söndag 31 januari 2010

Rösta Grönt!

Varför ska man rösta i valet i höst?

Jo enligt mig av ett antal olika skäl. Dels för att jag tycker att man som medborgare i en demokrati inte bara har rättigheten att tycka till i riksdags- och kommunval utan för att man också har en moralisk skyldighet att rösta. Många människor har kämpat i århundraden och många har också dött för demokratins utveckling.
Vilka är då vi i dagens samhälle att sitta på rumpan hemma och inte ens orka sätta sig in i politiken och gå och rösta? Tycker man inte som något av partierna så kan man rösta blankt, men alltför ofta beror detta på att man inte satt sig in tillräckligt mycket i vilka olika partier som finns och vad de tycker, tror jag.
Dessutom har vi i fyra år haft en okunnig och inkompetent regering som inte lyckats förvalta det budgetöverskott som fanns då de tillträdde. En regering som skyller alla misslyckanden på en finanskris skapad av rika människor, men trots det mest märkbar i en värld för fattiga människor. De rika fortsätter att höja sina löner och deras skatter sänks.
Vilka ska man då rösta på?

Enligt mig finns det inte några andra alternativ på den svenska politikkartan idag än Miljöpartiet de Gröna.

Varför då detta?

Jo eftersom de är det enda partiet i dagens riksdag som förstår att det finns en framtid och inte bara ett nu och ett då. För Alliansen finns enbart ett då, då Socialdemokraterna styrde Sverige år efter år efter år och ett nu då de ska hinna luckra upp så mycket som möjligt av de beslut som Socialdemokraterna tagit. Någon framtidstanke finns egentligen inte alls, ingen tanke på kommande generationer, ingen tanke på skogars och djurs fortlevnad, ingen tanke på småföretagandet och inte en tanke på de nuvarande och blivande pensionärerna.
Allt detta är frågor som ligger miljöpartiet varmt om hjärtat. I De Grönas grundtanke ingår tre viktiga solidariteter vilka är: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, Solidaritet med kommande generationer och slutligen Solidaritet med världens ALLA människor.
Dessa tre solidariteter gör att MP De Grönas politik är den mest ansvarstagande, den klokaste och den mest intelligenta politiken.

Om du tycker att småföretagande går före storföretagande, att sänkta skatter på inkomst och företagande inom miljöteknikområdet går före skattesänkningar på miljöfarlig och miljöskadlig verksamhet och skattesänkningar för de allra rikaste, om du tycker att det skall vara lättare än idag att anställa, lättare än idag att bli anställd framförallt för utlandsfödda men självklart även för infödda svenskar och att det ska införas ett lättare regelsystem och mindre pappersarbete för företagen, då ska du rösta grönt i höst!

Om du tror att arbetstidsförkortning ger möjlighet till fler människor att arbeta och bidra till samhället och dessutom ger människor mer tid till fritid och umgänge så ska du rösta grönt i höst. Om du tycker att föräldrar skall kunna vara kommunala dagvårdare av sina egna barn så ska du också rösta grönt i höst.

Om du inte anser att vi ska bidra till väpnade konflikter genom att exportera vapen och ammunition, utan att vi ska vara ett i sanning neutralt land utan ekonomiskt intresse i att människor krigar med varandra, då ska du rösta grönt i höst.

Om du inte tycker att vi skall bidra till nedsmutsning av naturen och klimatförändringar och att vi därför skall genomföra ännu mer grön skatteväxling än vad som hanns med under 2002-2006, då ska du rösta grönt i höst.

Om du anser att järnväg och kollektiv trafik SKALL byggas ut och förbättras istället för att man satsar enorma resurser på motor-, riks- och landsvägar, så skall du rösta grönt i höst.
Om du är trött på det samhälle som vi lever i, där konsumtion och köpkraft är det enda som betyder något. Där karriären är meningen med livet. Då är Miljöpartiet de Gröna ditt enda alternativ i höstens riksdagsval.
Om du tycker att vi skall ha en restriktiv alkoholpolitik pga. alla de sociala problem som alkohol medför i form av våld, skadegörelse, personskador, rattfylla, etc. etc. Om du tycker att införselkvoterna på sikt bör sänkas och att Sverige i EU-parlament och ministerråd ska verka för en skattehöjning på alkohol även i övriga Europa, då det inte finns någon som helst rimlig orsak till att ha en låg beskattning av något så skadligt som alkohol faktiskt är, så ska du rösta grönt. MP värnar om systembolagets monopol för folkhälsans skull, och enligt mig finns det dessutom fördelar i och med att Systembolaget har ett utbud och kunskaper om varusortimentet som inga privatdrivna butiker någonsin kan mäta sig med.

Om du anser att vi återigen måste få en offentlig sektor som tar hand om de svaga i samhället, som kan hjälpa de som behöver hjälpen, istället för att ta från den offentliga sektorn för att ge till de som redan har, då ska du rösta grönt i höst.
Vi ska inte ha ett kallt och hårt samhälle där människor tvingas till arbete som de inte klarar av, eller där människor mister sin inkomst då de enligt byråkratin är arbetsföra eftersom ett riksdagsbeslut säger att de är det.

Jag kan prata på för evigt av vikten att du lägger din röst på MP de Gröna i riksdagsvalet den 19:e september, men jag väljer här att avsluta för tillfället.

2 kommentarer:

  1. Israelisk aprtheidpolitik? Var hittar du den? Finns något land som är längre från apartheid än Israel?

    SvaraRadera
  2. Israel för apartheidpolitik eftersom de anser att Palestina tillhör Israel och inte tillåter Palestinier full fri- och rörlighet. Det finns nog inget nuvarande land som ligger NÄRMARE apartheidpolitik, men fortsätt leva i tro och lögn du bara.

    SvaraRadera