torsdag 4 mars 2010

Vapenexporten har ökat med 30 %!!!

Jag har skrivit om ämnet förr, och idag skriver Göran Hådén på Hållplats Hådén om den svenska vapenexporten.

Den har under nuvarande regering ökat med hela 30 %! Bara under 2009 ökade den med 7 % från en redan rejält höjd siffra vilket gör att 7 % ökning från 2008 års export innebär en ännu högre ökning jämfört med 2007 års etc. Om detta lyfts fram i valrörelsen kan vi räkna med ännu mer tapp för alliansen. En majoritet av svenska folket vill nämligen stoppa vapenexporten helt och hållet, inte mindre än 81 % anser att man inte ska exportera till länder som befinner sig i krig 55 % vill se ett totalförbud. Miljöpartiet har inskrivet i sitt partiprogram att avrustning är en viktig och prioriterad fråga och har konsekvent reserverat sig tillsammans med Vänsterpartiet mot försvarsutskottets rekommenderade godkännande av export till länder som bryter mot folkrätten, mänskliga rättigheter, befinner sig i krig, följdleveranser, Export av vapen till Israel, Indien och Pakistan och Colombia. Detta är en fråga där Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en enorm folkopinion med sig och därför vill jag gärna se att denna kamp förs offentligt inför valet 2010!

Jag har tidigare redogjort för ISPs (Inspektionen för Strategiska Produkter) regelsystem som gäller då dispens för vapenexport skall godkännas. Att dessa regler tummas på är uppenbart. Det finns inget rimligt skäl att ge dispenser för utförsel av krigsmateriel motsvarande 13,6 miljarder kronor.

Det land som ligger på tredje plats när det gäller import av svenska vapen är Pakistan, ett land som i praktiken är en militärdiktatur även om president Musharaf numera säger sig vara civil och har avgått som överbefälhavare över armén. Pakistan kan knappast sägas följa konventionerna om mänskliga rättigheter. Thailand en annan nation med tveksamt politiskt läge och som i flera uppmärksammade fall brutit mot de mänskliga rättigheterna på olika sätt, och Indien som ständigt ligger på gränsen till krig med just tidigare nämnda Pakistan och som också kontinuerligt bryter mot de mänskliga rättigheterna ofta i strid med landets egen lagstiftning.

USA är ytterligare en av de större importörerna av krigsmateriel från Sverige trots att USA är den i särklass mest krigförande nationen i världen.

När det gäller andra icke demokratiska nationer som Nordkorea finns vissa restriktioner, men dock inte när det gäller alla vapen och sk. materiel med dubbla användningsområden dvs. materiel som kan användas både civilt och militärt. 
Likadant när det gäller Iran.

Mats Odell (m) vår finansmarknadsminister och biträdande finansminister säger att det inte finns några länder som man inte kan sälja vapen till. Marknaden framför allt, pengar är viktigare än värderingar, människoliv och rättvisa för den nuvarande regeringen. Snälla kära svenska folket, öppna nu ögonen för denna cynism och se till att visa vad ni tycker om den den 19:e september!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar