfarenhet och kunskap de besitter varit medvetna om att deras åsikter skulle blåsas upp maximalt.

Dessa gubbar har aldrig varit beredda att lyssna, aldrig varit beredda att lära sig, aldrig förstått vikten av samarbete för att uppnå mål. De förstör valrörelsen inte bara för sossarna, utan också för Miljöpartiet och Vänsterpartiet och hjälper enbart högersidan. Det vet de naturligtvis om och jag undrar om de inte är livrädda för att de RödGröna skall komma till makten eftersom detta riskerar att innebära sveda i plånboken för gubbarna själva. Dessa äldre herrar är, som jag förstår det, nämligen inte alls intresserade av den Socialdemokratiska ideologin och har aldrig varit detta. De är inte alls intresserade av att solidariskt finansiera trygghetssystemen utan har enbart varit intresserade av makt och pengar under hela sina karriärer!

Intressant

Efterlängtad regeringsplattform!

Så kom då äntligen regeringsplattformen/valmanifestet från de RödGröna som skulle ge bevis för att de kunde komma överens och att sossarna kan samarbeta. Nyheterna för den som hängt med är kanske inte jättemånga, men jag kan inte se ett enda riktigt misstag i detta manifest, och det visar tydligt att alla tre är villiga att göra kompromisser och att alla tre partier har fått igenom en mängd hjärtefrågor!

Barnfamiljer och fattiga är de stora vinnarna. En familj med en någorlunda medelinkomst här i Örebro betalar drygt 1500 kronor i månaden för två barn på dagis. Med de RödGrönas besked kommer denna kostnad begränsas till 600 kronor. Detta ger alltså en vinst på hela 900 kronor i månaden!
Om man som husägare byter fönster i sin fastighet och lyckas minska energiförbrukningen med minst 30 % slipper fastighetsavgiften under hela 3 års tid! Det skulle ge en minskad kostnad med ca 20 000 kronor under denna period! Det är ju fullkomligt lysande, och det är så man ger morötter till klimatinvesteringar och minskad energiförbrukning! Investeringsstödet till tankstationer så att de skall tillhandahålla alternativa bränslen är också mycket positivt, även om jag gärna hade sett löften som gällde alla mackar och inte bara centralorterna. Det är dock en start. Om man dessutom tänker sig att ett hus på landsbygden långt ifrån centralorten i kommunen använder sig av klimatavdraget så får man definitivt inte någon ökad kostnad av bensinskatteökningen.
EU:s regelsystem angående konkurrens hindrar tyvärr vissa satsningar, men jag tycker att de RödGröna har gått så långt de kunnat utan att överbelasta statens konto.

Inte ens den blåaste blåa kan hitta angreppspunkter i detta valmanifest, förutom då att det inte innehåller några skattesänkningar för rika människor. De RödGröna motsätter sig som väntat det femte jobbskatteavdraget vilket är bra. Jag tycker att man borde återkalla även det fjärde jobbskatteavdraget för att kunna göra ännu mer omfattande investeringar i en grön omställning.

Jag tycker att man borde lagstifta om förhållandet 9 lärare per 100 elever, men huvudsaken är att ambitionen finns där. Det betyder att målet skall uppnås och att alla möjliga resurser kommer att tillföras för att uppnå detta. Det är betydligt viktigare än att så fort möjligheten finns, sänka skatterna igen!

Halveringen av tjänstemomsen och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag är också mycket viktiga reformer att genomföra för framtiden och för jobbens skull.

Nu måste raset för sossarna ta slut! Vanliga människor kan inte på fullaste allvar hävda att detta inte är den politik de egentligen vill ha!

Intressant

måndag 30 augusti 2010

Lögner och landsbygdsfientlighet!

Jordbruksverket, minkfarmarnas egen intresseorganisation har inspekterat ca 40 % av landets minkfarmer efter djurrättsalliansens larmrapporter om vanvård utan att finna några "större brister". Detta trots att hela 85 % av farmerna saknade tillräcklig sysselsättning för djuren vilket forskarna hävdar leder till monotona och störda beteenden, Detta trots att det på flera av farmerna hittades döda djur inne i burarna, Detta trots att djurrättsalliansens videodokumentation visar på allt annat än att det inte skulle finnas några "större brister", Detta trots att det fortfarande inte finns en enda farm i Sverige som tillhandahåller möjligheter för minkarna att leva naturligt!

Jordbruksverket är pälsindustrins egen knähund visar denna granskning! Vem har egentligen skött om de här inspektionerna? Vad har inspektörerna för politisk tillhörighet och vad har de för inställning till pälsindustri generellt? Inspektionerna måste vara opartiska och skötas av kunniga människor som har möjlighet att se om djur far illa eller ej vilket dessa inspektörer uppenbarligen har svårt att göra. Jag tror att de allra flesta människor trots dessa lögner är väl medvetna om att minkarna far illa i farmerna och att pälsindustrin är ett hån mot djurens rätt till ett värdigt liv.

Jag vill också kommentera debatten mellan chefen för Jordbruksverket, Eskil Erlandsson och Mp:s Maria Wetterstrand i Sveriges Radio P1:s Studio Ett.

Wetterstrand plattade till Erlandsson rejält - dock tycker jag att hon gjorde det utan att bli mästrande.
Erlandsson var totalt svarslös på Wetterstrands påståenden om att landsbygden de facto kommer att få betala ett betydligt högre pris än några enstaka kronor i högre bensinkostnad om man inte påbörjar arbetet med att komma bort från olje- och bensinberoendet då oljepriserna enbart kommer att öka allt mer inom en relativt snar framtid. Det är falskt gentemot väljarna att inte ge landsbygden både morötter och möjligheter att ställa om för att möta framtiden.
Den svenska skogsindustrin kan mycket väl frakta timmer med järnväg istället för lastbil och gör ju faktiskt så redan idag i många fall.
Dessutom klargjorde Wetterstrand att kilometerskatten kommer att gälla på stora Europavägar och inte små landsvägar. Dvs. inte för de kortare lastbilstransporterna mellan skog och järnväg utan kommer att kosta för de långa lastbilstransporterna och för de utländska åkerier som trafikerar svenska vägar.
Erlandsson hade absolut ingenting att kontra med vilket var synnerligen pinsamt med tanke på att han faktiskt är sittande jordbruksminister. I de RödGrönas överenskommelser finns en mängd satsningar på energiomställningar som främjar landsbygden. Det finns pengar avsatta för investeringar i tankstationer för biobränslen, det finns avsatta pengar för utbyggnad av bredband på landsbygden, det finns pengar avsatta för investeringar i utbyggnad av järnvägen, det finns pengar avsatta för glesbygdsstöd, det skall bli lättare att producera egen el och energi, det finns pengar avsatta för att investera i företag som främjar lokal produktion etc. etc. Vill man ha en levande landsbygd och en landsbygd som tar ett stort kliv mot framtiden är Miljöpartiet de Gröna det överlägset vassaste partiet att rösta på! Centern för en mycket glesbygdsfientlig politik och en oerhört konservativ politik som tror att det ska fungera som det har gjort de senaste 45-50 åren. Det är inte hållbart och det är framförallt lögnaktigt mot väljarna att låtsas som att man bryr sig om landsbygden.
Jag vill påminna att för att komma upp i en höjd månadskostnad för bensin på 100 kronor så måste man köra inte mindre än 3000 mil om året! Det är ganska mycket bilkörande och inte något som ens en normal landsbygdsbo med garanti kommer upp i. Jag vill också påminna om att landsbygdsinvånare fått klart mindre pengar än stadsbor i och med de skattesänkningar som Arrogansen genomfört. Den kommunala avgiften för fastigheter har i de allra flesta fall ökat månadskostnaderna rejält för de allra flesta människor boende på landet. Skattesänkningarna har gett pengar till storstadsinvånarna, Wetterstrand påvisade det faktum att en boende i en glesbygdskommun ligger 3600 kronor lägre än genomsnittet när det gäller erhållna pengar knutna till Arrogansens skattesänkningar medan överklassområdena i Stockholm ligger lika mycket över genomsnittet. Klyftorna har bevisligen ökat mellan stad och landsbygd vilket är Arrogansens praktverk!

Intressant

Var är visionerna?!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen - Var är visionerna i valrörelsen? Det handlar om plånboksfrågor, det handlar om petitesser och bagateller. Jag vill framhålla Henrik Schyffert i Studio Ett som efterfrågade just mer visioner och Peter Wolodarski i DN. Han uppmanade människor att fråga sig; "vilket samhälle vill jag att mina barn skall leva i?". Just denna fråga skulle jag också vilja ställa.
Människor verkar mest tänka på sig själva just här och just nu. Dvs. vilken politik ger mig mest i plånboken just nu när jag har en stabil inkomst och är frisk? Självklart är det då så att skattesänkningar ger mer pengar i plånboken. Ingen ifrågasätter det här. Det är bara det att man då glömmer bort alla de människor som inte har ett jobb, som inte är friska, som inte får del av skattesänkningar. Man glömmer bort miljön, man glömmer bort skolan, man glömmer bort sjukvården, man glömmer bort infrastrukturen. Vi måste lyfta näsan ur plånboken, vi måste tänka mindre på enstaka kronor och ören. Man måste på landsbygden se att man med alliansens politik visserligen kanske slipper lägga någon hundralapp extra i månaden på bensin, men man får samtidigt inte ens valmöjligheten att köpa en miljöbil eftersom man inte har någonstans att tanka denna bil.
Inte heller finns från alliansens sida några planer på att förbättra landsbygdens kollektivtrafik. Inte finns några satsningar på landsbygdsjobb såsom exempelvis utbyggnad av spårnätet, förvaltning av naturen eller satsningar på småföretag.

Landsbygden spelar en oerhört viktig roll i att få mer närproducerad mat i Sverige, landsbygden spelar en oerhört viktig roll i förvaltningen av naturområden, skog och djurliv, landsbygden spelar en oerhört viktig roll när det gäller småskalig energi- och elproduktion.

Miljöpartiet anses från alliansens sida vara ett landsbygdsfientligt parti, och det stämmer om man anser att landsbygden skall fortsätta vara extremt olje- och bensinberoende, om man anser att vargen inte hör hemma i de svenska skogarna eller om man tycker att fiske skall ske okontrollerat och inte baseras på forskning och kunskap. Däremot om man vill ha en levande landsbygd där även landsbygden får vara med och en viktig del i energiomställningen, om man vill att människor på landsbygden skall kunna köpa en miljöbil och faktiskt ha någonstans att tanka denna, om man vill ge större möjligheter till landsbygdens småbutiker att klara sig och blomstra, om man vill se fler gårdsbutiker och ekologisk produktion av livsmedel, om man vill se en utökad kollektivtrafik även på landsbygden med spårutbyggnad och fler stationer, om man vill få ta del av kultur även på landsbygden i form av exempelvis kultur- och musikskolor och bibliotek då är Miljöpartiet de Gröna absolut inte något landsbygdsfientligt parti.

Intressant

Carl Bildt har ingen koll!

Carl Bildt har visserligen stor erfarenhet och stor kunskap om fredsarbete världen runt, men han verkar inte förstå Kabul-konferensens formulering om överlämnande av säkerhetsansvaret i Afghanistan trots att han deltog i just denna konferens. Inte heller verkar han förstå den RödGröna överenskommelsen om tillbakadragande av den svenska militära närvaron i Afghanistan.

Överenskommelsen syftar till att successivt under 3 års tid överföra ansvaret för den afghanska säkerheten till de nationella säkerhetsstyrkorna, armén och polisen. Detta innebär inte ett omedelbart tillbakadragande utan handlar om att sätta upp måldatum för att man skall ha något att arbeta utifrån. Självklart är det så att om inte målet är uppnått 2013 så måste de svenska styrkorna stanna, men man måste ha som mål att övergången skall ske så fort som möjligt.
De RödGröna vill höja biståndet kraftigt i Afghanistan med särskilda medel avsatta för att stoppa den växande korruptionen i landet. Strategin för Afghanistan måste baseras på civila insatser snarare än militära. Det handlar inte om en anti-amerikanism utan en ansvarsfull politik för en afghansk framtid, i fokus står inte andra länder eller USA utan Afghanistan, det afghanska folket och framförallt kvinnorna och barnen. De borgerliga har vid ett flertal tillfällen tidigare totalt missbedömt säkerhetsläget i världen i sin iver att vara USA och NATO tillags. Vietnam-kriget och Irak-kriget är två exempel där Carl Bildt bland andra var ivrig pro-lobbyist. Bildt är en av Sveriges utan tvekan mest kunniga, men också allra farligaste politiker. Han har privata intressen i både vapen- och oljeindustrin och de företag han är knuten till har varit inblandade i mycket mörka affärer.

Åter då till Afghanistan:
Den utländska truppnärvaron i Afghanistan har starkt bidragit till ökande extremism och växande talibanstöd, dessutom åtnjuter man allt lägre förtroende även hos de afghaner som inte alls tillhör talibanerna. Carl Bildt försöker i debatt efter debatt påvisa att han är den enda erfarna och kunniga fredsarbetaren Sverige någonsin har haft, men så är ju knappast fallet. Jan Eliasson som debatterade med Bildt i Agenda igår är nog så erfaren, nog så kunnig och nog så intelligent. Det håller inte att, som Carl Bildt försökte, stå och försöka läxa upp Eliasson angående världsläget och andra länders diskussioner. Jan Eliasson hyser knappast mindre kunskap på området än Bildt.
Är det så att Bildt verkligen inte känner till de faktiska diskussioner som försiggår i andra länder - Polen och Kanada är två exempel, Holland är ett annat, eller förnekar han dem bara?
Bildt hävdar att Holland förlorat allt inflytande på den internationella scenen, men så är självklart inte fallet. Naturligtvis har Holland förlorat inflytande angående den militära strategin i Afghanistan då de inte längre är en del av denna, men landet har å andra sidan vunnit både respekt, anseende och förtroende från alla de som innehar en något större analysförmåga och inte bara inbillar sig att allt USA företar sig är av godo. Dessutom har Holland genom sitt tillbakadragande frigjort resurser som förhoppningsvis kommer att användas till civila insatser i Afghanistan.

För Afghanistans kvinnor, barn, vuxna, handikappade, fattiga, rika, djur, natur och framtid är ett överlämnande det enda rätta! Afghanistan måste få möjlighet att växa på egen hand, utan att pappa Västerland dikterar villkoren och talar om hur saker och ting skall skötas!

Intressant

Klart Underkänt till Major/gister Björklund!

Jag är inte folkpartist, inte någon Björklundsförespråkare, men vare sig man är det eller inte så finns det endast ett betyg som kan sättas på den ärligt talat ganska tafatta politiker som utfrågades av Anna Hedenmo och Mats Knutsson igår. Detta betyg är underkänt.

Redan på första frågan om barngruppsstorlekarna på fritidshemmen körde karln fast och sedan gick det mestadels utför. Han glimmade stundtals till med humor och i vissa fall även sunda åsikter, men på det stora hela var det faktiskt direkt pinsamt hur han snurrade till det.

Han fick dessvärre aldrig någon konkret fråga om varför han undviker att ta hänsyn till aktuell pedagogisk forskning då han formar sin skolpolitik, vilket jag tycker var dåligt av programledarna. Denna fråga hade nämligen varit intressant att höra honom besvara. Överhuvudtaget tycker jag att programledarna är dåligt pålästa när det kommer till vissa frågor som i mina ögon är oerhört viktiga. Skolpolitiken är definitivt ett sådant område och miljöpolitiken ett annat.
Vi hörde inga specifika frågor angående slutförvaringen av utbränt kärnbränsle, inga frågor angående vad Björklund stöder sig på då han hävdar att förnyelsebara energikällor aldrig kan uppbringa el i den omfattning som vi behöver i Sverige. Inga raka frågor om var vi ska bryta Uran och i vilken utsträckning. Inte heller några frågor om det inte är så att Björklund är alltför fast i en tankevärld där industrisamhället är det enda rätta och rimliga. Björklund hävdar bara att experter får lösa problemen som uppstår, han är politiker och bara ansvarig för att skapa problem tydligen.

När det gäller försvarspolitiken så förstår jag honom och vad han menar, men håller inte med i sak. Om Ryssland någonsin mot förmodan skulle få för sig att anfalla Sverige i framtiden så undrar jag vad Björklund har tänkt sig att svara med. Hur många stridsvagnar, JAS-plan eller soldater vi än har så kommer vi vara kraftigt underlägsna i alla fall. Jag tror inte att det svenska försvaret behöver koncentreras alls på att försvara Sveriges gränser för det klarar vi ändå inte av att göra om en övermäktig fiende får för sig att attackera oss av någon outgrundlig anledning. Vad finns det i Sverige som skulle göra Sverige aktuellt och intressant att attackera och ockupera? Vi har ingen nämnvärd kust västerut och jag tror knappast att Östersjön är så strategiskt viktig idag att man är beredd att attackera Sverige för att kontrollera hela innanhavet. Björklund kanske skulle hävda att jag är naiv, men i så fall väljer jag att fortsätta vara detta. Björklunds slirande om sin entusiasm inför Irak-kriget och de direkta lögner som han gav på detta område bör också tas i beaktande.
Jag hoppas verkligen aldrig att Björklunds åsikter får fäste i den svenska utrikespolitiken! Vi behöver mer fred och nedrustning inte mer krig och upprustning!

Var fanns frågorna om betygshetsen? Hållplats Hådén skriver om hur dåligt svenska ungdomar mår. Att ungdomar går runt med ständig huvudvärk och magont i Sverige beror, tror jag, på det samhälle vi har byggt upp, där prestation och krav är något som alltid är eftersträvansvärt och positivt. Jag gillar det fria valet och människans rätt till självbestämmande, men om människor ges alltför stora valmöjligheter samtidigt som kraven på prestation är så högt uppskruvade så blir människan både ambivalent och snurrig, fylld med ångest och osäkerhet. Vissa människor klarar av detta samhällsklimat galant och trivs till och med i det, men väldigt många dukar också under. Är detta verkligen acceptabelt?

Jag undrar också med en far som är synskadad och en farfar som inte ser något alls om dessa är omöjliga att kommunicera med, jag har nämligen aldrig märkt att så skulle vara fallet.
De ser inte mitt ansikte, inte mitt minspel vilket enligt Jan Björklunds tydligen gör att det är omöjligt att ha ett utbyte med dem. De skulle också enligt Björklund vara obildbara om de var skolbarn. Min far är yrkesverksam lärare trots att det är fullständigt omöjligt i Björklunds värld!
Dessutom undrar jag hur det är ställt i Afghanistan, ni vet landet som svenska soldater, enligt Björklund, befinner sig för att försvara flickors rätt att gå i skolan. Många flickor i Afghanistan bär nämligen Burka, och många lärare likaså. Hur sjutton lyckas de då lösa undervisningen?! Konstigt va'?
Jag är ingen ivrig påhejare av Burka eller Niqab då dessa klädnader enligt mig är tydliga exempel på förtryck, men det är för det första inte något som förekommer i den utsträckningen att det kan anses vara ett problem och jag tycker att det måste vara upp till skola, lärare och elever att avgöra om det fungerar eller inte i de enstaka fall som kan tänkas uppstå. Skolministern har annat att göra än att tycka i dessa perifera frågor!

Skattefrågorna är för mig totalt ointressanta men har tyvärr tagit upp en stor del av valdebatten, och även Björklund blev naturligtvis utfrågad om dessa.
Här blev Fp-ledaren rejält svarslös på varför man skulle sänka skatten för höginkomsttagare och rika genom att höja taket för när man börjar betala statlig skatt. Myten om att alla högutbildade skulle flytta utomlands annars drogs upp. Det är bara det att dessa drar utomlands pga. en mängd anledningar. Vi har till exempel inte något CERN i Sverige, det ligger i Schweiz. Att Ingvar Kamprad har dragit utomlands pga. skattetrycket anser jag enbart visar på Kamprads egoism och inte felet med skatter. Självklart skall man inte hamna i "Pomperipossa"-situationen som Astrid Lindgren hamnade i på 1970-talet, men det är inte särdeles mycket begärt att man då man växt upp och tagit del av den svenska välfärdsmodellen är beredd att ge tillbaka lite då man börjar tjäna pengar! Man borde snarare ta människor i örat och förklara varför vi betalar skatt istället för att ge dem rätt i att de flyttar utomlands. Inte heller kommer vare sig Kamprad eller några idrottsstjärnor flytta hem till Sverige bara för jobbskatteavdraget, de kommer enbart flytta hit om vi tar bort alla skatter och verkligen gör Sverige till ett "skatteparadis". Om så sker vill definitivt inte jag bo här. Girighet och egoism bör föraktas och ifrågasättas, inte uppmuntras.

Slutligen vill jag bara säga att jag är "högutbildad" efter 5 1/2 år på högskolan. Min ingångslön ligger på strax över 20 000 i månaden vilket är en ganska normal inkomst idag som många outbildade faktiskt överstiger inom industri- och lagerbranscherna. Jag har höga studieskulder och kommer ha oerhört svårt att betala tillbaka alla lån inom de 25 år som jag har på mig. Ändå vill Björklund att studiemedlet i ännu högre grad skall bestå av lån. Björklund verkar inte förstå att alla med långa utbildningar inte blir läkare och kan avsluta sina karriärer som överläkare med 100 000 i månaden. Det är inte så att man automatiskt blir höginkomsttagare av att utbilda sig, det gör inte mitt och andras jobb mindre värt eller ens umbärligt i dagens samhälle. Studiemedlet borde snarare bestå av en större bidragsdel och en mindre lånedel enligt mig eftersom utbildning är en investering. Vi som utbildat oss betalar skatt då vi är färdigutbildade och bidrar till samhället på mångahanda sätt och betalar därigenom tillbaka stora delar av det bidrag vi försörjt oss på under studietiden. Jag skulle hellre betala mer i skatt då jag arbetar än att betala tillbaka ännu högre studielån inom en begränsad tidsperiod!

Slutligen skulle jag vilja be Björklund att spara ner på några ord:
"Nja"
"Säg så här"

Om han säger det ena eller andra en gång till så får jag nog någon form av utbrott och rycker av mig en nagel eller något...

Läs gärna:
Peter Andersson
Alliansfritt Sverige (från 28/5)
Mats Engström
Stefan Wikén

Intressant

söndag 29 augusti 2010

Tjuvjakt och studiebidrag

Studiebidragen skall ökas om de RödGröna kommer till makten vilket är mycket välkommet! Att som alliansen enbart vara beredd att öka lånedelen hjälper ingen student, utan skuldsätter enbart Sveriges framtid ännu mer.
Det är en minimal höjning som ska göras, men den är absolut nödvändig! Det var nu några år sedan jag själv var student, men minnet av hur tajt man ofta tvingades leva sitter i. Det är ett mycket bra förslag och borde göra att varenda student i Sverige tänker rösta rätt om en knapp månad.

Över då till inläggets huvudämne, nämligen tjuvjakten på rovdjur;
Miljöminister Carlgren, Sveriges mest misslyckade politiker i sällskap med den avgångna Littorin, stod i vintras och hävdade att man införde licensjakt på varg bl.a för att öka acceptansen för djuren i de vargtäta länen. Vi var många som redan då påtalade det felaktiga i detta, men trots alla kunniga människors kritik bestämde regeringen sig för att genomföra denna olagliga jakt. Det har nu visat sig precis som väntat att någon ökad acceptans inte infann sig. Istället har man väckt acceptansen för att döda varg och den illegala jakten har ökat rejält. På hela förra året rapporterades 9 fall av påskjuten varg, och detta har överstigits redan efter ett halvår i år. 13 vargar har skjutits men de flesta av dem kommer aldrig att återfinnas då SGT-mobben (Skjut, Gräv, Tig) gjort sitt.
Detta tycker statsministern och finansministern är jättebra och åker ut och hyllar den djur- och naturfientliga attityden som finns i vargområdena.
Man försöker genom att posera med vapen i hand, och genom att säga att Wetterstrand troligtvis blir miljöminister i en RödGrön regering vinna landsbygdsröster och skrämma bort folk ifrån det RödGröna laget.
Jag tror knappast att detta lockar till sig röster, och om det nu skulle locka några få röster i Värmland och Dalarna så tappar man lika många på utspelet. Få människor känner sympati med någon som står med ett gevär i handen hoppas jag.
Vi vet att vargarna som sköts i vintras inte visade några tydliga spår av inavel utan var fullt friska och vi vet att vargarna tjuvjagas i allt större utsträckning trots licensjakten. Vi vet också att EU har ifrågasatt de vetenskapliga grunderna för jakten samt att den strider mot EUs lagar och regler.
Vi "vargkramare" undrar, i likhet med EU-kommissionen, hur det går med inplanteringen av varg österifrån. Vad har gjorts? Hur ska man gå tillväga? Hittills har vi enbart sett 28 lagligt dödade vargar och ett stort antal illegalt dödade vargar och detta skall enligt Carlgren ge fler och friskare vargar. Är det bara jag som tycker att det saknas logik i detta?
När det gäller bensinskatten finns det inget som är så landsbygdsfientligt som att inte låta landsbygden få välja alternativa bränslen till sina bilar. Att permanenta dispensen för landsbygdsmackar så att de inte behöver tillhandahålla biogasstationer, så att det inte finns laddningsstationer och att det inte finns etanolpumpar är enbart att skjuta upp problemen och orsaka en förmodad kostnadschock när väl nästa oljekris slår till! Detta vet forskare, detta vet Mp, detta vet även de som tänker efter på landsbygden också. Vi måste alla hjälpas åt för att ställa om, och detta kan inte vänta!

Läs Gärna:
Astrids Miljö- och samhällsblogg
Adam Skevstad
Slagbjörnen

Intressant