lördag 2 oktober 2010

Humorbefriade klimatförnekare

Människor har upprörts över 10:10-reklamfilmen i vilken människor tillfrågas om de kan tänka sig att sänka sin påverkan på klimatförändringarna genom att minska sina egna koldioxidutsläpp med 10 %. De som tackar nej sprängs i luften och likdelar samt blod regnar över de överlevande.

Jag kan förstå om man upprörs - ifall man är fullkomligt humorbefriad...

Om man har något sinne för humor är det fullkomligt obegripligt varför man upprörs.Det viktiga är att budskapet når ut, i det här fallet använder man splatterhumor. Jag förstår ärligt talat inte problemet.

Se själva och njut...

intressant

7 kommentarer:

 1. Som parodi på all skrämselpropaganda hade det varit väldigt lyckat och träffande. Inget upprörande alls! Men när avsändarna nu istället är ett gång ekofascistiska misantroper blir det lite väl mycket Pekka-Eric Auvinen-vibbar över det hela.

  Ungefär som om Sverigedemokraterna skulle ge sig i kast med etnicitetshumor á la Lilla Al Fadji eller Curry Nam Nam...

  Tumregel att minnas - Humor med kärlek = roligt, hatbaserad humor = obehagligt.

  SvaraRadera
 2. Parodi på skrämselpropaganda är ju precis vad detta är!

  Jag förstår inte var det ytterst märkliga uttrycket ekofascister kommer ifrån. Det är en motsägelse i sig.

  SvaraRadera
 3. Videon hade varit kul om inte temat legat lite för nära verkligheten. Där seriösa vetenskapsmän som ifrågasätter takten i uppvärmningshastigheten och/eller storleken på konsekvenserna av en given uppvärmning kallas "förnekare". Och attityden "the debate is over" återkommer hela tiden, trots att klimatsimuleringarna inte återspeglar klimatutvecklingen med någon större precision. Att skoja om att man inte accepterar oliktänkande är inte lika roligt när man faktiskt inte gör det.

  SvaraRadera
 4. Nu är det ju så att Jim Hansen -- en NASA-ingenjör som själv tror och hos de som tror på klimathotet blir trodd om att vara den främste klimatforskaren -- sagt att det bör inrättas en internationell brottsmålsdomstol för klimatförnekare, och andra alarmister har föreslagit liknande åtgärder.

  Själv vet jag och har personlig erfarenhet av att man in lärarutbildning kör klimatutbildning som är ren bluff och båg som inte ens överensstämmer med den forskning som IPCC framlägger (och den har jag i vissa delar läst liksom litteratur om den).

  Det tragiska är att man stigmatiseras och blir persona-non-grata samt får spolierad karriär om man yppar "fel" åsikt, även om kritiken är riktig även enligt IPCC och trots att en stor mängd forskare på området inte tror på den stora temperaturökning som hävdas av "klimathotsforskningen". Detta totalitära beteende mot dissidenter (!) är en bakgrund och därför ger filmen besk eftersmak.

  Cirka 3/4 av de som röstat på filmen på Youtube (där >100000 sett den och tusentals röstat) är negativa, och likadant i artiklar.

  Egentligen är det mesta som sägs om klimatet, och nästan allt som skrivs av ickeforskare såsom Mark Lynas eller diverse meteorologer såsom en rad svenska (Westin, Holmgren och många fler) inte alls i överensstämmelse med själva forskningsfronten som den uttrycks av IPCC.

  IPCC:s dokumentation är dock i sig delvis mycket selektivt där sådant som innebär ifrågasättande ofta avfärdas med otillräckliga argument och själva klimatmodellerna är hur självevidenta som helst, dvs fyller inte kravet på modeller av system med så stokastiskt uppträdande som klimatsystemet.

  Detta påpekas av många hägst framstående forskare (världsledande på klimatrelaterade områden, där t ex Lindzen, Akasofu och många andra finns) och konsensus om klimathot finns inte. T ex ansåg härom året en majoritet av en grupp av de främsta japanska forskarna i en utredning att klimathotet marginellt påverkas av människan, och man menade att klimatet inte låter sig modelleras på det sätt IPCC gör det på [1]. En ståndpunkt de verkligen inte är ensamma om bland forskarna. Jämte ovan nämnda namn och en rad experter på klimatmodeller anser tidigare chef på Australiens statliga forkningsinstitut CSIRO, professor Garth Paltridge (som också är expert på modeller och ägnat sitt liv åt klimatmodeller), att klimatmodellerna är självuppfyllande falsarier.

  Man kan säga att de antar en oerhört kraftig förstärkning och ett metodologiskt fel med dem är att de aldrig stäms av mot verklighete utan bara mot modellerna själva. Därmed har högre exakthet hos dem inte med fysik att göra, utan är återkopplingsfenomen på s a s metanivå.

  --
  [1] http://www.theregister.co.uk/2009/02/25/jstor_climate_report_translation

  SvaraRadera
 5. Uttrycket ekofascister kommer förmodligen av att så många "miljöaktivister" och klimathotare, förutom sitt naturromanantiserande på gränsen till människoförakt, är uttalade antidemokrater med socialistiska böjelser.
  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.15601776

  SvaraRadera
 6. Det finns ingen inom den gröna rörelsen med ett direkt människoförakt. Snarare tvärtom. Däremot står inte människan över någonting annat i naturen, är inte värd varken mer eller mindre. Människan är en liten liten liten del av naturen under en liten liten liten del av historien.

  Socialist är inte ett skällsord till att börja med. De gröna ideologierna är inte socialistiska, men det finns ett vurmande för de svaga i naturen och samhället precis som inom socialismen eller socialliberalismen.

  Det är rysligt märkligt att extremt övertygade (snudd på religiösa) högerväljare verkar ha fått för sig att nyliberalism och kapitalism är de ultimata grunderna för ett fungerande samhällsbygge.
  Dessa idéer kommer leda till mänsklighetens fördärv, detta går inte ens att säga emot. Bara titta på världen och dra lärdom för en gångs skull!

  SvaraRadera
 7. Jag tycker nog att alla kollektivistiska ideologier, som socialism, fascism, rasism, kommunism, sexism m.fl. per definition är människoföraktande i viss mening. De reducerar människor till kollektiv som ska fösas som boskap i olika riktningar, hetsas mot varandra och utsättas för social ingenjörskonst.

  De mest människoföraktande ekofascisterna vill dessutom avskaffa demokrati och kraftigt reducera antalet mänskliga individer på jorden!
  http://www.klimathotet.info/fn-demokrati-ett-problem/

  SvaraRadera