söndag 28 februari 2010

Centern ger sig desperat in i skolpolitiken och leker vi i femman

Kan ju inte låta bli att kommentera Centerns korkade utspel om "Kunskapsmiljarden".

Det är fullkomligt befängt att för det första ge mer pengar till de skolor som redan presterar goda resultat. Resurserna borde självklart gå till de skolor som har svårare med att lyckas uppfylla läroplanens målsättningar.Dessutom är det mindre lyckat att använda sig av nationella prov som enda måttstock för resultatförbättringar eller uteblivandet av sådana. Betyg och prov är inte den bästa, och enda möjligheten att utvärdera kunskap det är ett behavioristiskt tänkesätt som hör hemma i en annan tid än vår och det är oerhört orättvist att utsätta skolor för ett tävlande där alla inte startar på samma linje. Om förslaget skulle genomföras finns också risk för betygsinflation då det finns risk att skolledare och lärare förespråkar en uppskrivning av betygen för att få ut pengar. Lärare frestas också att drilla sina elever i att enbart bli bra på att svara på nationella prov.

Förslaget är också misslyckat ur integrationssynpunkt då det exempelvis finns en mängd skolor där en stor del av eleverna måste övervinna ett hinder i form av det svenska språket för att överhuvudtaget kunna ta till sig undervisningen som ges. Det sk. "utanförskapet" har ökat och segregationen blivit alltvärre under nuvarande regering.
Skall de skolor som borde få mer resurser till att möta denna problematik, mätas med samma måttstock som övriga skolor så kommer de förmodligen få det tufft att vinna i av Centerns kunskapstävling. Den socioekonomiska och sociokulturella bakgrund som en elev har spelar stor roll i prestationen i skolan och detta är något som skolan svårligen kan göra något åt. Det är samhälleliga problem som måste övervinnas först.

Det faktum att friskolorna ger högre betyg än de kommunala skolorna betyder inte alls att kunskapsnivån är högre utan det har till och med visat sig kunna vara tvärtom, skall dessa ta del av kunskapsmiljarden utifrån de höga betygen?

Vi i femman räcker alldeles utmärkt tycker jag på området nationella skoltävlingar, staten borde lägga vikt vid andra saker än att anordna dylika.

Det finns många likheter i Centerns förslag med George W. Bushs skolpolitik, där devisen "No child left behind" skanderades. Maude Olofsson använder i debattartikeln till och med en direkt översättning av uttrycket. Om detta har Johannes Åman skrivit i DN idag.

Slutligen tycker jag att det är lite märkligt att Centerpartiet ger sig in på sina allianskamrater Folkpartiets område, uppenbart är att de misslyckanden som tynger partiet på deras ansvarsområden i regeringssamarbetet är oroande och de anser sig därför vara tvungna att profilera sig på andra fält inför valet. Jag tror inte att de kommer vinna särdeles mycket på det dock. Folkpartiet är alltför starka och har varit en längre tid inom området för att Centern ska kunna slå sig in här.

Läs också:

Lärarstudentbloggen

Alliansfritt Sverige

AvvecklingIntressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar