torsdag 5 februari 2009

Kärnkraften

Centerpartiet och Maud Olofsson gräver sin egen grav allt djupare. Hur kan man begå ett sådant svek som idag har begåtts? Hur kan man svänga över i kärnkraftsfrågan så till den milda grad? Närmare 30 års kamp utförd av partikamrater har varit fullkomligt förgäves, Maud Olofsson och Andreas Carlgren spottar nu hela rörelsen med Olof Johansson och Torbjörn Fälldin i ansiktet.
Förbudet mot att bygga ut och bygga ny kärnkraft skall alltså hävas och detta efter en överenskommelse mellan alla de borgerliga partierna. Av dessa 4 borgerliga partier var då för 29 år sedan endast 1 parti för linje ett dvs. ja till kärnkraft. Detta parti var Moderaterna. Folkpartiet stödde tillsammans med Socialdemokraterna linje två som sedermera vann folkomröstningen, denna linje innebar ja till en utbyggnad under de kommande tio åren men sedan en successiv avveckling t.o.m år 2010 då all kärnkraft skulle vara utfasad.
De andra två partierna Centerpartiet och Kristdemokraterna stödde linje tre som sa tvärt nej till kärnkraft.

Nu visar det sig med önskvärd tydlighet vilka som faktiskt styr i den här regeringen och vilka som ständigt och jämt får stryka på foten i hjärtefråga efter hjärtefråga. Alliansen gick till val med att de var så sammansvetsade och hade kommit överens om allt. De var klara med alla förhandlingar och var redo att leda Sverige. Men sedan när regeringen väl hade utformats så har de mindre partierna fått stryka på foten i fråga efter fråga har fått ge upp millimeter efter millimeter tills de nästan har mött Moderaterna vid dessas startlinje.
Det är ju inte klokt att de små partierna väljer att sitta kvar i denna regering. Det är heller inte klokt att Centerns medlemmar inte genast kallar till förtroendeomröstning och extrainkallad kongress. Maud kan inte sitta kvar som partiledare efter detta praktsvek!! Det är omöjligt.

Att säga att man ska göra stora satsningar på förnyelsebar energi är ju bara trams. Det är inte moderaterna ett dugg intresserade av. Det de alla fyra partierna inte förstår är att det inte är en ekonomisk vinst och inte heller en energimässig vinst att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Uran är en förbrukningsvara som vi dessutom inte har en aning om hur vi ska förvara då den är obrukbara som kärnbränsle. Jag är besviken på både KD och Centern över deras svängningar i frågan, men jag har svårt att föreställa mig den ilska som gräsrötterna och alla väljare nog känner runt om i landet idag. Nej det blir nog varken ett centerparti eller ett KD i nästa riksdag om det ska se ut så här i fortsättningen, men lycka till med jordens begravning vet ja!

Slutligen lägger jag in ett citat ifrån bloggen Alliansfritt Sverige:

Folkomröstning: Folket har beslutat att kärnkraften inte ska få byggas ut. Vill man häva beslutet från folkomröstningen bör man rimligen hålla en ny.
Regeringsförklaringen: Statsminister Fredrik Reinfeldt har i sin regeringensförklaring fastlagt att "förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå."
Förnyelsebara energikällor: Kärnkraften underminerar ekonomiska incitament att hitta alternativa energikällor.
Slutförvaring: Radioaktivt kärnbränsle har ännu inte fått någon ordentlig lösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar