måndag 2 februari 2009

Fiske

Bravo aftonbladet. Ibland måste man ge lite cred även till kvällspressen för välformulerade och betydelsefulla artiklar!Artikeln jag pratar om är den om EU:s fiskeripolitik och de skott som ska avfyras men som skjuter ett par meter bredvid målet. Man angriper sportfiske och nöjesfiske istället för den verkliga boven, nämligen industrifisket. Det är en mycket smutsig bransch på många sätt, det är en bransch där man inte tar hänsyn till naturens lagar över huvudtaget. Det är en bransch där man transporterar fisk och skaldjur över enorma avstånd enbart för att billigare paketera varorna i Asien. Det är en bransch med stark lobbyism och som därmed delvis styr över de politiker som ska fatta lagar och regelverk runt fisket. Aftonbladets Joakim Ollén och Stefan Nyström ger i slutet av artikeln mycket sakligt och klokt ett antal förslag på hur regelverket runt allt fiske skulle kunna utformas. Här följer dessa:

1. Höj minimimåttet på alla fiskar till en nivå där de fortplantat sig minst en gång.
2. Avskaffa alla bränslesubventioner till industrifisket.
3. Sätt samtliga fiskekvoter i enlighet med forskarnas rekommendationer.
4. Effektivisera övervakning och kontroll som inkluderar kraftiga böter, förverkande av fångst samt, i grova fall indragen licens.
5. Förbjud fiske med mängdfångande redskap i ekologiskt känsliga områden och för sportfisket, turismen och friluftslivet särskilt viktiga områden.
6. Förbjud all försäljning av fisk fångad av icke yrkesfiskare.
Lita på att det både skulle spara pengar för skattebetalarna, skapa arbetstillfällen i den gröna sektorn, stora sociala värden genom friluftslivet och ge snabba resultat i form av starkare fiskbestånd. Och lita på att ni skulle få stöd från såväl en bred allmänhet som från 25 miljoner engagerade och ansvarstagande sportfiskare i Europa!

Mycket kloka förslag som sagt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar