torsdag 25 februari 2010

Islamofoben Nyamko Sabuni slår till igen...

Nyamko Sabuni ska vara integrationsminister, och alltså arbeta för en bättre integration, bättre förhållanden för nya svenskar, arbeta för att invandrare kommer in i samhället på ett bättre och lättare sätt. Trots detta verkar hon mest vilja arbeta för misstänkliggörande av muslimer på bästa möjliga, och minst grundade sätt.Nu har hon med stöd i en utdömd rapport, som fullständigt sägs sakna vetenskaplig grund (den har dömts ut av både vetenskapssverige, SÄPO och flera andra organisationer), begärt att SÄPO ska utföra en kartläggning av extremism i Sverige (dvs. enbart islamistisk extremism inte andra former). Sabuni fortsätter på den inkörda linjen som Folkpartiets medlemmar på landsmötet 2009 satte P för, denna linje innebär ett misstänkliggörande av muslimer i allmänhet och att invandrare per automatik innebär ett problem för samhället. Folkpartiets medlemmar verkar föga imponerade över partiledningens linje och anser inte att någon medborgarkurs är rätt väg att gå för att hantera det som partiet uppfattar som ett problem, nämligen integrationen av invandrare i Sverige.

Visst är det ett problem om invandrare hamnar i ett utanförskap och inte deltar i det svenska samhället, men är detta då invandrares eget fel, eller beror det bland annat just på det misstänkliggörande som även riksdagspolitiker och ministrar uppenbarligen står för? Människor i allmänhet har ganska liten insyn i invandrares situation och dagliga liv och utgår vanligen ifrån den bild av invandrare som media och politiker bjuder på. Ses invandring som ett problem och invandrare som mindre pålitliga människor så garanterar jag att "Svensson" kommer se det precis på det viset, vilket resulterar i än mer utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för invandrare och efterkommande generationer. Det blir fullkomligt omöjligt att uppnå en större social acceptens och en positiv syn på invandring utan politisk vilja och positiv opinionsbildning.
Att man per automatik som muslim i Sverige skall behöva försvara sig och bevisa sin oskuld känns inte särdeles demokratiskt och är absolut inte rätt väg att gå!

Att Sverigedemokraterna gått framåt i opinionsmätningar de senare åren beror inte på ett större faktiskt problem med invandring, men möjligtvis ett större utanförskap grundat just på vardagsrasism, rädsla för det mindre kända, en global islamofobi och en alltmer socialt accepterad debatt som utgår ifrån att invandrare utgör ett problem för det Svenska samhället. Varför ser vi inte invandrare som en resurs? Varför ser vi inte invandrare som arbetskraft? Invandrare som förnyare, som medför nya idéer och nya jobb.

Sabuni verkar ha hamnat i fel parti, hon tror sig stå för liberala värderingar, vilket hon självklart inte gör, det kan de allra flesta med enkelhet se. Att hon inte redan gått med i Sverigedemokraterna är väl möjligtvis för att de råkar tycka att även hon är ett problem. Hur hon ska komma runt det återstår att se...

intressant

2 kommentarer:

  1. Fast Nyamko Sabuni har konsekvent sagt att god integrationspolitik handlar om jobben och hennes reformer är därefter. Instegjobb, nystartsjobb, introduktion från arbetsförmedlingen m m.

    SvaraRadera
  2. Ja det är viktigt att man som nytillkommen kommer snabbt in på arbetsmarknaden. Det blir inte direkt lättare dock av att man misstänkliggörs på grund av sin religion och var man bor av självaste integrationsministern!

    SvaraRadera