onsdag 3 februari 2010

Vad ska ske med Grekland, och är sänkta skatter verkligen lösningen på allt?

Grekland är ett land i kris och har så varit under ett antal år. EUs stabilitetspakt säger att medlemsländernas budgetunderskott inte får överstiga 3 % av BNP. Detta till trots ges ständiga dispenser. Det värsta exemplet är nog ändå Grekland som nu har ett budgetunderskott på 12,7 % av BNP och har fått till 2012 på sig att ordna till statsfinanserna. EU har godkänt den grekiska regeringens aktivitetsplan, men också tillagt att mer än så måste göras.

Naturligtvis kommer inte Grekland uppnå målet på två år, och då är frågan vad som kommer ske i sådant fall. Ska Grekland kastas ur EU? Kommer Grekland vara berättigat till bistånd ifrån övriga EU-länder eller kommer man att få ytterligare dispenser?

Det är också intressant att se vad den grekiska regeringen i samråd med oppositionen har vidtagit för åtgärder. Bland annat kommer troligtvis skatten på bränsle att öka...

Hmm, var det inte skattesänkningar som skulle lösa alla ekonomiska bekymmer? Det har vi ju lärt oss av vår nuvarande regering. Eller är det så att skattesänkningar faktiskt ger sämre statsfinanser?!
Den största anledningen till Greklands problem är dock införandet av Euron som valuta, ni vet den där valutan som dagens regering tyckte att Sverige också skulle införa. Flera andra mindre ekonomier har också drabbats, om än inte lika hårt som Grekland, men Irland och Portugal är ytterligare två exempel. Irland, ett land som under de senaste 20 åren haft ett mycket lågt skattetryck och som följt den nyliberala ekonomiska politiken slaviskt.

Kan det verkligen vara så att sänkta skatter inte är vägen till stabilitet?

Ja precis så kan det vara. Och vad händer då efter att kriserna i statsfinanserna uppstår? Jo, de offentliganställda får ta skiten. I Grekland och på Irland har offentliganställda fått se frusna och i värsta fall sänkta löner. Barnomsorgen blir drabbad av nedskärningar på Irland liksom all annan social välfärd, och det är precis vad man planerar för även i Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar