tisdag 17 augusti 2010

Är Ask obegåvad eller är hon bara lite långsam?

Beatrice Ask är justitieminister, men frågan är om hon verkligen hör hemma i eliten av tyckare i Sverige. Hon verkar nämligen inte riktigt förstå vad Vänsterpartiet menar med sitt förslag om förändrad narkotikapolitik.
Frågan är om hon verkligen inte förstår, eller om hon medvetet gör sig dummare än vad hon är. Jag är osäker på vad jag själv tycker i frågan som det handlar om, men jag förstår åtminstone vad Vänsterpartiet vill åt och vad de menar. De vill inte legalisera droger vilket Ask verkar tro. De vill avkriminalisera narkotikabruk för att rikta insatserna mot bakgrunderna och orsakerna, nämligen smuggling, produktion och langning.

Idag är det kriminellt att ha den minsta mängd narkotika i blodet och det är en av de vanligast förekommande narkotikabrotten som lagförs. Jag kan se både för- och nackdelar med ett borttagande och har svårt att bestämma mig. Jag tycker i grunden att vi måste komma åt orsakerna i första hand, men dagens borgerliga verkar ha raderat allt vad bakomliggande orsaker heter ur sina medvetanden. Allt handlar om hårdare bestraffning, tydligare regler, mer jakt på individer och angrepp på konsekvenser. Här finns en stor skiljelinje mellan de båda blocken.
Självklart måste man beivra lagbrott, fusk och lurendrejeri, men man kan aldrig lösa problem genom att bara angripa problemens konsekvenser och målet med den svenska kriminalvården måste vara rehabilitering och inte bestraffning.
Jag har skrivit detta förut, men kan inte skriva tillräckligt om den brist på analytisk förmåga som Högersvängen uppvisar. Utan stöd i forskning eller erfarenhet kommer det ena tokiga förslaget efter det andra.

Beatrice Ask angriper de RödGröna genom att hävda att de är oense på en rad områden. Det är bara det att det är ett skott rakt ner i egen fot. De RödGröna är överens på fler områden än vad Alliansen var 2006, de är också överens på fler områden är Alliansen är 2010!
Märk väl följande exempel på oenighet inom alliansen:

1. LAS (2010)
2. Papperslösa (2009)
3. Fängelser (2007)
4. Ränteavdrag (mitt i valrörelsen 2006)
5. Filmcensur (2007)
6. Sjukregler (2010)
7. Spelmonopolet (mitt i valrörelsen 2006)

Märk väl: Detta är bara ett utdrag, det finns mer!
Jag tycker inte att detta är konstigt, fel eller att lura väljarna. Det är enbart sunt och bra att det finns olika partier, med olika åsikter och värderingar.

Det finns hos De RödGröna ingen detaljplan för brott och straff-området utformad ännu, men det kommer - var så säkra. Vissa frågor måste få vänta till efter valet för att man vill se hur mycket inflytande och makt de olika partierna skall ges. Detta beror ju mycket på valresultatet. Särskilt viktigt är detta i frågor där åsikterna är mycket skilda mellan partierna.
Då de mindre borgerliga partierna gick med på stora eftergifter innan valet 2006 så hade de små, eller inga möjligheter att korrigera maktförhållandena efter valet vilket gjort att Moderaterna totalt dominerat den borgerliga politiken under de senaste fyra åren. De enda frågor de andra fått tycka till i är de frågor där man samtyckt med Moderaterna.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar