fredag 2 april 2010

Islam slår tillbaka!

I USAs krig mot terrorism har länge likhetstecken satts mellan ordet terrorist och muslim.
Nu har skriftlärda inom Islam i flera omgångar börjat slå tillbaka mot denna bild, och därmed inlett ett oerhört viktigt arbete i Islams reformering, och dessutom börjat torka ut allt vatten som islamofober under de senaste åren haft på sina kvarnar.

Islam ÄR inte liktydigt med terrorism, det är inte en krigsuppmuntrande religion åtminstone inte mer än vad judendomen eller kristendomen är det. Alla dessa tre stora religioner har haft sina perioder då de bedrivit förtryck, terrorism i olika former, eller då de har varit engagerade i heligt krig och massmord.

Alla de abrahamitiska religionerna utgår ifrån gamla skrifter som skrevs i en helt annan tidsera då det politiska och moraliska klimatet såg helt annorlunda ut.
Mig veterlige så har aldrig judendomen genomgått någon reformation, men judarna har trots det lyckats finna en rimlig väg in i det moderna samhället. Katolicismen har inte heller genomgått någon reformation, men har hela tiden sedan Luthers och Kalvins dagar tvingats förhålla sig till den modernisering som protestantismen och kalvinismen stått för. De allra flesta muslimer har också följt med alldeles utmärkt i det moderna samhället och har aldrig sett någon konflikt mellan att leva som muslim och samtidigt leva efter 2000-talets (som visserligen inte är 2000-talet i deras värld men ändå) spelregler. Det är därför mycket välkommet att nu alltfler skriftlärda inom Islam har förstått att en reformering eller åtminstone en omtolkning av ett flertal uråldriga texter är nödvändig.
Framförallt för att okunniga, nervösa och islamofobiska människor ska inse att det inte är Islams mål att utradera alla icke-muslimer.

Det finns knäppskallar som hävdar att Islam inte är möjligt att reformera då Koranen sägs vara guds direkta ord givet till profeten Mohammed, men jag förstår inte hur man kan påstå något så dumt.
Koranen är självklart öppet för tolkningar såsom alla andra texter. Självklart måste man, då koranen i likhet med andra gamla skrifter är skrivet med ett gammaldags och bildligt språk, uttolka vad som egentligen menas med alla verser.
Här radar jag upp några verser ur de olika heliga skrifterna så ska vi se vilka verser ni parar ihop med vilken religion:

  1. Folk som tillber andra gudar - Solen, månen eller himlen skall stenas till döds.
  2. Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen..
  3. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig
  4. De förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld
  5. Han som skapat döden och livet för att sätta er på prov och låta er visa vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.
  6. Städer som tillber andra Gudar skall tillintetgöras med svärdsegg
  7. Otrohet skall straffas med döden
  8. Och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säger sig vara judar men icke äro detta, utan äro en satans synagoga
Ordningen lyder Gamla testamentet, Koranen, Koranen, Nya testamentet, Koranen, Gamla testamentet, Gamla testamentet, Nya tesamentet

Hade ni alla rätt? Troligen inte. Om ni hade det så handlar det antagligen mest om ren tur, eller en extremt god kännedom om de tre religionernas skrifter.
Det är ju helt enkelt så här det ser ut stundtals i skrifterna, ena stunden är det förlåtande och kloka ord som skrivs och i nästa vers utdöms något hårresande straff av Gud för att man slagit sig på knäna. Detta är inget unikt för Islam vilket människor i vår del av världen ibland verkar tro. Jag hoppas i alla fall att de skriftlärde inom Islam med sina kraftansträngningar får ett slut på de här tramsiga föreställningarna om Islam som en oreformerbar och omoderniserbar religion!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar