onsdag 17 februari 2010

"Vargen förstör livskvalitén"

I dagens aftonbladet går den socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Sven-Erik Sjölund ut och försöker på ett patetiskt sätt försvara det beslut som kommunfullmäktige i Nordanstig fattade häromdagen, nämligen att Nordanstig skall bli Sveriges första "Vargfria Kommun".
Det intelligentaste från Nordanstigs sida vore nog att hålla låg profil, undvika att kommentera händelsen och hålla sig borta från offentlighetens ljus. För var sak som sägs fördummar man enbart sig själv ännu mer nämligen.

Att beslutet är olagligt, inte tillämpligt är det första problemet för den stackars lilla Hälsingekommunen. De har inte förstått uppenbarligen att kommunen inte har någon som helst beslutsrätt i vargfrågan, utan att det är länsstyrelserna som upprättar riktlinjer för den lokala rovdjurspolitiken.
Att vargarna inte är läskunniga är ju nästa problem för kommunen då vargarna inte kommer bry sig om att det står skyltar om att de inte får vistas där, eller varning för lekande barn... Sjölund kanske ska motionera om att man måste befria vargarna från analfabetismen.

Sjölund går vidare i sin argumentation och hävdar att "vargen inverkar på de boendes livskvalité". På Sjölund hävdar att livskvalité är att kunna nöjesslakta vilda djur med hjälp av löshund, och att det är en viktig tradition att bevara.
Jakt med löshund är INTE en viktig tradition att bevara, det är också så att om man så gärna vill bo i naturen och ha sin hund springande i den samma så får man lov att rätta sig efter naturens lagar. Vi som människor kan inte låtsas att vi står över dessa och försöka anpassa naturen efter oss. Sjölund säger sig själv inte vara rädd för varg men har förståelse för de som är det, och hävdar dessutom att det är irrelevant om rädslan är befogad eller rationell, den skall ändå tas hänsyn till.

Vad är det för märklig argumentation? Ska man ta hänsyn till all rädsla grundad i okunskap och det okända? Dvs. om människor råkar vara rädda för muslimer, eller judar ska man då skapa muslimfria eller judefria kommuner (Vellinge kommun i Skåne gör ju sitt bästa för detta dock)? Ska man inte istället se till att utbilda människor, och få upp kunskapsnivån istället för att acceptera att deras irrationella rädsla utvecklas till en fullkomlig hysterisk panik?

Fäbodbruket tas också upp av Sven-Erik Sjölund, och detta är och har länge varit en del av den hälsingska kulturen, därom råder ingen tvekan, men återigen gör man ett val utifrån kända omständigheter då man bedriver dylik djurhållning, och får då utstå att naturen har sin gång. De flesta i Nordanstigs kommun har aldrig sett någon varg då kommunen inte ens hyser något revir för tillfället så vad det hela egentligen rör sig om det övergår mitt förstånd. Sjölund har ju dock lyckats sätta Nordanstig på kartan som den mest korkade kommunen i Sverige just nu.


Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar