torsdag 1 april 2010

Sockerskatt och rimlig rättvisa

Jag tycker i sak att den sockerskatt som 3 professorer och två författare i en debattartikel i dagens DN föreslår är lite orimlig då jag någonstans tycker att människor måste kunna fatta egna beslut och det är trots allt så att alla människor skadas olika mycket av socker och sötsaker.
Själv äter jag enorma mängder sötsaker - säkerligen över det redan ganska höga rikssnittet - men har inte tillstymmelse till fetma. Möjligtvis löper jag en högre risk att få diabetes, och detta vore visserligen mindre lyckat. Och visst, jag kan inte se insidan av mina blodkärl, men än så länge har jag varken några onormala blodvärden eller något onormalt blodtryck. Tanken med skatten är kanske främst att få stopp på den framväxande barnfetman, men frågan är om denna enbart är relaterat till sötsaker. Den mängd skräpmat som barn trycker i sig idag är troligen en minst lika stor bov och bör i så fall i rättvisans namn också beskattas hårt.


Jag anser att det finns godissorter som absolut skall beskattas hårt men detta i den gröna skatteväxlingens namn och inte den "söta". Det handlar om choklad innehållande palmolja från sydostasien exempelvis, och produkter som har långa och miljöpåfrestande transporter bakom sig, och godissorter innehållande mängder med gelatin.

Jag förstår däremot inte riktigt anledningen till en beskattning av läskedrycker. Är de en så stor bov i dramat? Jag upplever i alla fall att folk dricker ganska små mängder läsk, åtminstone i min närhet (dvs. förutom jag själv), men jag är ju inte experten...

Samtidigt känner jag att om man har en så hög beskattning på tobak och alkohol som man har idag, då fetma och hjärt- och kärlsjukdomar är några av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen så bör vi absolut diskutera möjligheterna att även införa skatter på sötsaker och skräpmat för att försöka få kontroll över den enorma samhällskostnad som ovan nämnda sjukdomar innebär.

Tobak skall fortsätta att beskattas hårt för folkhälsans skull. Tobak leder också till hjärt- och kärlsjukdomar och detta i kombination med dess cancerogenitet gör en hög beskattning fullt rimlig (skulle dock gärna se en sänkning med någon 10-krona enbart av skamliga egoistiska skäl...).
Alkohol skall också beskattas hårt, kanske till och med hårdare än idag, då alkoholen är den enskilt största orsaken till sorg och skador i vårt samhälle. I 80 % av alla våldsbrott är alkohol inblandat! Hur många fall av otrohet och svek av olika slag som sker under alkoholens påverkan vet varken jag eller någon annan säkert, men jag har svårt att tro att det är sällan som alkohol är inblandat. Hur många fall av självorsakade personskador och självmordsförsök och -utföranden har jag inte heller siffror på, men har även här svårt att tro att siffran är låg. Rattfylla orsakar en mängd oerhörda tragedier varje år.
Dessutom är det en farlig drog även för den egna kroppen även om "vanligt bruk" kanske inte ger någon enorm kroppslig effekt, åtminstone på kortare sikt.

Slutsatsen som jag själv drar är att det nog trots allt inte är helt orimligt med en högre beskattning på onyttiga produkter. Inte för att jag vill att det ska bli en klassfråga som en del skribenter har uttryckt farhågor om (det är ju bland människor med mindre pengar, lägre inkomster och sämre utbildning som folkhälsoproblematiken är som allra störst). Jag vill verkligen inte se att enbart rika skall få möjlighet att köpa lördagsgodis till sina barn. Problemet är ju bara att idag har många människor råd att köpa godis alla dagar i veckan till sina barn, och gör det också i allt högre utsträckning och det är den problematiken som skribenterna i DN tar upp.

Att få människor att dra ned på onyttiga produkter leder antagligen till färre människor som går igenom långa sjukdomsperioder i livets slutskede, och leder till färre hjärtoperationer och ballongsprängningar.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar