torsdag 12 augusti 2010

Köper någon det här tramset?!

Finns det någon som köper allianstramset som ska stå på deras valaffischer? Det nya moderna får väl ändå de RödGröna sägas stå för, eller?
De RödGröna består av två partier som aldrig befunnit sig i regeringsställning, två partier som har oerhört tydliga värderingar och visioner samt ett parti som har enorm erfarenhet av regeringsmakt och regeringsarbete samt starka band till fackföreningsrörelsen och övriga folkrörelser. Två partier med nytänk och ett parti som rannsakat sig självt och förnyat, förändrat och förbättrat mycket av sina gamla idéer.

Alliansen fick tydligen för sig att det är de som sitter i opposition när de tryckte upp valaffischerna, de verkar ha fått för sig att det är de som behöver komma med nya vallöften istället för att försvara den politik som de har bedrivit de senaste fyra åren. Den politik som har lett till massarbetslöshet, ökat bidragsberoende och ökade klyftor. De verkar totalt ovetande om att de har suttit vid makten de senaste fyra åren och ser nu som sin uppgift att kritisera de RödGrönas politik som inte ens har testats i praktiken!

Om vi då går på vad som faktiskt står på affischerna
Affisch 1:
"Bakåt eller Framåt". Detta är enligt min uträkning det gemensamma budskapet från högern. Här hävdas det som sagt att alliansen är de moderna framåtsträvarna i motsats då till de omoderna bakåtsträvarna i det RödGröna laget. Detta stämmer om man menar att en miljöpolitik som förstör miljön är modern och framåtsträvande. Det stämmer också om man menar att ökade klyftor och mindre jämlikhet är framåtsträvande och om man anser att det är hypermodernt med massarbetslöshet. Det är sant om man tror på att "hypermodern" kommersiell valjakt leder till fler valar och om man tycker att licensslakt på varg är en fin framtidsvision (dessvärre tycker ju även sossarna att detta är en lyckad idé så den är svår att skjuta hål på...). Om man tycker att mer jobb och mer konsumtion är hypermodernt så är det som står på nämnda affisch måhända korrekt.

Affisch 2:
"Mer bidrag eller jobb" skall texten lyda på denna poster. Detta torde vara Högerpartiets bidrag i affischleken men vad sjutton de menar med detta är frågan man måste ställa. 17 % fler får försörjningsstöd i år än förra året. I 80 % av landets kommuner har bidragsutbetalningarna ökat under nuvarande regering. Fler tar emot bidrag idag än för 4 år sedan. Bidragsberoendet har ökat under alliansens tid vid makten och därför är det ju närmast ett skämt att de på en valaffisch skriver just detta. Eller är det kanske så att de alldeles gratis har tryckt upp en affisch åt de RödGröna?!

Affisch 3:
"Flum eller Kunskap". Här har väl skolminister Björklund fått välja text antar jag. Kan det bli flummigare än detta budskap? Vad betyder detta egentligen? Är det en hänvisning till skolan eller samhället i stort? Om det är riktat mot skolan så tycker i alla fall jag att det är minst sagt flummigt att bygga sin skolpolitik på egna åsikter och påhitt snarare än att rätta sig efter aktuell forskning på området, eller? Återigen så verkar det vara en specialupptryckt poster för att hjälpa de RödGröna till makten. Vi får tacka och ta emot bara. Tack och bock!

Affisch 4:
"Kolkraft eller ren energi". Detta är väl ändå den allra mest befängda av affischerna! Det är "Maudan" som har stått för den här farsen antar jag. Alliansen borde inte ens ta i detta område då de naturligtvis både har lägre trovärdighet och mindre kunskaper på området än alla de RödGröna partierna. Jag tror inte någon frisk människa kan ta denna affisch på allvar och tro att det är alliansen som står för den rena energin och de RödGröna för kolkraften. Jag vet inte om det ens behöver kommenteras men jag påminner om att i det RödGröna blocket sitter Miljöpartiet. I det RödGröna blocket sitter också Vänsterpartiet som har en mycket progressiv miljöpolitik för att vara ett "gammelparti". I alliansen sitter 2 ultrakonservativa partier, ett utomordentligt falskt parti som kallar sig arbetarparti trots att man företrädder familjen Knoll von Tottenbrauer av Hobsburg und Welterschaft och ett parti som en gång i tiden stod för de grönare borgaridéerna men som numera mest verkar intresserat av nyliberalism och antisocialism. Det vimlar alltså inte av gröna idéer på den mörkblå sidan om man säger så... Det finns helt enkelt inte mer att säga om denna trams-affisch.

Affisch 5:
"Politisk styrning eller eget val för äldre". Här har farbror Hägglund varit i farten skulle jag tro och det är antagligen den enda affisch som faktiskt hyser något mått av sanning. Valmöjligheterna blir kanske något färre med de RödGröna, men tryggheten, kvaliteten och kontinuiteten desto större. Detta är väl den enda affischen som faktiskt kan visa på en skillnad som alliansen har rätt att sno röster på. De pensionärer som vill ha full frihet att välja allting och som tror att det resulterar i en bättre tillvaro både för en själv och alla andra som använder sig av äldrevården på ett eller annat sätt kanske ska lägga en röst på Kd, men detta gäller alltså enbart pensionärer. Och då enbart de pensionärer som känner behov av att välja vilket taxibolag man ska åka till vårdcentralen med och då dessutom bestämma sig för vilken vårdcentral man ska åka till och välja vilket apotek man ska hämta ut medicinen på och hoppas att just den apotekskedjan någonstans i landet har just den medicinen som man önskar sig, och hoppas att allt detta är klart innan taxametern har tickat iväg allt för långt och förhoppningsvis hinner man hem för att välja vilket bolag man ska köpa hemtjänst ifrån och vilket bolag som ska sköta städningen. Alla dessa val är naturligtvis vad varje mindre frisk pensionär önskar sig att få göra varje dag... eller?

Nej hörrni ni, jag och alla RödGröna kan bara tacka och ta emot för den utomordentligt bedrövliga affischkampanjen som alliansen lyckats skrapa ihop. Här finns många poäng att plocka i debatterna för de RödGröna företrädarna.

Intressant

tisdag 10 augusti 2010

Vad tycker ni?

Vad tycker svenska folket egentligen?

Vad tycker svenska folket om avregleringen av järnvägen och SJ? Tycker man att spårbunden trafik blivit bättre, billigare och smidigare efter avregleringen? Vill man ha kvar en mängd olika aktörer på järnvägarna som inte är ordentligt samordnade och som dessutom tvingas slåss om det lilla spårutrymme som finns på järnvägar vilka inte skall byggas ut under överskådlig framtid?
Tycker svenska folket att skolor och sjukhus skall drivas med vinstintresse och att dessa vinster skall betalas ut till aktieägare istället för att återinvesteras i verksamheten?
Tycker svenska folket att Sverige ska fortsätta kriga under NATO-flagg istället för att enbart delta i fredsbevarande uppdrag under FN-flagg?
Tycker svenska folket att människor som är dödssjuka skall tvingas tillbaka till arbetsmarknaden?
Tycker svenska folket att pälsindustrin bedriver en vettig verksamhet som skall finnas kvar i Sverige?
Tycker svenska folket att det ska vara svårare för romer och muslimer att få bostad än för andra?
Tycker svenska folket att det är rimligt att vi istället för att ha ett apoteksväsende utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst, har privata marknadskrafter som närmast uppmuntrar till överkonsumtion av mediciner på samma sätt som är fallet i många länder med privata apoteksväsenden. Det har ju vad jag förstår inte blivit varken billigare eller lättare att få ut sina receptbelagda mediciner, framförallt inte på mindre orter.
Tycker svenska folket att det verkar rimligt att man, som miljöminister Carlgren säger, får fler och friskare vargar genom att skjuta de vi har i våra skogar?
Tycker svenska folket att det verkar rimligt att vi, som miljöminister Carlgren säger, får fler och friskare valar i världshaven genom att tillåta kommersiell valjakt?

Om man svarar ja på dessa frågor då ska man lägga sin röst på något av allianspartierna, om man svarar nej på åtminstone de flesta av frågorna så ska man rösta på något av de RödGröna.

Om man vill ha ett rättvisare samhälle där vi alla betalar efter förmåga och får hjälp efter behov, om man vill se ett modernare Sverige som siktar framåt istället för bakåt, om man vill se ett Sverige som visar solidaritet med de svaga både nationellt och internationellt, om man vill ett Sverige som jobbar internationellt för hårdare miljökrav och som vågar sätta press på multinationella företag, om man vill se ett Sverige som inte ger upp kampen mot klimatförändringar och miljöförstöringar, om man vill se ett Sverige där en jämlik och likvärdig skolgång för alla står högt på dagordningen ja då finns det bara ett block att rösta på.
Ingenting av det jag skriver här ovan är lögner utan allting finns dokumenterat och bevisat. Valet borde därför bli relativt enkelt att göra.

Tänk efter, använd din röst klokt i höstens val.

Intressant

måndag 9 augusti 2010

En allians som faktiskt gör någon nytta...

De missförhållanden som Djurrättsalliansens smygfilmande avslöjar förekommer i den svenska minkpälsindustrin gör mig arg, ursinnig, galen, tokig men samtidigt ger avlöjandet ett hopp. Ett hopp om att pälsindustrin kommer att vara ett minne blott efter höstens val. Jag tror pinsamt nog att även högeralliansens företrädare kommer sälla sig till motståndarnas skara efter dessa avslöjanden, men vi alla vet att det var denna allians som stoppade lagen som skulle reglera den svenska pälsindustrin och på sikt avveckla den helt i en votering i Sveriges riksdag 2006. Det är den nuvarande regeringen som bär ansvaret för de missförhållanden som förekommer på svenska pälsfarmer.

Argumentet att industrin skulle flytta utomlands vid ett förbud är ärligt talat obegripligt. Finns det ingen marknad och efterfrågan efter päls så finns inte heller någon industri. Finns ingen pälsindustri i Sverige så kommer marknaden för pälsar försvinna helt på sikt. Det är redan idag så att marknaden för pälsar i Sverige är minimal och varför inte då gå steget före för minkarnas skull och förbjuda denna grymma och djurföraktande bransch?

Jag vill tacka Djurrättsalliansen för att de förmodligen har lyckats se till att den svenska pälsindustrin är ett minne blott inom kort! Och jag vill tacka Djurrättsalliansen för deras viktiga inlägg i valdebatten!

Kolla på filmen och kom ihåg att många bilder är otäcka!


Intressant

Jan Björklund fortsätter sitt svammel om skolan

Jan Björklunds senaste utspel om att tvinga föräldrar att följa med sina barn till skolan känns inte så lite obegåvat. Skolministern verkar fullkomligt blind för bakgrund och orsaker till problem. Tidigare i veckan var det skolket och nu stöket. Är det verkligen så att Björklund inte förstår att familjen ibland kan vara en starkt bidragande orsak till att en elev beter sig på ett visst sätt? Visst finns det säkert fall där föräldrarna skulle kunna ha en lugnande effekt på elever. I de flesta fall tror jag dock att föräldrarna snarare skulle sitta och bedöma lärarens insats snarare än koncentrera sig på sina barn. Är det inte billigare i så fall att anställa fler lärare, få mindre grupper i skolan och komma tillrätta med de sociala problem som bråkiga elever ofta lever i och med? Många föräldrar lämnar dessvärre gladeligen över allt uppfostrande på barnomsorg och skola, att det då skulle vara bättre att få dylika föräldrar in i klassrummet är synnerligen naivt och okunnigt. En bättre samverkan mellan skola och familj är absolut önskvärt och vore mycket positivt, men detta förutsätter dels att statusen på läraryrket höjs för att föräldrar skall tro på lärares professionalitet och inte underminerar lärares yrkeskunnande och dels att ALLA föräldrarna är villiga att vara en deltagande part i fostrandet av barn och ungdomar. Om man som förälder behöver tvingas in i klassrummet hyser jag relativt små förhoppningar om att denna förälder skulle vara en positiv kraft. Är man en engagerad förälder och läraren anser att det skulle vara en fördel om föräldern följde med på lektionerna så tror jag att det hela kan lösas i samförstånd mellan en professionell yrkesutövare och en ansvarsfull förälder. Att detta kan ge ersättning av förlorad arbetsförtjänst ser jag som positivt, men tvånget är oerhört felriktad och kan ALDRIG få positiva effekter, var så säker.
Jan Björklund slänger ur sig svammel till höger och vänster och borde nog förankra lite fler av sina förslag i forskning. På pedagogik- och utbildningsområdet finns en mängd litteratur som han skulle kunna och som han borde sätta sig in i.

När det gäller skolfrågor och utbildning borde inte ideologi och partitillhörighet spela roll! Detta är en fråga som borde stå över blockpolitik och som borde baseras på de mest objektiva forskningsrön som finns att tillgå. Skolan är alldeles för viktig för att vi ska låta åsikter och ideologier sätta ramarna för verksamheten!

Intressant

söndag 8 augusti 2010

Var blev ni av ljuva drömmar...?

Vad har hänt med den svenska valmans/kvinnekåren? Solidaritet, omtanke om andra, oro för framtida generationer, oro över miljöförstöring både lokalt och globalt, öppenhet, demokrati, social rättvisa, fri sjukvård för alla, en gemensam skolgång som är likvärdig vare sig man bor i stad eller på landsbygd - vare sig man är fattig eller rik. Allt detta var saker som präglade 1900-talets politik, som de allra flesta gick omkring och funderade på ibland och som engagerade människor ända fram till 1970-talets slut. Allting förefaller vara fullständigt bortblåst i dagens samhälle och ersatt av en enda fråga, nämligen den egna plånbokens storlek.

Hur blev det så här? Hur kom de nyliberala tendenserna in och tog över Sverige, hur kom det sig att även vi anammade Ronald Reagan och Margaret Thatchers fattigdomsföraktande och solidaritetsföraktande politik? Nuvarande regering har inte varit ensamma i denna övergång. Den startade redan under 1980-talet med dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt, fortsatte under Bildt-regeringen, Sosseregeringen under 90-talet och blev allt värre under Göran Persson-åren. Det har tvingats in i människors hjärnor att detta är den enda möjliga vägen - att detta är den enda verklighet som existerar och kan existera.
Alltihop är dock en våt kapitalistisk fantasi utan förankring i den ekologiska verkligheten. Hetsen efter ekonomisk tillväxt och den minskade statliga inblandningen innebär oerhörda påfrestningar på människors psykiska hälsa och den natur vi lever i.

Vi måste vända blad nu! Vi måste öppna ögonen för de orättvisor som vuxit under de senaste 30 åren. De sociala och ekonomiska klyftorna har ökat, inte bara i Sverige utan i hela världen. Skillnaderna mellan rika och fattiga länder har vuxit och kapitalismen efter Milton Friedmans teorier klarar inte av, eller har inte ens några intentioner, att lösa dessa problem.
Vi måste öppna ögonen för att vi är beroende av naturen och inte tvärtom. Vi måste stoppa den sk. högervågen som sköljt över världen de senaste 30 åren om vi vill se en framtid för jorden, för oss själva och för framtida generationer.

Det är oerhört märkligt att så många människor verkar tro att det nuvarande samhället och dess uppbyggnad är det absolut ultimata och enda sättet att leva. Det pratas om att kommunismen inte fungerar i praktiken, vilket kan vara möjligt, men inte heller kapitalismen fungerar i praktiken. Alla system har sina brister naturligtvis och alla har sina fördelar. Vi ska dock komma ihåg att vår nuvarande levnadsstandard inte beror på kapitalismen utan på en blandning av plan- och marknadsekonomi, en neutralitet och alliansfrihet i krig och på solidaritet och jämställdhetssträvan. Vi har uppnått en mycket hög materiell standard;
låt oss nu hjälpa andra till ett bättre liv, hjälpa naturen att återhämta sig, skapa en rättvisare och rimligare värld att leva i för ALLA och inte för enskilda personer!

Intressant

Beckman och Jonsson ute på cykeltur i det lilla landet Naiv...

I Anders W. Jonsson (c) och Lars Beckmans (m) värld existerar antagligen inte ens cyklar så det var kanske illa valda ord i rubriken...

Ni kommer ihåg alliansen va? Om inte så är det den där fyrklövern av partier som har fört världens kanske sämsta miljöpolitik de senaste fyra åren. Två företrädare för denna allians i form av Anders W Jonsson och Lars Beckman har skrivit en debattartikel i aftonbladet. De sällsynt visionslösa politikerna har fått det allra mest för att inte säga allt bakfoten när det gäller koldioxidskatten, när det gäller grön skatteväxling och framförallt då det gäller verkligheten!

Skribenterna raljerar över Laszlo Gönczis debattartikel och hävdar att Gönczi inte förstår verkligheten med virkesexport och storindustri. Det är bara det att det är Jonsson och Beckmans tänkande som inte räcker till. De verkar inte vara kapabla att sätta sig in i det faktum att det inte handlar om IFALL vi måste förändra vårt sätt att leva utan NÄR. Ju förr desto bättre framförallt för landsbygden där många idag är relativt beroende av biltransport. Det handlar inte, vilket bland annat Mikael Andersson verkar tro, om en  tillbakagång 50-talet år i tiden, utan om en förståelse för den verklighet vi lever i. Vissa delar av våra liv kan komma att bli "primitivare" och mindre flärdfulla. Andra kommer att fortsätta sin utveckling i samma rasande takt som tidigare. Mer lokalproducerat och färre vägtransporter är något som till och med den mest naiva och marknadsvurmande borgare borde förstå är någonting bra både för människan och naturen.

När det gäller de så frekvent förekommande faktafelen i debattartikeln ska vi börja med koldioxidskatten; Det handlar naturligtvis inte om en beskattning av avstånd - vilket jag tror att de allra flesta väljare förstår. Det handlar om en beskattning av en ohållbar sektor där allt för lite görs för att anpassa sig till en hållbarhetsomställning av samhället. Det handlar om att beskatta för att göra det mera ekonomiskt intelligent att välja mer miljövänliga transportalternativ än långtradare och dumper. Det finns visserligen ett fåtal lastbilar och långtradare som drivs av alternativa bränslen, men det råkar vara så att dessa dels är otroligt få samt att alternativa bränslen visserligen skapar mindre koldioxid än bensin men utsläppen är fortfarande relativt stora. Att tro att alternativa bränslen är framtiden som ska rädda vår bilpark och bilförarnas frihet är synnerligen okunnigt och naivt. Jonsson och Beckman är paniskt rädda över att få sina Svenssonliv slagna i spillror vilket gör dem fullkomligt oemottagliga för att förstå den ekologiska verklighet som vi de facto lever i. Det verkar som att "the american way of life" har fått fotfäste i den borgerliga myllan...

I en värld där vi istället för att sträva efter evig tillväxt, högre materiell standard och mer ekonomiska vinster strävar mot mer lokalproducerat, ett naturligare liv och mindre export och import ser man resultat och konsekvenser av resursuttag mer direkt och kan snabbare och lättare sätta stopp då man är på väg åt helsefyr, exempelvis då det gäller skogsavverkning som tas upp i de båda ovan nämnda debattartiklar.
Däremot då virke avverkas i Pakistan och fraktas till exempelvis Sverige så behöver importören och styrelsen för de stora bolagen aldrig se eländet han/hon har åstadkommit. Man berörs inte nämnvärt av avverkningens konsekvenser och ser dessutom dessa konsekvenser som helt OK så länge pengarna rullar in. Vi matas via media just nu med konsekvenserna av vårt varutransporterande och vår överutnyttjande av naturresurser. Jag har ingen lust att leva i en framtid där naturkatastrofer, av det slag som nu drabbar Pakistan, är vardagsmat och där vi och vårt sätt att leva skapar samt förvärrar dessa. Så länge det finns en återvändo så måste vi försöka styra den tungrodda samhällsskutan in på denna väg.

Vi måste ställa om så snabbt som möjligt och inte längre hålla på med tramsigt snack om att oj, oj det blir dyrt för landsbygden det här. Vi ska komma ihåg att landsbygdsbor bor billigare, äter billigare, har större möjligheter att producera en hel del mat själva än de som bor i större städer, dessutom sker inte alla vägtransporter bara i norrlands inland utan en del sker i Öresundsregionen, i Göteborgsområdet, I Stockholm med omnejd.
Om nu landsbygdsbefolkningens (liksom stadsbornas) kostnader ökar marginellt så kanske det inte är hela världen, om man tänker på de kostnader som kommer att komma om vi väntar med omställningen tills oljan faktiskt är slut eller har förstört livsmöjligheterna totalt för miljarder människor på vår jord.

Sverige är ett litet land, men Sverige kan visa vägen och framfötterna och faktiskt därigenom förändra världen!

Intressant