söndag 30 januari 2011

Vapenexporten har ökat ännu mer än vad som tidigare uppgetts!!!

Nu måste vi Gröna göra vår röst hörd! Vi måste göra allt för att få ett stopp för den svenska vapenexporten och framförallt reversera den lavinartade ökning som skett de senaste 10 åren! I nuläget är det endast Vänsterpartiet som gör högljutt motstånd mot vapenexporten, vi Gröna måste slå oss samman med Vänstern i denna kamp där det folkliga stödet är massivt dessutom.

Jag har tidigare skrivit om lagar och regler gällande svensk vapenproduktion och export och att dessa lagar och regler i praktiken aldrig har följts samt att man under de senaste åren från försvarsmaktens och regeringens håll har arbetat allt hårdare för att finna kryphål i syfte att kunna utöka exporten till krigförande nationer och odemokratiska regimer. Den svenska vapenindustrin skall egentligen enbart försörja det svenska försvaret med materiel, men detta är idag inte ekonomiskt möjligt då det svenska försvaret är alltför litet för att fungera som enda köpare. För att vårt eget försvar skall få materiel anses det därför försvarbart att vi utvecklar produkter men säljer merparten av dessa till andra länder. Problemet är ju bara att det svenska försvaret inte ens använder många av de ruskiga produkter som exporteras!

ISP (inspektionen för strategiska produkter) myndigheten som kan ge tillstånd för utförsel av svenskt krigsmateriel, vilket är förbjudet utan tillstånd har ett regelsystem att följa och detta är i runda slängar följande:


  • ISP skall aldrig bevilja utförsel (ovillkorliga hinder) om exporten skulle strida mot internationella överenskommelser, gå emot beslut av FNs säkerhetsråd eller strida mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig.
  • ISP bör dessutom inte bevilja utförsel (villkorliga hinder) om tillståndet avser stat där omfattande grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, om staten befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller befaras bli det eller om staten har inre väpnade oroligheter.


Med vissa länder har Sverige samarbetsavtal vilket gör att regering och ISP mer eller mindre kan kringgå riktlinjerna. Det finns nämligen en regel om att det kan vara OK att exportera vapen om det är säkerhetspolitiskt önskvärt. Bland dessa länder finns USA, EU-länderna, Chile, Malaysia, Sydafrika, Saudiarabien, Thailand och Israel. Märk väl att det är ett antal rena diktaturer bland dessa länder och att flertalet av dessa länder praktiserar omfattande begränsningar av de mänskliga fri- och rättigheterna.

Trots alla regelsystem och kontrollinstanser har vi alltså ökat vår vapenexport kraftigt under de senaste 10 åren i direkt strid med svensk lag, i direkt strid med FNs mål om total nedrustning och direkt strid med ISPs uppdrag. Svenska vapen dyker upp i konflikthärdar världen över såsom Colombia, Thailand, Burma/Myanmar, Kongo Kinshasa, Pakistan, Afghanistan och Somalia.

De ärenden som ISP behandlar blir offentliga först då beslut är taget och avtalen är påskrivna vilket gör att media, riksdagsledamöter och andra aldrig får möjlighet att kritisera och granska ärendena. Detta är en oerhörd demokratisk brist som måste få ett slut!
År 2006 exporterade vi exempelvis vapen för 1,2 miljarder kronor till diktaturer runt om i världen - diktaturer som sedan använde dessa vapen för att kuva sin egen befolkning och för att spänna sina muskler gentemot omkringliggande länder.

Ben Alis tunisiska diktaturregim har under många år varit köpare av svenska vapen och annan krigsmateriel, likaså Mubarak i Egypten. Den israeliska kvasidemokratiska staten är också en storkonsument av svenska vapen och har använt dem till att förtrycka människor på Västbanken och på Gazaremsan under många år trots att Israel uppfyller flera krav för båda Ovillkorliga och Villkorliga hinder.

Flachettegranater, ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf är en storsäljare idag - en typ av granater som i praktiken fungerar som klusterbomber. Ett regn av metallpilar skjuts ut och dödar och skadar allt mjukt i sin väg. Vapen är till för att döda människor, skada människor, sprida skräck och tvinga fram underkastelse. Vapen är ren och skär ondska.

Sverige är idag sett till befolkningsmängden den näst största exportören av krigsmateriel vilket är fullkomligt oerhört och måste få ett slut! Vi måste sätta press på politikerna i riksdagen som i sin tur måste sätta press på regeringen och vi måste reagera som folk mot att Sverige är ett av de länder i världen med mest blod på våra händer trots att det sällan är svenska fingrar som har kramat avtryckarna, apterat minorna eller släppt bomberna.

Jag undrar: Varför är det nästan enbart Vänsterbloggare som tar upp problemet med vapenexport - var är ni arga Gröningar?

Läs gärna:
Leif Mettävainio
Homo politicus
Isak Gerson
Valbloggen (som var tidigt ute med de uppgifter som riksmedia kommer med först nu nästan två månader senare!)

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar