måndag 22 februari 2010

SJ sj gamle vän.. 2

Jag tycker synd om SJ, dess anställda, alla resenärer och miljön! 

Dagens regering och dess syn på kollektiv trafik och framförallt på järnvägen som en viktig del i en vision om ett mer hållbart samhälle är fullkomligt förkastlig och idiotisk. Deras övertro på konkurrensutsättningens effektivitet och marknadens förmåga att lösa problem är naiv, för att inte säga rent ointelligent och korkad.
Peter Eriksson och Karin Svensson-Smith har i dagens aftonbladet skrivit mycket klokt om avregleringen av SJ och trafikkaoset.SJ kunde en gång i tiden klara av en större skara trafikanter och oväntade väderomslag just pga. det statliga monopolet, SJ hade som mest 70 000 anställda som skötte om allt, inklusive reparationer av tågvagnar och lok i form av CV (SJ:s CentralVerkstäder). 
En aktör styrde både över järnvägen, dess tåg, stationshus och alla anställda, och gjorde det dessutom utan ett direkt krav på vinst. Trots detta gick Statens Järnvägar med vinst under många år ända fram till 1950-talets slut då politiker började blanda sig i verksamheten istället för att låta tjänstemännen stå för ledningen av företaget. Under 1970- och 1980-talen blev personbilstrafik en allt större konkurrent till SJ och 1988 påbörjades avregleringen av monopolet man delade upp verket så att SJ skulle sköta fordonen och Banverket skulle stå för järnvägens drift och utbyggnad.

Det absolut sämsta som hänt SJ är antagligen Björn Rosengren och hans tid som näringsminister då Telia, SJ och en del andra statliga bolag skulle bli aktiebolag vilket många såg redan då, och de allra flesta sett i efterhand var ren idioti. Den nuvarande regeringens drag som slagit hårt mot SJ de senaste åren är dock inte bättre. Den 1/4 i år avvecklas dessutom Banverket och skall ingå i det nya Trafikverket eller Transportverket. Dvs. Ännu mindre personal och tid kommer troligtvis att läggas på järnvägen och dess översyn.

2001 blev SJ ett nytt bolag i form av SJ AB, och samtidigt påbörjades en uppstyckning och utförsäljning av tidigare Statens Järnvägar, och ett flertal mindre bolag uppstod. Denna avreglering har enbart haft negativa effekter i form av dyrare resor trots en ökande andel resenärer. Trots att exempelvis Malmbanan var en vinstdrivande verksamhet så gav man i princip bort det hela till LKAB. Man lade ner Linx efter 4 försöksår med dålig lönsamhet. Idag är det alltfler som efterfrågar tåg mellan Skandinaviens storstäder vilket gör att Linxprojektet kanske borde återupptas, skulle det inte vara vinstdrivande finns ju alltid andra delar av verksamheten som kan fylla igen dessa hål.

En stor anledning till varför det är ett sådant kaos i tågtrafiken just nu är självklart vädret i form av onormala mängder snö och onormal kyla, en annan anledning är att det inte finns några banvakter och inte funnits några sedan 1960. Man har trott att automatiseringar skall lösa banvallsunderhåll och spårunderhåll, men detta har visat sig vara en omöjlighet i tider då extrem kyla slår till. Antingen måste man investera i nya system som klarar av kylan eller också får man lov att återinföra banvakterna. Den största anledningen är dock just den som Peter Eriksson och Karin Svensson-Smith skriver om, nämligen avregleringen och både den förra Sosse-regeringen och den nuvarande regeringens vilja att leka Marknad. Detta enligt mig, Fritiof Schiller har en annan lösning på problemet som inte utgår från en återgång till det statliga monopolet och en enda aktör. Jag anser dock att Schillers lösning är utopisk då marknadsanpassade privata aktörer inte har något som helst intresse av att vara samhällstjänare.

Låt oss innerligt hoppas att vi får ett regeringsskifte i höst och att den nya regeringen tar krafttag för att återta det statliga monopolet, eller åtminstone tar kontroll över järnvägen med ordentliga regler som skapar samhällstjänare även av de som inte önskar vara det! Vare sig det är lagligt enligt EU eller ej. Det finns så många EU-länder som struntar i direktiv ifrån EU så varför ska vi bry oss? Inför monopolet och se till att järnvägen fungerar och blir en riktig konkurrent till flygtrafik för inrikes och kortare utrikesresor, och att SJ får tillbaka sin gamla uppgift att också tjäna samhället, och inte bara vara en marknadsaktör. PLEASE!!!!
Intressant

2 kommentarer:

 1. Vilken fantastisk glorifiering av svenska statliga monopol. Du borde söka jobb hos V.

  Dina jämförelser med hur det var för 50 år sedan håller inte. Aldrig har så många rest med järnväg som idag, aldrig har så mycket gods transporterats med järnväg som idag.
  Du kan väl heller inte på allvar mena att vi återigen ska införa ett banvaktssystem i Sverige?

  Det som har hänt till följd av denna vinters väder är oacceptabelt. Lösningen är inte mer statligt monopol och reglering. Om så vore fallet skulle det ju inte finnas några problem framtill idag – SJ har ju alltid haft monopol på all lönsam järnvägstrafik i Sverige. Därmed har också SJ kunnat göra lite som man vill.

  Kommentar kring Mp:s populism: Underhållet av järnväg var rejält eftersatt vid maktskiftet 2006. Den förra regeringens finansiering av infrastruktur hade karaktären av ett luftslott där pengarna i många fall inte räckte till mer än första spadtagsceremonin. Det sammantagna resursbehovet för eftersatt underhåll av järnväg och väg uppgick år 2006 till ett 20-tal miljarder på vardera område enligt Vägverket och Banverket. Europeiska järnvägsunionen, inte allianspartierna, konstaterade 2006 att Sverige var ett av de länder i Europa som hade investerat allra minst i järnvägsunderhåll under många, många år. År då Mp på löpande band förhandlade fram budgetar med S och V. Detta skapar inte förtroende för Eriksson och Smith.

  SvaraRadera
 2. Att säga att Miljöpartiet har haft något att säga till om i tidigare budgetar och ändå inte gjort något för spårutbyggnad och järnvägstrafik är fullkomligt okunnigt. Miljöpartiet har varit ett mycket litet parti med under 5 % i väljarstöd ända fram till förra valet. Persson och hans moderata regeringar (att kalla dem Socialdemokratiska vore synd) har inte brytt sig nämnvärt om Miljöpartiet. Visst har de fått igenom sådant som Sossarna tyckt likadant om, men när det gällde avregleringen så var Björn Rosengren alltför stark för att Miljöpartiet skulle ha något att säga till om. En aktör innebär bättre översikt och snabbare åtgärder punkt slut. Du förstår tydligen inte att du talar emot dig själv. Du säger själv som det är: Aldrig förr har så många åkt tåg, och så mycket gods transporterats med järnväg. Just därför finns utrymmet att lägga mer pengar på mer personal, bättre tåg, mer och fler spår, bättre stationsbyggnader. Att inte förstå marknadsekonomins och den eviga tillväxtens brister är naivt. Milton Friedman som fullkomligt ödelade USA under 1980-talet, som ödelade Storbritannien genom att influera Margaret Thatcher, som ödelade Chile etc. är den sista ekonomiska rådgivare jag skulle använda mig av. Hans syn på kapitalism och ekonomi skapar en två saker och det är ökade samhällsklyftor och samhällelig misär. Att vi inte skulle kunna ta ett steg tillbaka och återinföra det statliga monopolet och göra SJ till ett företag igen är dumheter!

  SvaraRadera