onsdag 18 augusti 2010

Lyssna på de som vet!

I skolvärlden rör sig lärare, elever, assistenter, "mattanter", rektorer, lokalvårdare, fritidsledare, vaktmästare. Inga av dessa förespråkar hårdare krav, elitklasser, tidigare betyg. Inga av dem pratar om burkor och niqabs som ett existerande problem. I Rosenbad sitter Jan Björklund. Han känner uppenbarligen inte till att det finns mängder av aktuell skolforskning, han samtalar inte med lärarförbunden, han lyssnar inte på eleverna, däremot har han livlig fantasi och rent fascistoida åsikter.

De som vet vad som behövs i skolan är de som har skolan som arbetsplats. I princip alla (med ytterst få undantag) anser att resurser är det allra viktigaste. Resurser som kan gå till fler lärare, bättre lokaler, helt och aktuellt undervisningsmaterial och bra skolmat. Tillfredsställs dessa behov så kommer allting annat av sig självt. Det råder inget tvivel om detta, men för Jan Björklund och hans anhang finns inte någon som helst kännedom om hur barn utvecklas, hur barn lär sig, vilken kompetens lärare besitter eller vad problemen i skolan beror på. Det viktigaste för Björklund & Co. är att göra skolan till en politisk spelbricka som kan ge röster från arga människor utan konsekvensanalytisk förmåga.

Detta måste få ett slut! Precis som både Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund och Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet har uttryckt så är kontinuitet i skolan A och O. Vi kan inte hålla på att byta betygssystem titt som tätt, vi kan inte hålla på att ändra läroplaner efter politiska ideologier. Läroplaner skall uteslutande grunda sig på forskning och de senaste rönen måste ligga till grund för hur de utformas.
Förändring behöver inte nödvändigtvis vara av godo, men inte heller av ondo, men skall förändring ske så skall det finnas goda belägg för varför och goda grunder samt forskningsunderlag för sättet man väljer att förändra på. Så är inte fallet i major Björklunds fullkomligt horribla 40-talspolitik.
Politiken måste ut ur skolan.

Jag kräver att FNs barnkonvention ligger till ensam grund för allt som har med skolan att göra samt att riksdagen förlorar all rätt att besluta över skolan, åtminstone de pedagogiska frågorna och utformningen av skolan. Övregipande och generella beslut i pedagogiska frågor bör alla yrkesverksamma lärare vara inblandade i genom enkätsvar och rösträtt i stora frågor. Dvs. folkomröstningar där anställda inom skolvärlden får komma till tals, antingen rådgivande eller beslutande.

Jag kräver också att Jan Björklund avsätts och avlägsnas från skolpolitiken snarast!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar