lördag 13 februari 2010

Mera om Lodjuren

Trots att det pågår en utredning om hur illa lodjur far av jakten med fällor så drar man igång jakten på lodjur i full skala. Dessutom finns ingen tillsynsmyndighet som följer upp hur regelverket följs ute i skogarna utan det är upp till jägarna att hålla koll på sig själva... Är det inte lite lätt skrattretande? Jägarna - samma grupp människor som tjuvskjuter varg, som drar ut i jätteflockar under vintermånaderna bara för att nöjesslakta vilda djur- är alltså de uppenbarligen moralistiska unikum som skall hålla reda på sig själva. Anmäla sig själva om de väljer att jaga med förbjudna varianter på fällor, anmäla sig själva om de skjuter för många djur, anmäla sig själva om de plågar djur till döds. Visst verkar det rimligt... Eller kanske inte ändå!

Fällfångst var tidigare förbjuden utanför rennäringsområdet, men 2008 återinfördes den i hela landet. Så nu kan man i Skåne, trots att där inte finns någon som helst anledning till att överhuvudtaget jaga lodjur, fånga djur i fälla och sedan avrätta dem genom att skjuta dem då de sitter fast i fällan.
Att fällfångsten redan har utretts, och att man då kom fram till att lodjur far illa av denna typ av jakt, spelar tydligen inte någon roll.
Att dessutom jaktärenden alltmer delegeras ut till länsstyrelserna är tragiskt då ledamöterna i dessa är ännu mer lättpåverkade av starka och aggressiva lobbygrupper, och ibland även tillhör lobbygrupperna själva.

Det talas om att man ska hålla koll på rovdjursbestånden i hela landet då tillgången på bytesdjur såsom hjort, rådjur, älg och hare minskar, dvs. man ska ta hänsyn till det helhetliga rovdjurstrycket.
I detta glömmer man dock bort att om vi människor lät bli att skjuta 1000-tals älgar varje höst, 1000-tals rådjur och 100-tals harar så skulle inte dessa stammar vara sinande.
Naturen reglerar normalt sett sig själv alldeles utmärkt. Finns det dåligt med bytesdjur går automatiskt rovdjursstammarna ner och vice versa. Det är enkel matematik, och så som ekologin har fungerat i 100 000-tals år.
Problemet uppstår då vi människor som inte längre utgör en naturlig del av det ekosystem som vi ändå är beroende av ger oss in i matchen med laddade älgstudsare och hagelgevär.

Positivt är dock att man inte tillät någon lodjursjakt på de fyra föreslagna lodjuren i Halland. Det är skönt att se att man någon gång vågar säga nej till de "livsfarliga" jägarna.

Slutligen vill jag att våra skolor skärper till utbildningen då det gäller ekologi och vår del i kretsloppet. Utbildningen på vår svenska fauna är uppenbarligen rysligt bristfällig då hälften av de tillfrågade i en undersökning gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet, svarar att de räds att stöta på en björn i skogen, var tredje räds att stöta på vildsvin och många också är rädda för att stöta på varg. Människor verkar ha tappat förståndet fullkomligt och börjat återgå till något slags sextonhundratalsk okunskap om naturen. Snart svarar man väl att man räds att stöta på troll, skogsrået, näcken eller vättar också.
Att gå ut på krogen en fredagkväll verkar inte skrämma "Svensson" alls lika mycket trots att riskerna för att råka illa ut är betydligt större i detta sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar