onsdag 3 mars 2010

Snälla fru Batra!

Jag älskar din man Davids komik men jag förstår mig inte på din politik (min rappdebut tror jag... haha) Anna Kinberg Batra. Jag förstår mig heller inte på den bild av verkligheten som du försöker förmedla i din artikel på Newsmill där du drar paralleller mellan Hollands knakiga regeringssamarbete som kollapsat och De RödGröna. Det finns stora skillnader som inte Anna Kinberg Batra redogör, utan hon framhåller det som enligt henne förenar Holland och Sverige. Skillnaderna är dock betydligt större än likheterna. Till att börja med företräder premiärminister Balkenendes ett Kristet högerparti jämförbart med Kristdemokraterna i Sverige vilket visar vilken skillnad det finns i det politiska och religiösa klimatet mellan länderna (vårt egna KD kämpar ju runt 4 %-spärren). Balkenendes har försökt sig på inte mindre än 4 olika konstellationer under 8 år i ivern att hålla fast vid makten har dessa samarbeten till och med sträckt sig över blockgränsen.Den holländska truppnärvaron i Afghanistan som slutligen fick samarbetet att spricka skulle enbart stanna fram till 2008 enligt det första beslutet. Detta förlängdes dock med två år till 2010 men då Jan-Peter Balkenendes parti ville förlänga truppnärvaron med ytterligare ett år för att blidka NATO sa Socialdemokraterna stopp, insatsen har kostat 21 Holländare livet och det fick lov att vara nog i ett krig utan mening.

Att en svensk regeringskonstellation bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna (vilket skulle utgöra en liknande allians som den i Hollands regering)  också skulle spricka innan mandatperioden löpte ut håller jag för mycket sannolikt, att jämföra en sådan konstellation med De RödGröna är enligt mig ganska märkligt, och att säga att Socialdemokraterna står närmare KD än Vänsterpartiet eller Miljöpartiet är en direkt lögn. Visst finns det frågor där de står närmare de borgerliga. Det finns även frågor där Miljöpartiet står närmare de borgerliga, men i värdegrund, ideologi och syn på rättvisa står de tre RödGröna varandra betydligt närmare än vad Anna Kinberg Batra säger.

Jag vill också framhålla några ytterligare motsatsförhållanden mellan Holland och Sverige:
Holland har en mycket liberal drogpolitik som inte något av de svenska riksdagspartierna skulle ställa sig bakom, Holland var en av initiativtagarna till Euron, en valuta som majoriteten av svenskarna inte vill se införd i Sverige. Holland är mycket riktigt en aktiv EU-medlem, liksom Sverige, det är dock så att man i Holland representerar en någorlunda EU-vänlig folkopinion medan man i Sverige gör precis motsatsen. Holland har legaliserad prostitution, vilket troligtvis och förhoppningsvis inte kommer införas i Sverige de närmsta 2000 åren åtminstone. Holland håller sig med en aktiv militärpolis kallad Gendarmeriet och man kan gå in på länken för att se vilka övriga länder som håller sig med dylika beväpnade styrkor.

Detta är bara några av de stora värderingsskillnader som finns mellan Holland och Sverige, men nu är inte min poäng egentligen att redogöra för skillnader mellan Holland och Sverige utan att visa att Anna Kinberg Batra först och främst har fel då hon säger att Sverige är så likt Holland. Dessutom behövs de för att visa hur det politiska klimatet ser ut i Holland, och att det skiljer sig markant ifrån Sverige på många punkter.

Vidare bör jag kanske redogöra för hur troligt det då är att ett RödGrönt samarbete slutar på samma sätt som den holländska regeringen.
Först och främst så är de tre RödGröna partierna som sagt ganska nära varandra ideologiskt till skillnad från partierna i den holländska fd. regeringen. Dessutom är Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att en utredning av den svenska närvaron i Afghanistan skall ske senast 2011. Detta är något som Vänsterpartiet garanterat kommer ställa sig bakom om de får löften om att utredningen sköts opartiskt och att utredningens rekommendationer kommer följas.
Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är i grunden kritiska till den nuvarande insatsen framförallt i det läge som som uppstått på senare tid med den utökade insatsen från USA och deras allierade.
Miljöpartiet sa ja till insatsen från början, men detta skedde i ett helt annat läge än idag och det man sa ja till var först och främst en fredsbevarande styrka under FN-flagg. Organisationen av trupperna  i Afghanistan har sedan dess förändrats rejält och ISAF lyder numera under NATO-kommando. Att det finns kritiska röster inom Socialdemokratin råder det ingen tvekan om och att en överenskommelse skall kunna nås är jag helt övertygad om. Att regeringen skulle falla pga. denna fråga håller jag för högst osannolikt då varken Vänstern eller Miljöpartiet är inställda på att fälla någon regering denna gång utan fast övertygade om att hålla ihop en koalitionsregering. De koalitionsregeringar som bildats i Holland har så vitt jag vet bildats först efter valet, dvs. inga överenskommelser överhuvudtaget är gjorda på förhand.

Slutligen vill jag återkomma till Alliansen och den konsensus som Kinberg Batra hävdar råder inom denna. Först och främst vill Folkpartiet att Sverige ansluter sig till NATO, det vill inte de övriga borgerliga partierna. Folkpartiet vill att vi under kommande mandatperiod håller folkomröstning på nytt om anslutning till Euron. Detta i ett läge då Euron kanske inte ens klarar den identitetskris den nu befinner sig i med Grekland, Irland och Spanien på ruinens brant. KD är emot homoäktenskap, men tvingades ändå se sina regeringskamrater rösta ja till detta. KD är inte några större förespråkare av aborträtt men det är tydligen inte ett problem att övriga allianspartier är för en liberal abortpolitik. Centerpartiet är ju inget problem för de går med på allt och vet inte var det står i någon fråga alls. Moderaterna bestämmer det mesta över utrikespolitiken men det verkar de andra partierna gå med på bara de får ägna sig åt sina områden ifred. Klarar Alliansen att hålla ihop i 4 år så klarar garanterar de RödGröna minst detsamma.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar