fredag 2 april 2010

Har inte haft tid...

Jag har inte haft tid riktigt att kommentera Mp:s valmanifest men nu kommer trots allt mina kommentarer
Jag kan inte gå igenom alla punkter märker jag då detta blir ett alltför långt inlägg så jag väljer istället att skriva löpande text där jag fetmarkerar en del av förslagen.:

Sverige ska ta sin del av ansvaret vilket är självklart och något som borde stå med i alla partiers valmanifest och därför inte mycket att kommentera egentligen men i detta ingår bl.a att Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet. Det jag vill se är dock inte enbart storstadssatsningar. Ett ihoplänkande av stambanen med regionala banor gör precis som MP säger att de regionala anknytningarna stärks. Det är viktigt att inte glömma bort landsbygdens eftersatta kollektivtrafik. Jag vill också se satsningar på att de regionala spåren används även till kortare pendeltågstrafik och att det byggs fler spår för att sammanbinda även mindre orter med varandra. Ytterligare en viktig satsning är byggandet av höghastighetsbanor och tåg och att det MÅSTE vara billigare att åka tåg än att ta flyg! Vi måste därför Bygga ut kollektivtrafiken. Det pratas om en fördubbling under de närmaste 10 åren. Detta är rimligt, möjligt och nödvändigt. Inga nya motorvägar behövs, även om det i vissa fall kan behövas reparationer och underhåll på befintliga sådana. Vi måste bort ifrån bilen som primärt transportmedel.
Även om vi vill undvika biltransporter i möjligaste mån så är bilen en viktig del i den personliga friheten och för att denna ska kunna fortsätta existera så är Nya drivmedel för bilen en fullständig nödvändighet. Det krävs hårda påtryckningar från både politiskt och civilt håll på bilbranschen och på forskningen för att utvecklingen skall kunna gå ännu fortare på detta område.

En annan mycket klok satsning är Gör din egen el. Avdrag på skattesedeln för människor som väljer att investera i solpaneler och egna vindkraftverk vore en god idé. I detta ingår också Investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Inget av detta är nyheter, och de behöver inte kommenteras nämnvärt. Det är nödvändigt helt enkelt att göra dessa satsningar.

Vi måste Värna naturen och den biologiska mångfalden: Detta är något som står i miljöbalken, och det är egentligen inget som borde behöva stå med i ett valmanifest, men då nuvarande regering trots att det är brottsligt, står för motsatsen så är det kanske nödvändigt i alla fall.
Vi måste också driva på för mer ekologiskt jordbruk och mer småskalighet där industrialiserade jordbruk förpassas till historien.

MP vill Sänka momsen för tjänsteföretag. Detta är rimligt då det borde vara tjänstesektorn snarare än produktionssektorn som stöttades i första hand. Vi kan inte hålla på och producera i all evinnerlighet och därmed slita på jordens resurser. Den sk. ekonomiska tillväxten och framförallt en sådan byggd på produktion och konsumtion är ett hot mot vår existens. Detta måste politiker, väljare och företag inse. Sänk skatten för små företag, men höj den för de stora! Enmansföretag som anställer skall få extra skattelättnader för den första anställda under det första året. Fler lärlingsplatser och Friåret är viktiga och effektiva delar för oss för att ge jobb till Ungdomar.
Sänkt arbetstid innebär mer fritid, och det ger fler möjlighet att få ett jobb. Det ger garanterat också mer arbetsglädje och därmed ökar möjligheten för att fler väljer att stanna längre i yrkeslivet vilket vi kan komma att behöva inom en snar framtid.
Låt Barn vara Barn! I detta ingår bland annat att införliva FNs barnkonvention i svensk lagstiftning, och att göra samhället till ett samhälle som är BRA för barn. Idag finns massor av aktiviteter, produkter och tjänster som inriktar sig mot barn, men många av dessa ger barn möjligheter att "leka vuxna" snarare än möjligheter att få vara ett lekfullt och nyfiket barn. I barn och äldresatsningarna ingår också att satsa på bättre, nyttigare och godare mat i både skolbespisningar och i äldrevårdens storkök. Här kan man titta på Jamie Olivers ("Den nakna kocken") program som gjordes i samarbete med de brittiska myndigheterna där han med samma budget som skolbespisningen har gjorde både godare, bättre och näringsrikare mat.
MP vill höja studiemedlet och förbättra studenters sociala skyddsnät vilket jag ser som mycket positivt även om jag ännu hellre skulle se att man gjorde om studiemedlet till en studielön som var pensionsgrundande och skattepliktig.

MP vill att alla nya invånare i Sverige, barn som vuxna skall kunna få möjlighet att lära sig med sitt modersmål som verktyg. Att tvinga in främst barn i en värld de inte förstår där alla talar ett språk de inte förstår gör det omöjligt eller åtminstone oerhört svårt för barnen att hitta in i skolvärlden och senare i samhället. Att lära sig ett nytt språk utan att kunna jämföra det med det man redan talar och förstår är orimligt!

Slutligen då det gäller utrikespolitiken så är detta utan tvekan MPs i mina ögon allra starkaste område. En avveckling av vår stridsarsenal och en avveckling av vapenexporten är oerhört viktigt för att vi ska kunna nå en fredligare värld. Detta är dessutom ett område där Sveriges röst bör göra sig hörd inom alla instanser såsom FN och EU.
Dessutom måste vi göra vår röst hörd då det gäller att stoppa rovfisket av våra hav! Idag är det oerhört svårt för småskalig fiskeverksamhet att vara lönsam eller ens gå runt. De stora fiskefabrikerna som åker runt på våra världshav och fullkomligt länsar stora områden på allt liv är ett stort och allvarligt hot mot både havens ekologi och vår egen existens. Dessa fiskefabriker rör sig allt som oftast på internationellt vatten, lyder inte under några lagar och rättar sig inte efter några fiskekvoter. De är sjörövare och de enda som jagar dem är miljöaktivister såsom Greenpeace. Världens regeringar måste sätta P för denna ohållbara verksamhet!
Haven utgör den allra största delen av jordens yta och rubbas balansen i världshaven kan konsekvenserna bli oerhört ödesdigra.

Det var mina kommentarer om MPs valmanifest. Jag kan faktiskt inte finna någon punkt där jag direkt kan säga emot, eller ens allvarligt kritisera det. Ett väl utfört arbete måste jag säga!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar