torsdag 11 mars 2010

Vilks, Westergaard m.fl och yttrandefrihet

Det är inte alltid som jag är överens med Nalin Pekgul, men jag tycker att hon lyfter fram flera mycket viktiga poänger i sin debattartikel i Aftonbladet idag.
Att Islam måste tåla kritik, ifrågasättande och sarkasmer likaväl som alla andra religioner är självklart. Vare sig man är troende eller sekulariserad måste man i ett öppet och demokratiskt samhälle ha rätt att kritisera och skämta om religioner så länge man undviker att medvetet kränka personer. Att man i en sekulariserad stat skall ta hänsyn till enskilda religioner är helt enkelt orimligt. Samtidigt får inte yttrandefriheten brukas i fel syften och man bör vara medveten om vilka konsekvenser ens handlande kan få inte bara för en själv utan också för andra. Att man både som troende och icke troende måste kunna skilja på religion och etnicitet är viktigt för att man ska kunna kritisera en religion, eller tillåta att en religion blir kritiserad utan att själv anse sig vara orättvist behandlad eller trampa på fel tår.

Jag är av åsikten att både Lars Vilks och Kurt Westergaard samt Jyllandsposten i mångt och mycket kan anses vara både naiva, provokativa och islamfobiska och ett gäng knäppa tomtar, vilket bland annat klargörs då Vilks enligt Pekgul, vid en intervju i studio Ett i Sveriges Radio P1 skall ha sagt att: "muslimer behandlas som små barn behöver uppfostras i demokrati". Detta är ruskigt obegåvat att säga, då det antyder att alla de muslimer som flytt till Sverige, Danmark eller andra demokratiska länder, för att  få leva i demokrati med allt vad det innebär, egentligen inte alls vill ha någon ytrrandefrihet och fred och uttalandet kränker dessutom alla de muslimer som dött, torterats, och som sitter fängslade i länder som Iran, Saudiarabien, Syrien m. fl. då de kämpat för just demokrati och yttrandefrihet.


Att konstnärerna och tidningen är fullständiga puckon hindrar dock inte det faktum att yttrandefrihet råder i Sverige och Danmark och att man måste få rita karikatyrer rita nidbilder och skämta utan att för den sakens skull utsättas för mordhot, och vad Arla Foods har med det hela att göra exempelvis kan man verkligen undra...

Man måste kunna kritisera islam, kristendomen, judendomen och alla andra religioner eller filosofiska inriktningar. Man måste kunna kritisera länder som använder sig av religionen i politiska syften såsom Iran, Israel, Saudiarabien eller Pakistan och detta utan att kallas islamofob eller antisemit, dvs. så länge det görs på sakliga grunder och att kritiken inte grundar sig på fördomar eller rasism. Man måste få kritisera även utövare av religioner då de begår märkliga eller kriminella handlingar i religionens namn utan att för den sakens skull anses vara respektlös gentemot en hel folkgrupp eller en hel religion.
Detta till trots måste man däremot komma ihåg att bristande respekt och avsiktliga provokationer gentemot religioner eller religionsutövare, kan skapa klyftor. Det kan leda till att man istället för att göra en god handling i kampen för en mer sekulariserad värld, där politik och religion åtskiljs och där yttrandefriheten och demokratin värnas och upphöjs, gör västerlandet och därmed demokrati och yttrandefrihet till en gemensam fiende.
Det kan leda till att mer moderata religionsutövare allierar sig med fundamentalistiska istället för att stödja det öppna och fria samhället och det kan leda till att mer ljusskygga krafter i form av rasister, antisemiter och islamofober börjar kalla sig yttrandefrihetsförespråkare och allierar sig med de riktiga sådana.
Detta gör att publikationerna och den fortsatta debatten är synnerligen kontraproduktivt och riskerar att leda till större klyftor, mindre förståelse och mer demonisering från såväl yttrandefrihetsförespråkare som religionsutövare.

Att Jyllandsposten var ute efter att provocera från första början i och med sin karikatyrtävling, råder det ingen tvekan om. Det var synnerligen korkat då det i västvärlden sedan den 11/9 2001 har vuxit fram en allt större rädsla och hat emot muslimer och islam som religion där vanliga muslimer allt oftare likställs med militanta islamister och andra som anser att Islam är ett samhällssystem snarare än en religion. Att spä på detta genom den provokationen som Jyllandsposten stod för anser jag vara mycket oansvarigt. Man kan fråga sig varför det inte förekommit en större debatt i Danmark om tidningens ansvar i att danskar numera är utsatta för en reell hotbild var de än reser i världen, och även i sitt eget land. Att reaktionerna skulle bli som de blev var knappast någon överraskning för tidningens ansvariga utgivare och därför borde tidningen inte vara så kaxiga i det hela och bara tjata om yttrandefrihet utan också se sitt ansvar i den situation som uppstått.

Att acceptera att danska ambassader bränns ned eller acceptera att danskar hotas till livet på grund av en tidning och några tecknares provocerande eller för den delen att Lars Vilks tvingas försvara sig med yxa är naturligtvis ingenting som man någonsin skall behöva göra, denna idioti och förakt för friheten skall självklart fördömas å det grövsta, men samtidigt måste en viss förståelse finnas för att man upprört känslor hos en mängd muslimer, och en mer diplomatisk ståndpunkt borde tas ifrån de inblandade.

Det är ju inte själva avbildandet som i första hand har ifrågasatts utan det faktum att ett flertal av karikatyrerna framställer Muhammed som terrorist eller kvinnomisshandlare och det verkar inte alltid framkomma i debatten utan många verkar tro att det handlar om just avbildningen. Det ska dock kommas ihåg att de allra flesta av Islams profeter såsom Jesus, Moses eller Abraham har avbildats i den kristna världen sedan länge och det har aldrig rört upp några större känslor tidigare. Det är snarare det faktum att tidpunkten för publiceringen var känslig och att bilderna kränkte Muhammed som den närmast perfekta människa han har upphöjts till inom främst Sunniislam.

Det är för det första fullkomligt sinnessjukt att anklaga danskar eller svenskar för en tidnings eller några karikatyrtecknares naivitet, och det är också sinnessjukt att anse att denna naivitet eller brist på respekt är värt att döda, eller dö för. Det är trots detta också sinnessjukt att vara så enögd, naiv och korkad att man inte förstår konsekvenserna av sina handlingar. Yttrandefrihet, demokrati och öppenhet är fantastiskt och underbart och det är något vi skall vara mycket rädda om och värna, men det är inte något vi skall ta för givet och som vi ska använda oss av enbart i syfte att provocera, förlöjliga och sprida fördomar.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar