onsdag 31 mars 2010

Är Jan Forsberg den rätta att styra vår tågtrafik?

Jag ryser när jag läser e24-artikeln om SJs höga biljettpriser i vilken VD:n för SJ AB Jan Forsberg försvarar priserna med argument som inte hör hemma i ett statligt bolag med en samhällsnyttig funktion!

Att säga att han aldrig hört talas om ett bolag som säljer en vara för 50 kronor om kunden är beredd att betala 100 kr som VD för ett samhällsnyttigt bolag som ska vara det självklara alternativet till flyg för åtminstone inrikes resor. Det är inte klokt att han tycker att det är OK att flyget är billigare på i stort sett alla sträckor och alla tidpunkter. Att kunderna är beredda att betala höga priser visar på en sällsynt hög miljömoral hos svenskar i allmänhet. Det betyder inte att man som bolag har rätt att utnyttja denna, och framförallt inte i ett statligt bolag. Priser skall sättas efter faktiska kostnader, och priserna bör rimligtvis sjunka ju fler resenärer SJ har. Jan Forsberg hävdar raka motsatsen nämligen att priserna sjunker ju färre resenärer det är. Det är ju inte klokt! Detta är som sagt SJ AB efter avregleringen som nu skall utökas ännu mer vilket enbart kommer leda till ännu sämre tåg, ännu sämre tidhållning, ännu sämre priser och ännu sämre biljettsystem! Vart är vi på väg egentligen?!Jan Forsberg säger "Vi har aldrig sagt att vi ska vara billigast" och "Vårt uppdrag är inte att ha de billigaste priserna. Det är att tillgodose ägarnas krav på lönsamhet, kundens krav på prisvärda erbjudanden och samhällsbehovet att ha miljövänliga resor", detta är ju fullkomligt oerhört! Det är alltså ett statligt bolags VD som säger så, ett statligt bolag som är en fruktansvärt viktig del i arbetet för att nå klimatmålen som Sverige satt upp. Man uppfyller väl inget samhällsbehov om de miljövänliga resorna är både dyrare och sämre än de som inte är miljövänliga, eller? Hur prisvärda är egentligen resorna dessutom när förseningarna är så många, så långa och man inte ens får måltider på sin biljett?

Hur kommer det sig att flygindustrin klarar av att hålla sig med flera stewards och flygvärdinnor under flygresor, bjuda på måltider, hålla kabinen ren och fri ifrån skräp och dessutom hålla sig med all den enorma personalstyrka som finns på flygplatserna i form av säkerhetspersonal, teknisk personal etc. ? Jag har inget behov av att SJ skall börja servera mat på tåget, även om en kopp te eller kaffe faktiskt kunde vara på sin plats, men SJ AB kan inte ens utan all denna service som finns på flygplatser och i flygplanskabinerna hålla sig billigare än flygresorna. Något är då fruktansvärt fel!

Förra året gick SJ med 714 miljoner kronor i vinst! Förstår ni hur många nya anställda och hur mycket sänkta biljettpriser det skulle kunna räcka till?
Det är enligt mig, inte OK att företag går med dylika vinster! Det innebär per automatik att de tar ut överpriser för precis allt, och att priset inte speglar produktionskostnaderna.

Det här är kapitalismen när den är som allra värst, sämst och orättvis!

Nej, jag ställer mig härmed själv till förfogande som VD för SJ AB och jag garanterar att jag och de allra allra flesta svenskar över åtminstone 16 år skulle kunna göra ett betydligt mycket bättre jobb än Jan Forsberg!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar