lördag 4 september 2010

Det finns en fråga viktigare än alla!

Maxtaxor, fastighetsskatter, utförsäkringar och sjukskrivningar, arbetslöshet, bostadsbrist, integration och migrationspolitik, frågorna är många som engagerar i valrörelsen.
Många av dessa frågor är oerhört viktiga, och flera av dem kan lösas genom att man gör satsningar på det område som är överordnat alla andra nämligen MILJÖN!

Vi lever i en värld i förändring -  en värld som dessutom är i förändring till stor del pga. oss människor och vår livsstil, framförallt vi människor i den industrialiserade västvärlden. Det är dock inte vi som lever i den rika världen som i första hand drabbas av förändringarna, det är fattiga människor i världens "ytterområden". Det är indian- och inuitgrupper i arktiska miljöer, det är ursprungsbefolkningar i Söderhavet och i Afrika, det är stammar i Amazonas och Pantanals skogar och träskmarker. Det är skogar och djur, vattendrag och växter. Det känns i detta läge fullkomligt hjärtlöst och cyniskt att säga att vi i Sverige är färdiga med vårt arbete när det gäller klimatpolitik! Att vi kommer uppnå våra mål utan några vidare satsningar. Hur kan man som politiker hävda något så oansvarigt och dumt?!

Det finns några få partier som driver på för att vi ska satsa ännu mer i en grön omställning, att vi i Sverige skall bli ett sk. "föregångsland" och att vi ska ta vårt ansvar för klimatet, och dessutom driva på för större internationellt ansvarstagande. Dessa partier ingår i det RödGröna samarbetet och Miljöpartiet De Gröna är den hårdast drivande kraften och den mest trovärdiga garanten för att Sverige drar sitt strå till stacken.
Visst är det viktigt att, som alliansen vill, satsa pengar i tredje världens utveckling. Visst är det viktigt att investera i klimatsmarta lösningar även där och att fattiga länder skall kunna utvecklas hållbart redan från början, men detta fråntar oss inte vårt ansvar. Detta gör inte att Sverige kan strunta i att jobba ännu mer för att ställa om.
Så fort ett mål är uppnått måste nästa sättas upp! Att minska utsläppen av växthusgaser innebär inte problemet försvinner! Det långsiktiga målet måste väl ändå vara att få bort utsläppen helt och hållet och att även mänskligheten skall ingå i det ekologiska kretsloppet.
Målet som alliansen har satt upp för minskningar av växthusgasutsläpp är 40 % av 1990 års nivåer. Detta skall vara uppnått 2020. Det är bara det att i realiteten är målet endast 27 % eftersom en tredjedel skall uppnås i andra länder!

Det handlar inte bara om utsläppsminskningar dessutom, utan en total omställning av samhället. Att samhället bygger enbart på förbrukningsbara energikällor och naturresurser är inte hållbart i längden. Vi måste tänka om, ställa om och agera!
Med ett starkt miljöparti i Sveriges Riksdag och ett miljöparti med riktigt inflytande kan vi göra någon skillnad i Sverige. Vi kan dessutom bli en starkare röst i världen för en omställning av samhället globalt! Vi måste komma bort från oljeberoendet och vårt nuvarande sätt att leva i en "slit- och slängvärld".
Låt oss inte vänta längre, låt oss agera!
Rösta grönt i valet den 19:e september för en grönare värld, ett grönare Sverige och en mer långsiktigt hållbar livsstil!

PS: Om du är i Örebro måndagen den 13/9, torsdagen den 16/9 eller lördagen den 18/9 kan du alldeles gratis komma och se filmen "Home" på Bio Roxy kl. 16.45! DS

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar