måndag 30 augusti 2010

Lögner och landsbygdsfientlighet!

Jordbruksverket, minkfarmarnas egen intresseorganisation har inspekterat ca 40 % av landets minkfarmer efter djurrättsalliansens larmrapporter om vanvård utan att finna några "större brister". Detta trots att hela 85 % av farmerna saknade tillräcklig sysselsättning för djuren vilket forskarna hävdar leder till monotona och störda beteenden, Detta trots att det på flera av farmerna hittades döda djur inne i burarna, Detta trots att djurrättsalliansens videodokumentation visar på allt annat än att det inte skulle finnas några "större brister", Detta trots att det fortfarande inte finns en enda farm i Sverige som tillhandahåller möjligheter för minkarna att leva naturligt!

Jordbruksverket är pälsindustrins egen knähund visar denna granskning! Vem har egentligen skött om de här inspektionerna? Vad har inspektörerna för politisk tillhörighet och vad har de för inställning till pälsindustri generellt? Inspektionerna måste vara opartiska och skötas av kunniga människor som har möjlighet att se om djur far illa eller ej vilket dessa inspektörer uppenbarligen har svårt att göra. Jag tror att de allra flesta människor trots dessa lögner är väl medvetna om att minkarna far illa i farmerna och att pälsindustrin är ett hån mot djurens rätt till ett värdigt liv.

Jag vill också kommentera debatten mellan chefen för Jordbruksverket, Eskil Erlandsson och Mp:s Maria Wetterstrand i Sveriges Radio P1:s Studio Ett.

Wetterstrand plattade till Erlandsson rejält - dock tycker jag att hon gjorde det utan att bli mästrande.
Erlandsson var totalt svarslös på Wetterstrands påståenden om att landsbygden de facto kommer att få betala ett betydligt högre pris än några enstaka kronor i högre bensinkostnad om man inte påbörjar arbetet med att komma bort från olje- och bensinberoendet då oljepriserna enbart kommer att öka allt mer inom en relativt snar framtid. Det är falskt gentemot väljarna att inte ge landsbygden både morötter och möjligheter att ställa om för att möta framtiden.
Den svenska skogsindustrin kan mycket väl frakta timmer med järnväg istället för lastbil och gör ju faktiskt så redan idag i många fall.
Dessutom klargjorde Wetterstrand att kilometerskatten kommer att gälla på stora Europavägar och inte små landsvägar. Dvs. inte för de kortare lastbilstransporterna mellan skog och järnväg utan kommer att kosta för de långa lastbilstransporterna och för de utländska åkerier som trafikerar svenska vägar.
Erlandsson hade absolut ingenting att kontra med vilket var synnerligen pinsamt med tanke på att han faktiskt är sittande jordbruksminister. I de RödGrönas överenskommelser finns en mängd satsningar på energiomställningar som främjar landsbygden. Det finns pengar avsatta för investeringar i tankstationer för biobränslen, det finns avsatta pengar för utbyggnad av bredband på landsbygden, det finns pengar avsatta för investeringar i utbyggnad av järnvägen, det finns pengar avsatta för glesbygdsstöd, det skall bli lättare att producera egen el och energi, det finns pengar avsatta för att investera i företag som främjar lokal produktion etc. etc. Vill man ha en levande landsbygd och en landsbygd som tar ett stort kliv mot framtiden är Miljöpartiet de Gröna det överlägset vassaste partiet att rösta på! Centern för en mycket glesbygdsfientlig politik och en oerhört konservativ politik som tror att det ska fungera som det har gjort de senaste 45-50 åren. Det är inte hållbart och det är framförallt lögnaktigt mot väljarna att låtsas som att man bryr sig om landsbygden.
Jag vill påminna att för att komma upp i en höjd månadskostnad för bensin på 100 kronor så måste man köra inte mindre än 3000 mil om året! Det är ganska mycket bilkörande och inte något som ens en normal landsbygdsbo med garanti kommer upp i. Jag vill också påminna om att landsbygdsinvånare fått klart mindre pengar än stadsbor i och med de skattesänkningar som Arrogansen genomfört. Den kommunala avgiften för fastigheter har i de allra flesta fall ökat månadskostnaderna rejält för de allra flesta människor boende på landet. Skattesänkningarna har gett pengar till storstadsinvånarna, Wetterstrand påvisade det faktum att en boende i en glesbygdskommun ligger 3600 kronor lägre än genomsnittet när det gäller erhållna pengar knutna till Arrogansens skattesänkningar medan överklassområdena i Stockholm ligger lika mycket över genomsnittet. Klyftorna har bevisligen ökat mellan stad och landsbygd vilket är Arrogansens praktverk!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar