måndag 30 augusti 2010

Carl Bildt har ingen koll!

Carl Bildt har visserligen stor erfarenhet och stor kunskap om fredsarbete världen runt, men han verkar inte förstå Kabul-konferensens formulering om överlämnande av säkerhetsansvaret i Afghanistan trots att han deltog i just denna konferens. Inte heller verkar han förstå den RödGröna överenskommelsen om tillbakadragande av den svenska militära närvaron i Afghanistan.

Överenskommelsen syftar till att successivt under 3 års tid överföra ansvaret för den afghanska säkerheten till de nationella säkerhetsstyrkorna, armén och polisen. Detta innebär inte ett omedelbart tillbakadragande utan handlar om att sätta upp måldatum för att man skall ha något att arbeta utifrån. Självklart är det så att om inte målet är uppnått 2013 så måste de svenska styrkorna stanna, men man måste ha som mål att övergången skall ske så fort som möjligt.
De RödGröna vill höja biståndet kraftigt i Afghanistan med särskilda medel avsatta för att stoppa den växande korruptionen i landet. Strategin för Afghanistan måste baseras på civila insatser snarare än militära. Det handlar inte om en anti-amerikanism utan en ansvarsfull politik för en afghansk framtid, i fokus står inte andra länder eller USA utan Afghanistan, det afghanska folket och framförallt kvinnorna och barnen. De borgerliga har vid ett flertal tillfällen tidigare totalt missbedömt säkerhetsläget i världen i sin iver att vara USA och NATO tillags. Vietnam-kriget och Irak-kriget är två exempel där Carl Bildt bland andra var ivrig pro-lobbyist. Bildt är en av Sveriges utan tvekan mest kunniga, men också allra farligaste politiker. Han har privata intressen i både vapen- och oljeindustrin och de företag han är knuten till har varit inblandade i mycket mörka affärer.

Åter då till Afghanistan:
Den utländska truppnärvaron i Afghanistan har starkt bidragit till ökande extremism och växande talibanstöd, dessutom åtnjuter man allt lägre förtroende även hos de afghaner som inte alls tillhör talibanerna. Carl Bildt försöker i debatt efter debatt påvisa att han är den enda erfarna och kunniga fredsarbetaren Sverige någonsin har haft, men så är ju knappast fallet. Jan Eliasson som debatterade med Bildt i Agenda igår är nog så erfaren, nog så kunnig och nog så intelligent. Det håller inte att, som Carl Bildt försökte, stå och försöka läxa upp Eliasson angående världsläget och andra länders diskussioner. Jan Eliasson hyser knappast mindre kunskap på området än Bildt.
Är det så att Bildt verkligen inte känner till de faktiska diskussioner som försiggår i andra länder - Polen och Kanada är två exempel, Holland är ett annat, eller förnekar han dem bara?
Bildt hävdar att Holland förlorat allt inflytande på den internationella scenen, men så är självklart inte fallet. Naturligtvis har Holland förlorat inflytande angående den militära strategin i Afghanistan då de inte längre är en del av denna, men landet har å andra sidan vunnit både respekt, anseende och förtroende från alla de som innehar en något större analysförmåga och inte bara inbillar sig att allt USA företar sig är av godo. Dessutom har Holland genom sitt tillbakadragande frigjort resurser som förhoppningsvis kommer att användas till civila insatser i Afghanistan.

För Afghanistans kvinnor, barn, vuxna, handikappade, fattiga, rika, djur, natur och framtid är ett överlämnande det enda rätta! Afghanistan måste få möjlighet att växa på egen hand, utan att pappa Västerland dikterar villkoren och talar om hur saker och ting skall skötas!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar