tisdag 30 mars 2010

Sänkt arbetstid och mer deltid är något positivt!!!

I en oerhört bra artikel på Newsmill visar fil. dr Hedi bel Habib hur Nederländerna genom sänkt arbetstid och mer deltid har lyckats hålla ner siffrorna på ungdomsarbetslöshet och dessutom minska fattigdomsrisken för pensionerade kvinnor och män.

Habib visar också på de andra faktorer utöver de faktiska ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga vinsterna, nämligen på de sociala vinsterna. Man får mer tid att umgås med familj och vänner och därmed stärker man tryggheten för barnen. Människor trivs naturligtvis bättre med sitt liv då arbete utgör en mindre del och sociala kontakter och fritid utgör en större. Fler människor i arbete innebär fler människor som interagerar, träffas både på och utanför jobbet och därmed ett minskat utanförskap. En faktor som Habib inte tar upp men som måste tas i beaktande är dessutom att det med kortare arbetstid och mer deltid naturligtvis också ges större utrymme även för en annan grupp där arbetslösheten är alltför hög, nämligen invandrarna. Genom detta förbättras därmed också möjligheterna för en väg in i samhället via ett arbete.

Att de RödGröna hävdar rätten till heltid, och att till och med mitt eget Miljöparti numera inte offentligt talar om arbetstidsförkortning, är ingenting annat än djupt tragiskt och något som måste tas upp till förhandlingsbordet. Hur kommer det sig att Miljöpartiets kärnfrågor lyser så starkt med sin frånvaro?

Vi vet alla (om man inte är politisk historierevisionist) att arbetstidsförkortningen till 8 timmars arbetsdag innebar både fler arbetstillfällen och en avsevärd social förbättring då familjer fick mer tid med varandra. Vi vet också att det innebar ett ekonomiskt lyft samhällsekonomiskt, och även privatekonomiskt, naturligtvis allra främst för de som stått utanför arbetsmarknaden men även för andra då det gav möjligheter till att börja uppbyggandet av det sociala skyddsnät som vi har idag. Det hade aldrig gått utan fler skattebetalare. Därför förstår jag inte vad det egentligen finns för argument mot 35 timmars vecka.

Det är heller inte rimligt att man enbart riktar in sig på att stärka skyddet för vissa grupper och därmed stänger ute andra ifrån arbetsmarknaden. Självklart är det fel att kommuner och landsting använt deltiden som ett felaktigt och orättvist verktyg, och genom detta förvägrat i första hand kvinnor som vill jobba heltid möjligheten till att göra detta.
Men i vår iver att stärka dessa kvinnors rättigheter får vi inte glömma bort att det finns grupper som kan drabbas av detta skydd, såsom ungdomar och invandrare, dvs. de som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden.

Läs också gärna
Samuel Kvist på Newsmill

Intressant

2 kommentarer:

  1. om du gör ett inlägg om sveriges rolll i slavhandeln så skicka mig en glimtare då är du snäll

    SvaraRadera