måndag 2 februari 2009

Heja Evo

Framtiden ser ljus ut för vissa länder i världen som tidigare inte fått mycket att fungera.
Ett land som definitivt kommer få ett uppsving om framtiden blir som den borde är Bolivia. Dvs. om miljövänligare bilar är framtidens melodi så ligger Bolivia väldigt bra till, där finns nämligen ungefär hälften av världens Litiumreserver och Litium är ett viktigt ämne i långtidshållande batterier vilka troligtvis blir viktiga för driften av miljöbilar vad det lider.


Bolivia är ett mycket fattigt land med den största andelen indiansk befolkning i Sydamerika och också ett av de få länder i Sydamerika om inte det enda där alla skyltar måste finnas på minst tre språk pga. att det finns en stor del av befolkningen som inte talar spanska. Det är också det första landet i Sydamerika med en president av indianskt ursprung och därmed ett föregångarland på många sätt. Evo Morales den sittande presidenten är socialist och ser fattigdomsbekämpningen och de indianska rättigheterna i landet som sina viktigaste uppgifter vilket lett till att man har nationaliserat alla olje- och naturgasbolag. Nu ska man alltså nationalisera även litiumutvinningen för att få landet att konkurrera på samma villkor som västländer med naturresursreserver.

Mycket klokt, och en mycket viktig signal till andra länder som utnyttjats och exploaterats av starka västmakter under många år, att det går att stå emot och det går att få pengar till landet och dess befolkning för naturresurser. Det som är extra positivt med litiumresurserna är att de är begravda ute i de stora saltöknar som finns i Bolivia där djur- och växtliv är kraftigt begränsat och de ekologiska konsekvenserna i området blir därför mycket små. Jag är en ivrig anhängare av trojkan Morales, Chavez, Castro som vågar stå upp emot de stora även om de inte alltid har så rätt i vad de tycker men det är viktigt med uppkäftighet ibland. Viva Evo!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar