lördag 13 februari 2010

Lodjursjakt

Vargjakten har precis avslutats och då sätts nästa hetsjakt igång. Nu ska man ut och slakta vårt enda vilda kattdjur - Lodjuret.

Det används som argument för att skjuta lodjur att "stammen är jaktbar" och enbart därför så ska man ut och slakta djuren.
Det är fullkomligt sinnessjukt ju! Det finns lite för många människor i vissa länder i världen, borde inte skyddsjakt inrättas även på dessa då? Vad är det för ett argument egentligen att hävda att man får skjuta djur bara för att det inte är så att de utrotas med anledning av jakten? Som vanligt kommer alltför många djur skjutas (förra året överstegs kvoterna med nästan 60 % på vissa håll), men det verkar inte någon se som något större problem. Det handlar ju bara om en av Europas coolaste, vackraste och mest sällsynta djurarter.

Lodjursjakten tillåts bedrivas med både fälla och med hjälp av snöskoter. Två fruktansvärda jaktvarianter där den färstnämnda innebär lidande i form av att många lodjur skadas då fällorna slår igen och djuren tvingas sitta i timmar, eller dagar och vänta på att förblöda, eller möjligtvis barmhärtighetsavlivas. Jakt med snöskoter är naturligtvis ett enormt stressmoment för lodjuren, att bli jagad med ett motorfordon kan man ju försöka sätta sig in i själv, och förstå att det inte är det mest trivsamma man kan vara med om.

Visst finns det ett visst fog för jakt inom rennäringsområdet, då lodjur är den jägare som slår allra flest renar, men det är enbart här - och ingen annanstans - som jakten fyller någon som helst funktion. Jag ställer mig dock frågande till om rennäringen är så stor, viktig och nödvändig att hela området skall hållas totalt fritt på rovdjur. Varg får inte förekomma överhuvudtaget, björn tillåts i små mängder och lodjur tillåts i ännu mindre mängder. Järven är fortfarande alltför hotad för att samerna ska få rätt till att slakta dessa, men självklart förekommer tjuvjakt även på järv eftersom människor med skjutvapen uppenbarligen ser det som en rättighet och ett nöje att få skjuta på djur ute i skogen vare sig djuren var där först eller ej. Det måste ju dessutom vara samerna som i så fall får licens på att skjuta djur som kommer alltför nära renarna. Några fritidsjägare skall INTE ha licens att gå ut och skjuta djur för nöjes skull!

Man vet inte om man ska skratta eller gråta över alla de människor som verkar tro att naturen finns till för människans skull och att vi har rätt att bestämma över vilka djur som får eller inte får finnas i vår närhet.
Min uppmaning till miljödepartementet och jordbruksdepartementet är att tänka om när det gäller svensk viltvård, tänka om då det gäller rovdjurspolitiken och framförallt skaffa sig lite motståndskraft gentemot den alltför inflytelserika jägarlobby som finns i Sverige.


Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar