onsdag 31 mars 2010

Haiti eller förbifart?

Vad är viktigast egentligen, människoöden som är så djupt olyckliga så det knappast finns ord för det, eller en motorväg som inte ens finns ett enda miljömässigt argument för?

Regeringen tycker tydligen att motorvägen är värd 1000 gånger så mycket som hela Port au Prince med omnejds befolkning. Det ska nämligen ges 25 miljoner i bistånd till Haiti och 28 miljarder till förbifart Stockholm. 28 miljarder... det är precis den summa som FN satt som mål för sin insamling till Haitis jordbävningsoffer och ett startkapital för återuppbyggandet av det drabbade ö-riket...

Att kalla de ca 28 miljarder, som Förbifarten beräknas kosta (enligt budget vilket förmodligen inte hålls eftersom vägbyggesbudgetar har en tendens att inte göra det), statliga pengar är dessutom lögn eftersom pengarna (23 av de 28 miljarderna) kommer från de trängselskatter som infördes 2006 för att finansiera en förbättring av kollektivtrafiken och vägar.


Det stod alltså visserligen på omröstningens valsedlar att trängselskatterna skulle återgå till investeringar på både kollektivtrafik och vägar. Tanken med detta var dock naturligtvis att i första hand hålla befintliga vägar i trim, inte satsa i princip alla inkomna pengar på ett enda 6-filigt motorvägsbygge.
En av regeringens första åtgärder efter tillträdandet 2006 var att man stoppade den i stort sett färdigprojekterade Citybanan. Startdatum för detta bygge var redan utsatt, men det ville regeringen minsann utreda om det verkligen behövdes.

Slutsatsen blev att Citybanan var nödvändig och regeringen tvingas nu motvilligt lägga 17 miljarder (en miljard dyrare än originalnotan och 3-4 år försenat) på kollektivtrafiken, dessutom försöker de lögnaktigt hävda att förslaget är deras eget.
De 17 miljarderna till Citybanan tas alltså från skattepengar, medan de 23 miljarderna som går till motorvägsbygget tas ifrån vägavgifterna. Regeringen har inte en susning om vad de håller på med i denna fråga, varken ekonomiskt, miljömässigt eller effektmässigt. Det finns ingen som helst tanke bakom deras infrastruktursatsningar.

De allra flesta som besitter kunskap i frågan verkar vara överens om att det, om förbifarten byggs, krävs i princip dubblerad kilometerkostnad för biltrafiken på Essingeleden för att "Stockholmsöverenskommelsens" miljömål skall uppnås eftersom vägbygget i sig och den trafik som kommer gå via den inte leder till några utsläppsminskningar att tala om. Detta visar också att det Alliansen vill göra är ytterligare en av alla dessa evinnerliga satsningar på de som har råd, dvs. höginkomsttagare för vilka låg- och medelinkomsttagare har råd eller möjlighet att ta bilen om kostnaderna ökar på detta vis?

Det finns naturligtvis argument mot kollektivtrafik som enda lösning på trafikproblemen. Det är svårt att åka och storhandla med barnvagn och ett antal barn som inte sitter i barnvagn dessutom i släptåg till exempel. Det är bara det att om man hävdar dessa argument så är man ganska rejält låst i sin tankevärld.
Vad är det som säger att man måste åka och storhandla en gång i veckan istället för att handla lite granna var och varannan dag? Det innebär visserligen ett problem att de allra flesta livsmedelsbutiker med billigare livsmedel ligger på bilavstånd ifrån städerna, men finns det inga kunder som kommer, ja då är ju butikerna så illa tvungna att flytta inåt sta'n där kunderna finns. Vi kan vara betydligt mycket snabbare på omställning och anpassning än vad vi tror. Om detta skrev Göran Hådén på ETC tidigare idag.
Samtidigt måste jag ställa mig frågan, hur många av framförallt de kortare resorna med bil som görs idag är egentligen nödvändiga, och hur många görs av ren bekvämlighet? Hur många behöver egentligen ta bilen till jobbet?

Det kanske värsta i det hela är att Sossarna dessutom också vill bygga förbifarten! Jag vet inte hur vi i MP och Vänsterpartiet ska kunna få ett stopp på detta djävulsbygge som enligt precis ALL expertis enbart leder till MER biltrafik och ingenting annat. Det är ingen anpassning till framtiden, utan enbart ett försök att upprätthålla en nuvarande icke fungerande livsstil och samhällsmodell.

I regeringens utspel om 482 miljarder kronor i satsningar på infrastrukturen utspritt över 11 år så finns inte en endaste bokstav om höghastighetståg, gravitationsfarkoster och andra faktiska framtida transport- och kommunikationslösningar. Det finns inte heller någonting nästan för rena kollektivtrafikssatsningar riktat mot landsbygdens bedrövliga kollektivtrafik där busslinjer är indragna, järnväg som tidigare fanns brutits upp etc.
Alliansen måste bort för vår miljö och vår natur har inte råd med en sådan visionslös regering, vi lever inte för 50 år sedan i okunskap om att vår jord har begränsade resurser och begränsat tålamod med oss!

Läs gärna också:
Denna Newsmillartikel av Karin Svensson-Smith

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar