onsdag 10 mars 2010

Vad är Grönsocialism?

Jag kallar mig i min profil för Grönsocialistisk, men det är ett begrepp som lett till en del missförstånd och behöver förklaras. Nu kommer jag inte gå in på det hela otroligt djupt, då jag antagligen hade varit tvungen att författa en hel bok i sådana fall. Det jag skriver här är i stort sett min egen definition och inte den enda sanningen om hur man skall, bör eller ens måste tolka begreppet. Däremot är det en beskrivning av var jag står.

Grön Socialism för mig handlar om solidaritet med vårt jordklot. Det handlar om allt, och allas lika rättigheter. Det handlar om visionen om ett jämlikt och demokratiskt samhälle där hänsyn tas till vår jord, till djur, till berg, till luften, till skogar och vattendrag och inte bara människor. Alla ekosystem är unika och har sin egen känsliga struktur och sin egen känsliga näringskedja där varje länk spelar en viktig roll. Försvinner en sådan länk finns risk att hela kedjan kollapsar och att ett helt ekologiskt system därmed slås ut. Detta är något som måste finnas medvetenhet om då man för politik.


Vidare finns alltid ett stöd för de svaga, vare sig det handlar om att stå på vargarnas sida i kampen mot skjutglada jägarlobbyister, eller stå på de sjukskrivnas eller arbetslösas sida i kampen mot ett allt hårdare samhällsklimat där man inte tillåts vara sjuk och själv anses vara ansvarig för både sjukdom och arbetslöshet.

Demokrati är det viktigaste ledordet i min version av grön socialism, människor måste få möjlighet att vara mer delaktiga vid beslutsfattande. Och framförallt då det rör beslut som påverkar ens dagliga liv. Inte enbart arbetarklassen är en prioritetsgrupp utan även småföretagandet och entreprenörsskapet skall uppmuntras medan storföretagandet måste anses kunna motstå ett hårdare skattetryck samt ännu hårdare regler och kontroll än vad man har idag. Företag som gör miljon- och till och med miljardvinster bör alltså kunna betala betydligt mer tillbaka till samhället än vad de gör. Att exempelvis Volvo tilläts nolltaxera i Sverige under många år är något som är fullkomligt obegripligt.

Den gröna socialismen handlar dock inte bara om vad som sker i Sverige, Norden eller ens i Europa utan kräver en global rörelse. Det handlar om att uppmuntra till fairtrade och rättvisemärkta produkter över hela världen och försöka sträva mot att alla produkter ska kunna klara av de krav som ställs för att varor skall märkas med ovannämnda märkningar.
Vi måste sträva mot en värld där en större mångfald av grödor odlas på åkrarna i världen, där hållbart jordbruk och en hållbar livsstil är det enda acceptabla, och allt detta måste ske genom att människor själva förstår att det är det bästa för både dem själva, för naturen och djuren, för andra människor och för framtida generationer.

Min gröna socialism handlar alltså i grunden om traditionell grön politik och ideologi med vissa tillägg och förändringar, men enligt mig så finns det en hel del likheter med traditionell socialism på vissa områden och då jag dessutom fick upp ögonen för partipolitiken genom socialismen så får detta namn plats efter det gröna ordet då jag ska beskriva var jag står.
Det handlar däremot inte om en ren arbetarklasspolitik som ska kämpa mot överklassen utan det handlar om att få ett rättvist samhälle där alla kan känna sig trygga, delaktiga, leva ett värdigt liv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Där marknadsekonomi är fullt tillåtet, men enbart inom områden där detta är sunt och där det kan göra nytta. Dvs. inom områden där konkurrens och vinstintresse de facto är av godo. Järnväg och kollektivtrafik exempelvis är INTE sådana områden. Sjukvård och utbildning tillhör enligt mig också områden där vinstintresse skall hållas borta, och där kvalité och tillgänglighet för alla är de absolut viktigaste faktorerna vare sig det är lönsamt eller ej.

Dagens konsumtionssamhälle där hets efter mode och nymodigheter hela tiden uppmuntras och till och med anses vara en positiv förutsättning för att vi ska kunna fortsätta ha ekonomisk tillväxt är något som jag bestrider, och som jag anser är fullkomligt förkastligt och direkt oansvarigt. Det säger sig självt att vi inte samtidigt som vi blir allt fler människor också ska ha en gynnsam ekonomisk utveckling och dessutom kunna producera allt fler och alltid nya varor och produkter till alla dessa människor.
Det krävs alltså en kraftig livsstilsförändring där nya matvanor måste implementeras, dvs. köttkonsumtionen måste minska och matresurserna i världen måste fördelas bättre. Världens fattigdom måste bekämpas, och detta bör göras på flera olika sätt, frihandel är INTE den stora lösningen, utan de allra viktigaste lösningarna är att de fattiga länderna får tillgång till sina egna resurser, och att deras lån skrivs av, att man bekämpar korruptionen som ofta är utbredd i dessa länder istället för att som idag nästan uppmuntra till den samma.

I min Gröna Socialism är pacifism och ickevåld en självklar del och jag kommer alltid att förespråka den fredligast möjliga lösningen på konflikter.
Detta innebär inte att jag inte kan ha förståelse för att vissa grupperingar tar till våld som försvar, eller som motståndsmedel, och det innebär inte heller att jag inte kan ompröva min åsikt i absoluta extremfall. Våld är som sagt inget som jag förespråkar men jag kommer aldrig någonsin att kunna ta den starkes parti så länge den starke utnyttjar sin övermakt för att förtrycka, och framkalla lidande för den svagare parten.
Jag är därför motståndare mot USAs moderna imperialism, Israels övervåld och brott mot folkrätten och i princip alla FN-konventioner som existerar, Libyens diktatur där människor torteras, jagas, avrättas, Irans teokratiska diktatur och alla de bestialiska brott som begås i Allahs namn i landet, En mängd afrikanska staters märkliga syn på makt där det mest handlar om att sno åt sig så mycket pengar till sin egen förmögenhet som möjligt ur den redan extremt lilla statskassan. Detta är bara några exempel på vilka jag aldrig kommer stödja.

Jag anser att det krävs ett allmänt ifrågasättande i vår del av världen, där människor själva börjar tänka efter, tänka kritiskt och ställa sig frågan om de verkligen tror att jorden klarar av vår livsstil så värst länge till och om det är rimligt att man i Västeuropa och Nordamerika kan konsumera varor och produkter, frossa i mat, njuta av överflöd samtidigt som det finns människor som svälter, som inte kan få tag i rent vatten. Samtidigt som tropiska skogar stora som Blekinge skövlas, och att det därigenom dör 10-tals djurarter som kanske aldrig ens upptäckts och växter som eventuellt skulle kunna bota all världens sjukdomar.

Det har skett en högervridning av samhället som också har gjort människor allt mindre intresserade av politik, gett människor allt större känsla av maktlöshet och uppgivenhet. Det har gett människor en större acceptans för orättvisor, och en allt mindre benägenhet att säga ifrån, demonstrera och visa sitt missnöje med vad som sker.

Läs också:
Gustav Nilo om hans syn på Grön Socialism
Göran Hådén om högervridningen

Intressant

3 kommentarer:

 1. Otroligt bra skrivet!

  MVH Emilia

  SvaraRadera
 2. Tackar så hjärtligt :) Det var mycket vänligt skrivet!

  SvaraRadera
 3. Det var så lite så, jag kunde identifiera mig i allt du skrev så det var väldigt kul att läsa. =)

  E

  SvaraRadera