lördag 3 april 2010

fredshatarna i mellanöstern

Så har de slagit till igen. Skurkstaten nummer ett i mellanöstern, de som vill utradera sina grannar från kartan och som vägrar erkänna grannarnas av FN erkända statsbildning.

Pinsamt för de äldre!

I mina ögon är det pinsamt att så många människor över 40 är så okunniga och att det är denna grupp människor som mest går på lögner och tom retorik. Det är ungdomarna som ser igenom, och som inser vad framtidens behov är och vilka som bäst kan tillfredsställa dessa behov.

Ipred ett år senare

Ipred-lagen infördes den 1/4 2009 och skulle då - trodde åtminstone film- och musikindustrin - leda till att människor slutade ladda ner filer och fildela, och att man satte dit alla fildelare på löpande band. Detta har inte inträffat. Det har inte förändrat människors attityder till fildelning och det har inte lett till en endaste fällande dom! Det går helt enkelt inte att kontrollera internet på det sättet.

fredag 2 april 2010

Har inte haft tid...

Jag har inte haft tid riktigt att kommentera Mp:s valmanifest men nu kommer trots allt mina kommentarer
Jag kan inte gå igenom alla punkter märker jag då detta blir ett alltför långt inlägg så jag väljer istället att skriva löpande text där jag fetmarkerar en del av förslagen.:

Islam slår tillbaka!

I USAs krig mot terrorism har länge likhetstecken satts mellan ordet terrorist och muslim.
Nu har skriftlärda inom Islam i flera omgångar börjat slå tillbaka mot denna bild, och därmed inlett ett oerhört viktigt arbete i Islams reformering, och dessutom börjat torka ut allt vatten som islamofober under de senaste åren haft på sina kvarnar.

Är detta möjligt, eller är det ett uselt aprilskämt?!

Hur är det möjligt att svenska fredsaktivister hindras från att resa in i Israel?
De ungdomar som det nu gäller är medlemmar i ett projekt vid namn "Låt oss tala om fred" med målet att främja samtal mellan Israeler och Palestinier, och med syfte att bygga broar mellan judar och muslimer. De är ute och föreläser på svenska skolor och skulle nu åka på studieresa.
3 av de fyra ungdomarna Lama Abu-Iseifan, Salam Abu-Iseifan och Samaa Sarsour hindrades helt sonika inresetillstånd, enligt de Israeliska myndigheterna av "säkerhetsskäl".  Men då de svenska medborgarna hade palestinsk-arabisk bakgrund så är det inte svårt att gissa vad det egentligen handlar om, nämligen ren och skär rasism och ingenting annat.
Tigran Feiler som har judisk bakgrund tilläts efter 11 timmars förhör inresa men detta sedan han skrivit under en förbindelse att inte resa till palestinska områden och dessutom lämnat en deposition på 10 000 SEK! Är detta ett aprilskämt också eller vad?

Socialdemokraterna är kanske inte så lyckade samarbetspartners trots allt...

Det pratades om att Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de partier som skulle ha svårt att komma överens då det RödGröna samarbetet lanserades. Jag förstod inte dessa farhågor då, och jag tror inte någon förstår dessa farhågor idag.
Det är Socialdemokraterna som är problemet i det RödGröna samarbetet, och det var de som jag oroade mig mest för då samarbetet inleddes.

torsdag 1 april 2010

Sockerskatt och rimlig rättvisa

Jag tycker i sak att den sockerskatt som 3 professorer och två författare i en debattartikel i dagens DN föreslår är lite orimlig då jag någonstans tycker att människor måste kunna fatta egna beslut och det är trots allt så att alla människor skadas olika mycket av socker och sötsaker.
Själv äter jag enorma mängder sötsaker - säkerligen över det redan ganska höga rikssnittet - men har inte tillstymmelse till fetma. Möjligtvis löper jag en högre risk att få diabetes, och detta vore visserligen mindre lyckat. Och visst, jag kan inte se insidan av mina blodkärl, men än så länge har jag varken några onormala blodvärden eller något onormalt blodtryck. Tanken med skatten är kanske främst att få stopp på den framväxande barnfetman, men frågan är om denna enbart är relaterat till sötsaker. Den mängd skräpmat som barn trycker i sig idag är troligen en minst lika stor bov och bör i så fall i rättvisans namn också beskattas hårt.

onsdag 31 mars 2010

Är Jan Forsberg den rätta att styra vår tågtrafik?

Jag ryser när jag läser e24-artikeln om SJs höga biljettpriser i vilken VD:n för SJ AB Jan Forsberg försvarar priserna med argument som inte hör hemma i ett statligt bolag med en samhällsnyttig funktion!

Att säga att han aldrig hört talas om ett bolag som säljer en vara för 50 kronor om kunden är beredd att betala 100 kr som VD för ett samhällsnyttigt bolag som ska vara det självklara alternativet till flyg för åtminstone inrikes resor. Det är inte klokt att han tycker att det är OK att flyget är billigare på i stort sett alla sträckor och alla tidpunkter. Att kunderna är beredda att betala höga priser visar på en sällsynt hög miljömoral hos svenskar i allmänhet. Det betyder inte att man som bolag har rätt att utnyttja denna, och framförallt inte i ett statligt bolag. Priser skall sättas efter faktiska kostnader, och priserna bör rimligtvis sjunka ju fler resenärer SJ har. Jan Forsberg hävdar raka motsatsen nämligen att priserna sjunker ju färre resenärer det är. Det är ju inte klokt! Detta är som sagt SJ AB efter avregleringen som nu skall utökas ännu mer vilket enbart kommer leda till ännu sämre tåg, ännu sämre tidhållning, ännu sämre priser och ännu sämre biljettsystem! Vart är vi på väg egentligen?!

Haiti eller förbifart?

Vad är viktigast egentligen, människoöden som är så djupt olyckliga så det knappast finns ord för det, eller en motorväg som inte ens finns ett enda miljömässigt argument för?

Regeringen tycker tydligen att motorvägen är värd 1000 gånger så mycket som hela Port au Prince med omnejds befolkning. Det ska nämligen ges 25 miljoner i bistånd till Haiti och 28 miljarder till förbifart Stockholm. 28 miljarder... det är precis den summa som FN satt som mål för sin insamling till Haitis jordbävningsoffer och ett startkapital för återuppbyggandet av det drabbade ö-riket...

Att kalla de ca 28 miljarder, som Förbifarten beräknas kosta (enligt budget vilket förmodligen inte hålls eftersom vägbyggesbudgetar har en tendens att inte göra det), statliga pengar är dessutom lögn eftersom pengarna (23 av de 28 miljarderna) kommer från de trängselskatter som infördes 2006 för att finansiera en förbättring av kollektivtrafiken och vägar.

tisdag 30 mars 2010

Sänkt arbetstid och mer deltid är något positivt!!!

I en oerhört bra artikel på Newsmill visar fil. dr Hedi bel Habib hur Nederländerna genom sänkt arbetstid och mer deltid har lyckats hålla ner siffrorna på ungdomsarbetslöshet och dessutom minska fattigdomsrisken för pensionerade kvinnor och män.

Habib visar också på de andra faktorer utöver de faktiska ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga vinsterna, nämligen på de sociala vinsterna. Man får mer tid att umgås med familj och vänner och därmed stärker man tryggheten för barnen. Människor trivs naturligtvis bättre med sitt liv då arbete utgör en mindre del och sociala kontakter och fritid utgör en större. Fler människor i arbete innebär fler människor som interagerar, träffas både på och utanför jobbet och därmed ett minskat utanförskap. En faktor som Habib inte tar upp men som måste tas i beaktande är dessutom att det med kortare arbetstid och mer deltid naturligtvis också ges större utrymme även för en annan grupp där arbetslösheten är alltför hög, nämligen invandrarna. Genom detta förbättras därmed också möjligheterna för en väg in i samhället via ett arbete.

måndag 29 mars 2010

Dagens bästa inlägg!

Detta inlägg av Jakob Lundgren måste läsas!!!

Luftslottet som sprängdes

söndag 28 mars 2010

Jag är ej religiös, men den där Jesus var kanske inte så dum ändå...

Ena dagen visas Uppdrag Gransknings reportage. Få i Sverige kände sedan tidigare till den historia som rullades upp om samhället Bjästa utanför Ö-vik i Ångermanland. Nu då människor "vet " vad som hände så är de inte sena med att visa att de är av precis samma skrot och korn som människorna i Bjästa, det samhälle som man nu bestämt sig för att hata och förnedra och kränka på exakt samma sätt som man anser sig veta att människor boende på platsen gjort sig skyldiga till.
Det verkar som man glömt bort att andra människor är på riktigt, har känslor och förmåga att må dåligt. Det verkar också som att självinsikten är minimal bland de som nu dömer och slänger glåpord riktade mot allt och alla i Bjästa.

SD med spenderbyxor på...

Sveriges rasistparti höll under lördagen sin valkonferens där riksdagslistorna fastslogs och under mötet har
också riktlinjerna för valarbetet lagts upp, dvs. vilka vallöften man ska ge.
Det handlar uppenbarligen snarare om vallögner. Partiet lovar nämligen bland annat sänkt skatt till pensionärerna till en kostnad av inte mindre än 13 miljarder kronor!
Dessutom lovas höjd a-kassa, bättre mat i äldrevården, återinförande av allmän värnplikt, höjd föräldrapenning etc. etc. alla dessa till okända kostnader.

Det är en lång lista med oerhört dyra satsningar vilka man inte ens har siffror på hur mycket de faktiskt kommer kosta. Jag tror inte att någon tycker att dessa förbättringar i sig är felaktiga. Vem vill inte att pensionärerna skall få det bättre eller få bättre trygghetssystem, men vad som däremot ÄR felaktigt - och oansvarigt - är att som politiskt parti gå ut med totalt ofinansierade vallöften utan att ha siffror på kostnaderna. Dessutom är en del av vallöftena tänkta att delfinansieras av ett borttagande av det svenska biståndet (10 miljarder kronor ungefär), en hårdare asylpolitik och en sänkt EU-avgift. De båda senare har inte Sverige någon egentlig rätt att besluta om på egen hand, vilket Sverigedemokraterna uppenbarligen inte känner till (detta är väl visserligen föga förvånande...). EU-avgiften ingår i EU:s budget, asylpolitiken är i relation till de internationella avtal och konventioner som Sverige skrivit under och dessutom är invandringen inte i sig någon enorm kostnad som sedermera inte betalar sig. Sverige kommer inom några år snarare behöva fler invandrare som kan arbeta då vi har en åldrande befolkning.
Dessutom har de tänkt sig att spara pengar på kultursektorn som redan går på knäna och skulle behöva mer statligt stöd för att finnas kvar.