torsdag 5 februari 2009

Terror?

En oerhört intressant artikel publicerades härom dagen i Dagens Arena. Den handlade om vem som egentligen är terrorist. Det är något som historien ofta har svarat på i efterhand. Många är de som ena stunden klassats som terrorister för att i nästa utses till frihetshjältar. Listan kan göras lång mottagarna av Nobels fredspris Nelson Mandela och Yassir Arafat är två exempel på f.d. terrorister som senare har blivit raka motsatsen p.g.a.. hur historien runt deras kamp har slutat Che Guevara en annan, som kanske är något mera kontroversiell för det är väl många än idag som skulle klassa honom som en terrorist.
Vi måste dock vara försiktigare i vårt användande av ordet terrorist, vi måste vara försiktigare i vår stämpling av eventuella terrorister. Man är inte automatiskt terrorist så fort man inte är överens med allt i det samhälle man lever. Man måste få tycka annorlunda och till och med leva alternativt utan att för den sakens skull tvingas riskera att övervakas för att man utgör ett eventuellt hot emot någons säkerhet trots att man själv inte ens visste om att man gjorde just detta. Och gerillarörelser som kämpar emot korrupta eller illegitima regeringar tycker i alla fall inte jag ska terrorstämplas, de ska få bli de hjältar de är som vågar stå upp emot förtryck, korruption och ockupationer.

Ju fler antiterror-lagar som stiftas och ju mer övervakning som sker, desto större är riskerna tror jag att de slår bakut.

Var går förresten gränsen mellan civil olydnad och terrorism? Är man enbart terrorist om man riskerar livet på någon eller är man terrorist då man kedjar fast sig vid träd som ska avverkas, eller är man terrorist om man sympatiserar med de som kedjar fast sig vid dessa träd. Är man terrorist om man kastar ägg mot ambassaden tillhörande ett land som man inte uppskattar? Är man terrorist om man skär sönder däcken på Scanlastbilar? Om man någon gång har hälsat på en djupt troende muslim eller kanske till och med är en djupt troende muslim, är man då automatiskt terrorist? Det är så dumt alltihop. Nu när George W. Bush har avgått och Tony Blair inte heller är kvar vid makten så måste vi försöka måla upp en ny värld. Starta om från scratch och försöka ta tillbaka världen till där den befann sig innan barndomskamraterna George W. Bush och Usama Bin Laden lyckades krossa en hel världs tro och hopp. Vi måste sluta med den här tokjakten på terrorister, naturligtvis får man inte bli slapphänt för det, men vi måste se över vilka organisationer som terrorstämplas och varför. Vi kan inte sitta och bestämma att demokratiskt valda regeringar ska räknas som terrorister och att alla som på något sätt samarbetar med dessa demokratiska regeringar också ska ställas inför rätta för detta vare sig det handlar om humanitärt bistånd eller någon annan hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar