onsdag 3 februari 2010

Bistånd

En förhoppning som jag har om de rödgröna vinner valet i höst är angående biståndet till fattigare länder som självklart skall sättas till minst 1% av BNP, men helst betydligt högre. Jag vill att delar av biståndet till länder med tropisk regnskog skall öronmärkas för att oavkortat gå till satsningar på skogvaktare som ser till att ingen avverkning av skogarna sker. Det skall vara en större ekonomisk vinst för de fattiga ländernas regeringar att bevara skogen än att ge ut tillstånd om avverkning, skogvaktarna skall också se till att tjuvskjutning av djur och fångande av djur och stöld av växter inte sker.

Naturligtvis måste också biståndet till dessa länder även gå till att förbättra förhållanden för de fattiga människor som lever där, men det är viktigt att inte skogarna, djuren och naturen glöms bort då den tropiska regnskogen är viktig att bevara inte bara för dessa länder utan för hela jordens hälsas skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar