torsdag 18 februari 2010

Afghaner dödade i Nato-anfall..

Ytterligare misstag begångna av Natostyrkorna har lett till dödsfall under den offensiv som pågår just nu i Afghanistan. Denna gång var det 7 polismän som blev dödade "av misstag" då flygförstärkning inkallades i syfte att hjälpa till i striderna emot Talibanerna.
För varje afghanskt civilt offer i denna offensiv kommer naturligtvis det redan sargade stödet för utländsk truppnärvaro bland lokalbefolkningen minska. Fler människor ser de utländska trupperna som mördande inkräktare och fler kommer att ansluta sig till motståndsgrupper ledda av antingen Talibaner, eller lokala krigsherrar.

Nato-styrkorna registrerar dessutom Afghaner, se länken, och bilden där, på ett ganska obehagligt sätt. Vad har Nato för rätt att kräva legitimering av Afghanerna? Svaret är att det har de inte, så vida det nu inte är så att USA erkänner att man är ockupationsmakt och att man som sådan har rätt att kräva identifiering av folket vilket man regerar över. Och erkänner USA sig som ockupationsmakt, då måste väl Sveriges regering ändå förstå att man inte längre kan ge något militärt stöd till en ockupation.

IntressantInga kommentarer:

Skicka en kommentar