torsdag 25 februari 2010

9 punkter som jag håller med om

Precis som jag och många andra bloggare med Miljöpartistiska och olika vänstersympatier har uttryckt de senaste dagarna så har även Peter Eriksson, och Karin Svensson-Smith skrivit ett par debattartiklar som förespråkar återreglering av spårtrafiken i Sverige. Dessa debattartiklar i likhet med de allra flesta bloggare går i stort sett inte att argumentera emot. Fakta och bevisning är alltför tung för att ifrågasättas. Marknaden kan säkert ha sina fördelar och privatiseringar är inte alltid av ondo.

Det råder däremot ingen tvekan om att avregleringen och uppstyckningen av tågtrafiken varit negativ såväl i Sverige som i Nya Zeeland och Storbritannien. De två sistnämnda ländernas privatiseringar av järnvägstrafiken hänvisas också till i det 9 punkters dokument som Peter Eriksson och Karin Svensson-Smith presenterat i vilket ett åtgärdsprogram för att utveckla och effektivisera järnvägstrafiken läggs fram.

Dokumentet är läsvärt och samstämmer på punkt efter punkt med de som vi bloggare talat om de senaste dagarna. Det är dags att lägga Thatcher och Reagans nyliberala tänkesätt i den historiska "skrallespannen" (papperskorgen). Järnvägen kan mycket väl vara vinstdrivande även i statlig regi, men det skall inte vara prio nummet ett. I första hand skall järnvägstrafiken fungera i samhällets tjänst, och vara till samhällsnytta snarare än dra in miljoner till stadskassan!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar