onsdag 3 mars 2010

Låt inte Högern bestämma valfrågor!

Aftonbladet förutspår att RUT-avdraget skall bli en stor valfråga. reinfeldt likaså, som pratar om det som en viktig stridfråga.

Jag säger, låt det inte bli på det viset! RUT-avdraget är piss i havet och det är INTE mandeln i gröten. Det är obegripligt att man går med på att göra det till en stor valfråga!


Oppositionen är för dåliga på att sätta agendan för debatten. Det är hela tiden högern som bestämmer vad  det skall diskuteras och debatteras om. Ekonomi, ekonomi, ekonomi och åter ekonomi, RUT-avdrag, Skatteavdrag, tillväxt etc. etc. Men endast de punkterna där Moderaternas regering har misslyckats lite mindre skall tas upp. Det faktum att statsskulden skjutit i höjden skall inte diskuteras, det faktum att sjuka människor tvingas in i arbete som de inte klarar att utföra skall inte diskuteras, det faktum att RUT-avdraget nästan uteslutande riktar sig till välavlönade skall inte nämnas utan det försöker man komma undan genom att säga "Stackars Askungen... hon tvingas av de RödGröna att vara hemma och städa..." Det är bara det att "Askungen" aldrig har köpt några dylika tjänster det är bara Grevinnan av Knoll von Tott och hennes gelikar som gjort i någon större utsträckning. Därför är avdraget dumt, orättvist och inget att diskutera ens. Om vi vill ha ett rättvisare Sverige så måste det antingen bort, eller kraftigt reformeras. Allt detta siffertrixande hitan och ditan visar också att det är snudd på omöjligt att säkert säga hur många nya jobb som har skapats av avdraget och därför blir det meningslöst när debattörerna pratar siffror. Det handlar helt enkelt om en ren värderingsfråga. Ska Sverige sträva mot ett rättvisare samhälle eller inte?

Det som faktiskt borde pratas om inför valet är frågor som rör många människor. Infrastruktur såsom järnväg och kollektivtrafiksatsningar, miljö, självklart också skattepolitik, men då förklara vad Gröna skatteväxlingar går ut på.
Att prata småpengapolitik om RUT-avdrag som berör ca 5500 personers anställningstrygghet och göra det till en stor valfråga är inte rimligt. RUT-avdraget är som jag nämnt orättvist utformat, det riktar sig till rika människor och människor som tidigare varit flitiga med skattefiffel och anställt svart arbetskraft. Självklart måste dessa fuskare snarare lära sig vikten av att följa lagar och förordningar snarare än att man subventionerar bort deras kriminalitet.

Alla Moderata ministrar som vägrat betala TV-licensen måste också undervisas i ämnen som solidaritet, vikten av mångfald, kulturutbud och att göra rätt för sig. Det är inte rimligt att tvinga sjuka och arbetslösa till arbete som de inte klarar av att utföra och se dessa som fuskare när man själv inte ens behagar följa lagen. Vi kan inte ha ett parti i ledande ställning i Sverige som har fusket som arbetsmetod. Detta har vi sett bevis för om och om igen. Bloggeditor har gjort upp en liten lista på vad Sveriges näst största parti har fifflat med de senaste 4 åren bara. Är det för jobbigt att klicka på länken så lägger jag upp listan här:


Maria Borelius: fuskade med det mesta. Svart arbetskraft, ej betalda TV-avgifter hus registrerade utomlands mm.
Cecilia Stegö Chilò: kulturminister som inte betalade Tv-avgiften.
Tobias Billström: fifflade med tv-avgiften, år efter år.
Johan Forsell: stabschef för regeringen ville inte betala TV-avgift.
Gunnar Axén ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott betalade inte heller Tv-avgiften.
Per Schlingman, partisekreterare betalade inte TV-avgiften.
Mikael Odenberg Moderat försvarsminister fuskade med Taxikvitton.
Moderata ungdomsförbundet serverade sprit till underåriga.
Ulf Kristoffersson bodde i en paradvåning avsedd för bostadslösa.
Carl Bildt har haft sina kraftigt ifrågasatta aktieaffärer.
Av moderaternas 15 statssekreterare hade 10 köpt svart arbetskraft. Enligt dem själva.
Ulrika Schenström var packad under krisjouren och fick gå.
Sven-Otto Littorin falsk examen som han vägrade ta bort från sitt CV.
Fredrik Reinfeldt med fru hade en barnflicka som saknade arbetstillstånd.


Detta är alltså Sveriges näst mäktigaste parti! De som kallar sig det nya gröna arbetarpartiet och låtsas företräda alla väljargrupper allt från havsfiskare till sjuksköterskor och företagsledare.

Fusk är inget som "Svensson" gillar, och därför bör man lyfta fram fusket som en valfråga. Det finns ingen anledning att överdriva då detta skapar martyrer, men jag tror inte man ens behöver överdriva för att få väljarna förbannade över detta fifflande.

Som sagt min uppmaning till våra företrädare i partiledardebatter och utfrågningar är att om det leds in på löjliga och ointressanta frågor helt enkelt vägra besvara och istället ta upp de frågor som är viktiga och som man kan vinna valet på. Vi kan inte hela vägen fram till september förlita oss på att opinionen inte plötsligt kommer svänga, eller att Centern trillar ur riksdagen för man vet aldrig vad högerpartierna hittar på.

Läs gärna också:
IPs ledare i aftonbladet
Peter Andersson
Marika Lindgren Åsbrink

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar