lördag 13 februari 2010

Grekland :S

Hur ska det gå för Grekland och Euron egentligen? Jag är så glad att svenskarna tog det förnuftiga beslutet att vägra införa Euron som valuta i vårt land. Greklands finanskris riskerar nämligen hela valutasamarbetet.

Vi kommer naturligtvis inte klara oss totalt oskadda ur ett fullkomligt Eurohaveri då vår valuta trots allt är knuten till Euron, och vi dessutom har flera grannländer som använder sig av denna valuta. Hamnar Euroländerna i gemensam kris finns en risk at vi som står utanför valutasamarbetet dessutom får en höjd medlemsavgift då skadekontrollen måste hanteras på alla möjliga sätt. Frågan är om inte utträdeskravet borde återinföras i partiprogrammet för just nu känns inte EU som något särdeles stabilt projekt.

Grekland kommer naturligtvis inte klara sig ur den kris som de befinner sig i utan ekonomiskt bistånd, men vilka ska ge dem det? De andra euroländerna kan inte göra det för det skulle inte göra någon skillnad.
Vi som står utanför då - ska vi ta ansvar för Grekiska bankers spekulationer? Nej, det tycker jag inte att vi ska, men samtidigt känner man självklart solidaritet med det grekiska folket som riskerar frusna och sänkta löner, chockhöjda skatter och mycket annat pga. ekonomers spekulationer. Det är en svår nöt att knäcka får man säga och den avslöjar på ett mycket välkommet, men obehagligt sätt bristerna i monetarismen och kapitalismen. Tron på den självreglerande marknaden måste väl ändå vara borta efter de senaste två årens alla ekonomiska turer, eller? Finns det fortfarande någon som tror på Milton Friedman, finns det fortfarande människor som tror att ekonomi är en vetenskap, finns det fortfarande människor som tror på att marknaden kan reglera sig själv?!

I så fall undrar jag vad som är deras problem. Är de läskunniga, förstår de orsak och konsekvens, förstår de överhuvudtaget någonting?
Jag skulle verkligen vilja se att människor började inse bristerna i konsumtionssamhället, i marknadsekonomi, i frihandel i dagens form och att man började vidta åtgärder för att förändra samhället.

Det kan naturligtvis inte rädda Grekland på 5 minuter, men jag undrar om någonting kan rädda Grekland just nu. Kanske borde Grekland fundera på att gå ur Eurosamarbetet och börja om från scratch.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar