lördag 30 januari 2010

Var blev ni av?


Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? "Ett nytt sätt att leva", var det bara tomma ord?
Så skrev Tage Danielsson och Monica Zetterlund sjöng dessa ord, då handlade det om arbetarklassens förlorade kampvilja och begynnande pragmatism som sedermera kulminerade i Kjell-Olof Feldt och Göran Perssons fullständiga urholkning av Socialdemokratin.

Men jag har fortfarande drömmar om en rimligare jord och ett nytt sätt att leva. En värld där Sveriges riksdag inte tillåter fler undantag för vapenexport!


Tillstånd för utförsel av vapen ur Sverige skall endast ges om det:


  1. behövs för att tillgodose det svenska försvarets behov eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärt
  2. inte står i strid med principerna för Sveriges utrikespolitik
Sverige SKA följa FN:s målsättning - total avrustning och slut på produktion och export av vapen. Enligt svensk lag är det dessutom förbjudet att exportera vapen och krigsmateriel och det finns framförallt några punkter som är viktiga att lyfta fram nämligen att tillstånd för vapenutförsel aldrig skall tillåtas då detta anses:


  1. strida mot internationella överenskommelser
  2. gå emot beslut av FN:s säkerhetsråd
  3. strida mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig
Dessa tre punkter kallas för ovillkorliga hinder.
Ändå säljer vi vapen till USA, vi sålde till Storbritannien och Danmark under deras invasion av Irak och sålde vapen till Israel under deras senaste massaker på Gazaremsan.

Vi säljer dessutom vapen till länder som i stor utsträckning bryter emot mänskliga rättigheter och inte följer de FN-konventioner som finns i ämnet detta trots att det finns tillfällen där riktlinjerna för vapenutförsel säger att ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) inte "bör" ge tillstånd till försäljning till länder:


  1. där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer
  2. som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller befaras bli det
  3. som har inre väpnade oroligheter
såsom Saudiarabien, Pakistan, Indien, återigen bör USA räknas upp m.fl. Sverige var mellan åren 2003 och 2007 världens 8:e största vapenexportör, denna plats är på vissa håll korrigerad till en 9:e plats men lika fullt är vi tvåa i världen i antal sålda vapen per capita efter Nederländerna. Detta trots att vi har en lag som förbjuder denna typ av vapenexport!!!! Hur är detta möjligt?

Vapenföretagen ges tillstånd och undantag ständigt och undantagen ökar i antal och omfattning trots att dessa klara och tydliga punkter finns och knappast går att misstolka!

Förra året slog den svenska vapenexporten alla tidigare rekord och på de senaste 8 åren har vapenexport-intäkterna ökat med närmare 10 miljarder kronor!

Om ett svenskt företag inlett vapenexport som under affären hamnar i väpnad konflikt kan reservdelar och ammunition fortsätta att säljas så länge inte "ovillkorliga hinder" gäller.

Hur kan regering och riksdag trots att Sverige förbundit sig till alla former av avrustnings- och ickespridningsavtal av vapen och ammunition fortsätta att dra in stora intäkter på vapenexpor, hur är det möjligt att man kan sitta och godkänna att vapen säljs - vapen som man vet kommer bidra till obeskrivligt mänskligt lidande, död, brott mot de mänskliga rättigheterna?!
Skärpning!!! Det är allt jag säger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar