söndag 30 januari 2011

Pär Holmgren sprider musik :)

Pär Holmgren skriver idag i Aftonbladet angående elupproret som har pågått den senaste veckan och jag håller med honom till fullo!

Folk använder lika mycket elektricitet som de alltid har gjort, de förväntar sig att den skall levereras precis som den alltid har gjort och de förväntar sig att detta dessutom skall kosta lika lite som det alltid har gjort.
Detta är ohållbart och utopiskt! Vi måste inse att vi måste spara på elen, vi måste också inse att el kommer fortsätta kosta så länge vi använder oss av sinande resurser såsom olja, kol, gas och uran för att framställa elektriciteten. Vi måste bli bättre på att använda oss av de hållbara lösningar som finns och vi måste stötta de som vill utveckla nya hållbara lösningar!

Precis som Holmgren skriver så är solenergin den kanske allra mest hoppingivande resursen - vind- och vågkraft måste i det långa loppet ses som komplement till solen. Solen är nämligen vårt eviga kraftverk som kommer fortsätta lysa så länge vi människor existerar.  Den dag solen lägger av är det nämligen adjöss med mänskligheten också. Det är dessutom den energikälla som på sikt kan utnyttjas bäst i de delar av världen som idag är allra fattigast - istället för att man låter Afrika söder om Sahara, Centralasien etc. begå samma misstag som vi i Västvärlden har begått de senaste 50-60 åren.

Solens energi används av i stort sett varenda organism på jorden och utan solen skulle i stort sett ingenting överleva. Om vi kan bli bättre på att kopiera växternas och andra levande organismers förmåga att fånga solljuset så har vi antagligen löst energi- och elproblemet för all framtid. Trots detta sitter skeptiker och ifrågasätter lösningen, klagar över kostnader och längtar tillbaka till 1950-talet. Jag måste då göra dessa människor besvikna här och nu; VI LEVER INTE PÅ 1950-TALET LÄNGRE! Vi lever inte längre i en era där allting från Amerikas förenta stater är fantastiskt och vi lever inte längre i en värld där olja, kol och gas är lösningen på allt.

Solen ger dock inte alltid all den energi som behövs så länge man inte har bättre möjligheter till att spara solenergin utan vi behöver än så länge komplement under sollösa och molniga dagar i form av vindkraft, vågkraft och vattenkraft (i det sistnämnda fallet den vi redan har och ingen nyutbyggnad). Vi måste också ges bättre förutsättningar för att själva kunna producera vår el och bättre förutsättningar för att kunna sälja överskottsel. Den nuvarande regeringen hindrar aktivt detta med diverse svammel om marknad hitan och marknad ditan. Om nu regeringen på allvar vill driva den mest progressiva klimat- och miljöpolitiken (dit är det en oerhört lång väg dock) så är en förenkling och förbättring för enskilda elproducenter en mycket enkel sak att starta med.

Den allra största insatsen du och jag kan göra för klimatet ligger dock i energieffektivisering samt minskad förbrukning.

Elpriserna kommer INTE gå ner med nybyggnation av kärnkraft, inte heller kommer de gå ner så länge Vattenfall exempelvis investerar i kolkraftverk eller borrar efter naturgas. I och med den "fria marknaden" så måste vi som konsumenter ta ett större ansvar för ursprunget på de varor och tjänster vi köper. Vi måste själva se till att allting sköts korrekt då det inte finns någon garant för att så är fallet. Alla de som ställer sig så rysligt positiva till privatiseringar, avregleringar, marknadsliberalism och frihandel verkar inte riktigt ha greppat detta.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar