måndag 15 februari 2010

Civila dödsoffer

Så har då rapporterna om de första civila dödsoffrena i anslutning till den under gårdagen inledda NATO-offensiven i Afghanistan börjat trilla in.
Det är knappast oväntat och fler rapporter kommer komma.
Hur man tror att detta skall stärka regeringstruppernas och ISAF-operationernas folkliga stöd är fullkomligt obegripligt!
De 12 dödsoffrens släktingar kommer knappast att utgöra basen för det stödet åtminstone. Man kan räkna med att man härigenom antagligen skapat åtminstone något 20-tal nya motståndskrigare och Västvärlds-hatare. Grattis NATO!

Talibanerna och de andra motståndsmännen som skall utgöra den andra stridande parten drar sig tillbaka, och undviker eldstrider av förklarliga skäl, då de naturligtvis inte har förmåga att ta upp kampen med 15 000 soldater utrustade med alla typer av högteknologiska vapen som är tillgängliga. Frågan är bara vad man vinner i denna offensiv då endast sporadiska eldstrider utkämpas. Inte blir talibanerna färre, inte blir områdena stabilare, inte blir folket mer välvilligt inställda till NATO-trupper då civila afghaner skjuts ihjäl pga. att soldaterna inte kan sikta ordentligt trots de högteknologiska vapnen.

Skillnaden mellan före och efter blir i bästa fall INGEN, i värsta fall ett ännu värre kaos än vad som redan är fallet.

Dessutom ökar som sagt riskerna för vedergällningsattacker i områden där NATO-soldater inte befinner sig, såsom i norra delen av landet där de svenska soldaterna är posterade.
Det har sagts förut, och det tål att sägas igen. När i hela fridens namn skall vi dra tillbaka vårt stöd till imperialismen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar