tisdag 2 mars 2010

Vad är det för helvete alliansen har skapat egentligen?!

Läser idag i Aftonbladet om Sofie Karlsson.
En ung mamma vars son Victor avled av Cancer endast 1 1/2 år gammal! Sofie var arbetslös vid denna tidpunkt och var därför tvungen att infinna sig på arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Kuratorn på sjukhuset där Victor avled ringde in Sofie som sjukanmäld dagen efter, vilket är fullkomligt naturligt. Man ska inte ens behöva tänka på någonting dagen efter en så traumatisk och sorglig händelse.
Försäkringskassan som ska betala Sofies sjukersättning för de två veckorna hon var sjukskriven vägrar betala ut pengar eftersom Sofie inte infann sig på arbetsförmedlingen dagen efter Victors död.Enligt försäkringskassans regelsystem kan inte någon ersättning utgå då Sofie inte infann sig på arbetsförmedlingen och anmälde sig som arbetssökande samma dag eller dagen efter sonens bortgång. Det finns inga bestämmelser om att undantag kan ges från reglerna ens i så ömmande fall som detta.

Sofie överklagade självklart beslutet till länsrätten som trots reglerna gav henne rätt.
Där tycker man att historien borde sluta, men icke. Den sinnessjukt cyniska försäkringskassan antagligen tvingade av sitt regelsystem infört av regeringen, överklagade detta beslut som handlar om två veckors ersättning till en ung kvinna som nyss mist sin 1 1/2 år gamla son och "vann" målet i Kammarrätten.

Sofie och Victors pappa Peter Sundberg vet inte om de orkar driva saken vidare, men någon borde åta sig att göra det åt dem om de själva inte klarar att samla energi till att kämpa mer.
Ett så hänsynslöst system kan vi bara inte ha i Sverige, man måste sätta ner foten mot denna hetsjakt på sjuka, arbetslösa och andra utsatta människor.

Det land som Sverige är idag är inte det land som jag växt upp i och inte heller det land som jag vill låta mina framtida barn växa upp i. Paragrafryttare är ett ofog och det måste finnas gränser för hur omänsklig man får bli pga. en miss i regelsystemet. Man måste som tjänsteman kunna tänka själv också och agera utifrån humanism och vanligt sunt förnuft!
Jag förstår överhuvudtaget inte syftet till att F-kassan valde att överklaga beslutet, men det är uppenbart att Sverige är ett land i förändring, ett land där medmänsklighet blir alltmer sällsynt och främmande.

Läs också:
Västra Götaland
Svensk Myndighetskontroll
Tänk själv och gör det här och nu


Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar