fredag 29 januari 2010

endast 4 miljarder använda!

Av de 28 miljarder som regeringen avsatte till fordonsindustrin till forskning och snabba lån, har endast 4 miljarder använts. Hur är det möjligt? Jo regeringen och då främst den ansvarige ministern, näringsminister Maud Olofsson har gjort det praktiskt taget omöjligt för underleverantörerna till Volvo och SAAB att uppnå de krav som ställs för att få lån.


Ett flertal underleverantörer har gått i konkurs och en del har också flyttat utomlands. De 28 miljarderna skulle ju gå till att rädda jobben kvar i Sverige, de skulle ge fordonsindustrin möjligheter att tänka om, ändra inriktning och satsa på miljövänligare produkter. Detta har fullkomligt gått i stöpet och Maud Olofsson är ansvarig för detta.

Min partikamrat Karin Svensson-Smith har nu med all rätta KU-anmält ministern vilket jag tycker är mycket bra. Tyvärr kommer väl inte mycket hända med det hela eftersom KU-anmälningar ytterst sällan leder till åtal i högsta domstolen. Mig veterligt var senast i mitten av 1800-talet. Oftast får man på sin höjd en prickning av KU. Något misstroendevotum blir det heller aldrig tal om så länge ministerns kamrater utgör majoritet i riksdagen. Ett undantag är ju dock Anna-Greta Leijon 1987-88 som efter Ebbe Carlsson faktiskt hotades av misstroendevotum även av sina partikamrater men avgick frivilligt.

Jag längtar till den dagen som alla dessa KU-anmälningar faktiskt ger någon egentlig effekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar