lördag 2 oktober 2010

Löjliga anklagelser!

Borgerliga bloggare har fått fullständig krupp på hela nätet över det faktum att oppositionen i riksdagen existerar och har tänkt sig att föra oppositionspolitik, vilket är brukligt i en demokrati. Dessa borgerliga bloggare verkar ha fått för sig att den som nästan vinner valet skall få bedriva sin politik ostört i fyra år och att det är oppositionens plikt att lägga ner sina röster i varje riksdagsvotering.

Välkomna till Alliansdiktaturens Sverige!

Talmannen är en viktig symbol, precis som Ulf Bjereld uttryckte i en intervju gjord av DN. I ett läge där statsministern avgår är det nämligen talmannens uppgift att delegera regeringsbildningsuppdraget. I det svåra parlamentariska läge som vi befinner oss i är det inte helt omöjligt att så sker under kommande fyra år och att talmannen därför kan få en större och viktigare roll än vanligt. Det finns en mängd andra mer symboliska orsaker till varför de RödGröna lanserar ett alternativ till talman och jag tycker att det är djupt obegåvat av alliansen att anklaga oppositionen för att ge SD inflytande över politiken, då det troliga i nuläget är att SD kommer att rösta på alliansens nominerade Per Westerberg som talman.

Vilka är det då som ger SD inflytande egentligen? Jo varken den ena eller andra såklart! SD har inte lämnat något förslag, och inte heller har något block bett SD att rösta på den ena eller andra kanditaten. SD har enbart att ta ställning till en RödGrön talman eller en blå talman. Inte heller kommer SD:s röstande ge något inflytande i några andra frågor.

Anklagelserna från de barnsliga sandlåde-bloggarna på högerkanten handlar om Mona Sahlins tal på jobbkongressen 2009:


”Därför är beskeden så tydliga från vårt rödgröna regeringsalternativ. Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång! Och det gäller också passivt inflytande.”

Om man är läskunnig så ser man att det står regeringsalternativ, mig veterligen så sitter inte de RödGröna i regering till att börja med. Deras möjligheter att bilda majoritet är bortblåsta. Nu är det de RödGrönas jobb att bedriva oppositionspolitik och det är precis vad alliansen hade gjort i samma läge. Dessutom så är det ju, vilket jag redogjorde för här ovan, så att SD inte alls får något inflytande utan bara möjlighet att välja mellan två fasta alternativ över vilkas nomineringar SD haft NOLL inflytande.

Att med hänvisning till detta tal beskylla Sahlin för att ljuga är fullkomligt oerhört!

Jag beskyller inte alliansens för att förlita sig på SD:s röster, vilket de de facto gör i samma omfattning som de RödGröna. Parlamentets arbete kan nämligen inte helt avstanna pga. de 5,7 % av rösterna som ett litet pluttparti erhöll. Regeringen måste fortsätta lägga sina propositioner, och oppositionen likaså. Regeringen måste få rösta med eller mot förslag, och oppositionen likaså. Det är när SD lägger egna förslag som alla andra partier måste säga stopp och belägg. Det är när SD hotar med att rösta åt det ena eller andra hållet som övriga partier måste säga stopp och belägg. Man får aldrig någonsin gå in i samtal och försöka kohandla med partiet. Så länge de i det tysta sitter och röstar åt det ena eller andra hållet så har de absolut inget egentligt inflytande och står helt utan makt.

Läs gärna:
Kloka Ord av Jerry
Extremt skrattretande Res Nullius, jag vet ärligt talat inte om det är allvar eller sarkasmer (hoppas på det senare dock)...
Alltid kloka och pålästa Alliansfritt Sverige
Johan Westerholm - Mitt i Steget
Röda Berget
En klok alliansröst Ellias GierzIntressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar