måndag 1 mars 2010

Det finns EN värld som jag vill leva i

Den världen är en rättvis värld, där vi tar hänsyn till naturen. Där vi ser oss som en liten, liten del av naturen och naturen en del av oss. En värld där vi tar hänsyn till varandra, människor som djur. Där vi förstår att djur som attackerar tamboskap inte är onda utan enbart hungriga. Många av oss har ju ändå tänkt att ha ihjäl denna boskap för att äta upp den.Jag vill leva i en värld där inte vinstintresse och rikedom är det enda som styr oss, och är de enda mål som är värda att sikta på. En värld där man inte ens behöver vända andra kinden till då ingen slår på den första. I denna värld är religion antingen ett minne blott eller inte längre använt som maktmedel, och verktyg eller försvar för folkligt förtryck och pinande.
I denna värld är religionerna Frihandel och marknadsekonomi utdöda sedan länge.
Ekologiska och KRAV-märkta varor är en självklarhet, och det enda som finns att handla.
Bekämpningsmedel som skadar vattendrag, människor, djur och natur är förbjudna och leder inte längre till lägre priser på bekostnad av människor och djurs hälsa. Man arbetar maximalt 6 timmar för att kunna umgås med varandra, njuta av livet tillsammans med andra människor, naturen och djuren.

Det är en värld där människor tänker efter och förstår att billigare matvaror, kläder och inredning oftast är billigare av en djupt olycklig anledning. Och att man bör ifrågasätta varors ursprung.

Det är idag, i den värld vi nu lever i, billigare att begå brott för många företag än att vara hederliga, det är billigare att utnyttja människor under slavliknande förhållanden så länge detta ej uppdagas av medier eller liknande.
Det är billigare att sno ifrån de som redan är utan, än att ge sig in i kamp med de som kan ge tillbaka.

I en mängd länder i världen lever människor i misär och extrem fattigdom trots att de arbetar, det är människor som tillverkar de klädesplagg som vi i västvärlden bär på våra kroppar, det är människor som tillverkar de fotbollar som vi spelar med på våra skolgårdar, fotbollsföreningar och ungdomsläger, det är människor som skördar det te, eller kaffe som vi dricker då vi läser morgontidningen tillverkad av träd som huggits ned där dessa fattiga människor bor, det är människor som skördar bananer under tiden som plantagerna besprutas med starka gifter, dessa bananer äts under förskolans fruktstund medan plantagearbetarna tvingas avbryta sina yrkesverksamma liv i förtid eller till och med dör.

Denna värld är inte en värld att uppmuntra och prata gott om, men det är precis vad många av dagens politiker gladeligen gör i sitt förespråkande av frihandel och en fri och fantastisk självreglerande marknad.

Stoppa tillväxten, Stoppa den fria marknaden, Stoppa det moderna slaveriet! Vi lever på ett jordklot, låt oss inse det och inse att detta jordklot har begränsade resurser som vi måste samsas om både människor, djur och växter. Vi är alla bin i samma kupa där alla har sin uppgift och funktion, men vi har bara en kupa att bo i och den kupan räcker inte till om vi fortsätter att tära på den!

Läs också:
Birger Schlaug
Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar