söndag 21 februari 2010

Det globala klimatet är inte det svenska vädret

Istället för att skriva som man gör idag i diverse tidningar om svenskarnas syn på klimathotet så borde man skriva: Läsarna: Okunniga om skillnaderna mellan väder och klimat! 4 av 10 förstår inte denna skillnad och bör därför undervisas om det.

Unga män som jag själv är uppenbarligen de allra dummaste i vårt samhälle enligt Aftonbladet. Det är de unga männen samt pensionärerna som åker mest bil och struntar mest i ekologiska, KRAV-märkta och lokalproducerade varor. De är helt enkelt de största egoisterna som vägrar ändra på sin egen bekväma tillvaro. 
Kanske borde man inte släppa unga män ur skolbänken förrän de har lärt sig folkvett, solidaritet inte bara med sig själva och sina närmaste utan med alla människor, djur och natur och kommande generationer. Det finns dock ett stort MEN i samband med denna artikel.....

Jag skulle dock vilja ställa mig tveksam till uttalandet om att 4 av 10 svenskar är skeptiska till klimathotet då 86 % i Synovates undersökning svarar att klimatförändringarna är människopåverkade. 82 % säger sig vara engagerade i vad de kan göra personligen för miljön. 74 % är beredda att betala mer för varor som är miljövänliga. Det Synovate däremot konstaterar är att det är svårt för människor att gå från ord till handling. Vissa antyder att det är politikers ansvar, vilket kanske är att göra det lätt för sig, men till viss del så har de rätt anser jag. Utan politisk styrning mot ett miljövänligare och mera långsiktigt hållbart samhälle kommer vi aldrig uppnå detta. Det är falskt av Aftonbladet att lura människor att bli mer skeptiska än vad de faktiskt är, det finns nämligen ingenting i Synovates undersökning som stöder detta påstående enligt mig. Om man basunerar ut stora rubriker om att 40 % av svenska folket är skeptiska till klimathotet så får man automatiskt några fler att bli skeptiska tyvärr och därigenom skapar man en opinion som inte tidigare fanns. Jag vet inte vem som betalat Aftonbladet för denna artikel men den är knappast att räkna som något annat än propagande ifrån klimatskeptiska lobbyister.

Den allra intelligentaste gruppen av människor är enligt mig den lilla klicken på 6 % som i Synovates undersökning. De vågar ifrågasätta samtidigt som de trots allt gör sitt bästa för miljön. Man skall alltid våga ifrågasätta och tänka kritiskt och det bör alltid uppmuntras, men att en stor del främst unga män och pensionärer säger sig strunta i miljöproblem och klimatförändringar beror på ren lathet och inte ett aktivt ställningstagande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar